An 8ú Comhdháil de Theangeolaíochta na Gaeilge
An 8mh Co-labhairt de Chànanachas na Gàidhlig
Yn 8oo Cohaggloo jeh Çhengacht na Gaelg

Roinn na Nua-Ghaeilge
Coláiste Phádraig, Croim Conrach
Baile Átha Cliath
30 Aibreán - 1 Bealtaine 2004

DÉ hAOINE, 30 Aibreán 2004

2.00Liam Mac Mathúna 'Spleáchadh ar fhocail nuachumtha i bhfoclóirí Gaeilge thosach an 20ú haois'
2.30Martha Dalton agus Ailbhe Ní Chasaide 'Prosóid chanúintí Gaeilge'
3.00Eoghan Mac Aogáin 'Ranna cainte na Gaeilge'
3.30Tae agus caifé
4.00Conchúr Ó Giollagáin 'Laincisí ar sheachadadh na Gaeilge sa Ghaeltacht chomhaimseartha'
4.30Arndt Wigger 'Moody questions on Irish, and some non-indicative answers'
5.15Diarmuid Ó Sé 'Frásaí gníomhaí le briathar saor na Nua-Ghaeilge'
Dinnéar in Il Corvo 6.30

DÉ SATHAIRN, 1 Bealtaine 2004

10.00Máirín Nic Eoin 'Pidgin, Criól agus dearcadh teanga scríbhneoirí na Gaeilge'
10.30Brian Ó Raghallaigh agus Ailbhe Ní Chasaide 'Acmhainní próiseála labhairt na Gaeilge agus na Breatnaise'
11.00Máire Ní Laoire 'Dearcadh dhaltaí meánscoile i leith na Gaeilge'
11.30Tae agus caifé
12.00Brian Ó Curnáin 'An clásal coibhneasta in Iorras Aithneach, Co. na Gaillimhe'
12.30Art Hughes 'Briathra na Gaeilge sa Chaighdeán agus sna canúintí: tógtar an droichead'
1.00Lón
2.30 Mary O'Malley-Madec 'An bhfuil mé ar mo bhicycle nó an bhfuil mé ar mo bicycle? Lenition and borrowing in Irish.'
3.00Roibeárd Ó Maolallaigh 'Cha téid mi a dh'iarraidh iasad suacain is cha toir mi iasad suacain seachad': An Ghallais agus A' Ghàidhlig
3.30Gearóid Mac Eoin 'Mí-iompar Comhfhocal agus a leithéid'

2005-04-05 CPD