An 6ú Comhdháil de Theangeolaíochta na Gaeilge
An 6mh Co-labhairt de Chànanachas na Gàidhlig
Yn 6oo Cohaggloo jeh Çhengacht na Gaelg

Roinn na Nua-Ghaeilge
An Coláiste Ollscoile
Baile Átha Cliath
26-27 Aibreán 2002

DÉ hAOINE, an 26ú Aibreán 2002

14:00Oscailt na Comhdhála: An tOllamh Pádraig A. Breatnach
Seisiún 1Cathaoirleach: Pádraig A. Breatnach
14:10Roibeard Ó Maolalaigh "Teorainneacha canúna: athbhreithniú ar Chanúineolaíocht na Gaeilge is na Gàidhlige"
14:50Art Hughes "Irish dialects past and present le T. F. O'Rahilly: Athbhreithniú agus roinnt pointí miona"
15:30Seosamh Watson "'N Linnet Mór': fianaise i dtaobh teanga agus pobail i marbhna de chuid Oirthuaisceart na hAlban sa 19ú céad"
16:10 Caife
Seisiún 2Cathaoirleach: Jamal Ouhalla
16:30Cathal Doherty "Pronominal operators in Irish and unbounded dependencies"
17:10Peter McQuillan "The semantics and pragmatics of the habitual in Irish"
Seisiún 3Cathaoirleach: Roibeard Ó Maolalaigh - FIANAISE NA LOGAINMNEACHA
Seisiún speisialta ar an bhfianaise is féidir a bhaint as foirmeacha Béarla na logainmneacha maidir le tréithe canúna na Gaeilge atá laistiar díobh, ag díriú ar dheisceart Laighean agus oirthear na Mumhan. Beirt thaighdeoirí ó Oifig na Logainmneacha a bheidh ag caint.
20:00Conchubhar Ó Crualaoich
20:40Pádraig Ó Cearbhaill
21:30Fáiltiú i Halla Uí Raghallaigh

DÉ SATHAIRN, an 27ú Aibreán 2002

Seisiún 4 Cathaoirleach: Diarmuid Ó Sé
10:00John Walsh "An Ghaeilge agus an fhorbairt"
10:45 Caife
Seisiún 5 Cathaoirleach: Dónall Ó Baoill
11:15Ailbhe Ní Chasaide "The instrumental phonetic investigation of spoken Irish"
11:30John Wogan "Palatalisation and velarisation in Irish: Towards 'phoneticising' phonology' "
12:10Martha Dalton "A comparative analysis of the phonetics and phonology of the intonation of three dialects of Irish"
12:50Lón
Seisiún 6 Cathaoirleach: Máirtín Ó Murchú
14:00Brian Ó Curnáin "An guta cúnta i nGaeilge Chonamara"
14:40Brian Ó Catháin "Aguisín beag leis an gcuntas 'Séimhiú ar Ainmfhocail' a fhaightear in Gramadach na Gaeilge agus Litriú na Gaeilge: An Caighdeán Oifigiúil (1958), lgh. 82-6"
15:20Aidan Doyle "Briathra neamháinsíocha na Gaeilge"
16:00 Caife
Seisiún 7 Cathaoirleach: Ruairí Ó hUiginn
16:30Máire Ní Chiosáin/Fred Cummins "Phonological variability as a function of the co-speaker's dialect and task constraints a case study in Irish"
17:00Roy Becker "The blurring effect of sonorants and vocalic alternations in Irish: a study in experimental phonology"
BRISEADH
18:30/19:00Dinnéar na Comhdhála san Óstán Montrose

2001-04-29 CPD