Coláistí Samhraidh as Gaeilge do Dhaoine Óga

Laighin
Áth Cliath
Ceatharlach
Cill Chainnigh
Cill Dara
Cill Mhantáin
An Iarmhí
Laois
Loch Garman
Longfort

An Mhí
Uíbh Fhailí
An Mhumhain
Ciarraí
An Clár
Corcaigh
Luimneach
Port Láirge
Tiobraid Árainn
Connachta
Gaillimh
Liatroim
Maigh Eo
Ros Comáin
Sligeach
Ulaidh
Aontraim
Ard Mhacha
An Cabhán
Doire
An Dún
Dún na nGall
Fear Manach
Muineachán
Tír Eoghain

CONCOS (Comhchoiste na gColáistí Samhraidh) - mar a bhfuil faisnéis níos fearr, b'fhéidir, ná atá anseo

Cúige Laighean
Co. Átha Cliath
Co. Cheatharlaigh
Co. Chill Chainnigh
Co. Chill Dara
Co. Chill Mhantáin
Co. na hIarmhí
Co. Laoise
Co. Loch Garman
Co. Longfoirt
Co. Lú
Co. na Mí
Co. Uíbh Fhailí
Cúige Mumhan
Co. Chiarraí
Co. an Chláir
Co. Chorcaí
Co. Luimnigh
Co. Phort Láirge
Co. Thiobraid Árainn
Cúige Connacht
Co. na Gaillimhe
Co. Liatroma
Co. Mhaigh Eo
Co. Ros Comáin
Co. Shligigh
Cúige Uladh
Co. Aontrama
Co. Ard Mhacha
Co. an Chabháin
Co. Dhoire
Co. an Dúin
Co. Dhún na nGall
Co. Fhear Manach
Co. Mhuineacháin
Co. Thír Eoghain

 
2006-08-28 CPD