Úrnaithe do bhainis

Date: Fri, 6 Mar 1998 22:54:13 EST
From: JamusN <JamusN@AOL.COM>
To: GAEILGE-B@LISTSERV.HEA.IE
Subject: Urnaí do Bhainis

(Tá cinn eile agam, freisin).  I have other ones, too

"A chlann dhílis Dé, tá sibh tar éis teacht go dtí an eaglais seo chun go mbuailfeach Dia séala naofa ar bhur ngrá i láthair an tsagairt agus an phobail seo. Is cuing naofa é an pósadh Críostaí agus cuireann sé bláth ar an ngrá nádúrtha. Ceanglaíonn sé orthu siúd a bhíonn páirteach ann bheith dílis dá chéile go deo. Bunaíonn sé eatarthu ceangal a mhaireann ar feadh a saoil agus nach féidir a bhriseadh. Éilíonn sé go mbeadh grá agus meas acu ar a chéile, (go nglacfaidís ó Dhia le cibé leanaí a bhronnfadh sé orthu agus go dtógfaidís iad i ngrá Dé). Mar chabhair dóibh ina bpósadh dáiltear ar an lánúin grásta buanseasmhach na sacraiminte."

Beloved children of God, you have come to this church for God to put his holy seal on your love in the presence of the priest and this congregation. Christian marriage is a holy bond, and it beautifies natural love. It binds those who take part in it to be faithful to one another for ever. It creates a bond between them which lasts for life and which cannot be broken. It requires that they love and respect one another (and that they accept from God any children whom He bestows upon them and raise them in the love of God). As an assistance to them in their marriage, the lasting grace of the sacrament is bestowed upon the couple.

Date: Mon, 9 Mar 1998 13:37:53 -0500 From: Dennis Francis <fran@ees.eesc.com> To: GAEILGE-B@LISTSERV.HEA.IE Subject: Re: Urnaí do Bhainis

Fuair mé iad seo ó (I got these from) "Saltair: Urnaithe Dúchais / Prayers from the Irish Tradition" ag Pádraig Ó Fiannacta (Gaeilge) agus Desmond Forristal (Béarla):

"Go n-éirí Dia is do phósadh leat."
(May God and your marriage bring you joy.)

"Fad ar do shaoil agus laethanta geala is nár fhágair an saol seo go mbréagfar do leanbh."
(Length to your life and days of sunshine, and may you not leave this life till your child falls in love.)

"Go bhfága Dia ag a chéile sibh."
(God give you joy of one another.)

Seo smaoineamh eile (Here's another idea):

"'Mar gheall air sin, fágfaidh duine a athair agus a mháthair chun bheith go dlúth i bpáirt lena bhean, agus aon cholainn amháin a bheidh sa bheirt acu.' Dá réir sin, ní beirt iad feasta ach aon cholainn amháin. Dá bhrí sin, an ní a cheangail Dia ná scaoileadh duine é." (Marta 19:5-6)

'For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh'. So they are no longer two, but one. Therefore what God has joined together, let man not separate. (Matthew 19:5-6, NIV)

Date: Sun, 29 Mar 1998 12:25:36 -0500 From: Noel Fahey <fri@radix.net> To: "Caoimhin P. ODonnaile" <caoimhin@SMO.UHI.AC.UK>

Seo paidir dheas le haghaidh bainse:

Bail ó Dhia oraibh
Ó Shamhain go La 'le Bríde
Ó La 'le Bríde go Bealtaine
Ó Bhealtaine go Lúnasa
Is ó Lúnasa go Samhain

Bua ratha daoibh
Bua mac is iníonacha daoibh
Bua mara is tíre daoibh

Bua grá daoibh
Bua dílse daoibh
Bua Flaithis daoibh
Bua lae is oíche daoibh

Maitheas mara daoibh
Maitheas talaimh daoibh
Maitheas Neimhe daoibh

Gach lá sona daoibh
Gan lá dona daoibh
Onóir is urraim daoibh
Grá gach duine daoibh

Níl clue dá laghad agam cé as a dtáinig sé. Táim beagnach cinnte nár chuir mé fhéin le chéile é (tá sé ró-mhaisiúil dó sin) ach ní féidir liom é a aimsiú in aon leabhar atá agam.

 
1998-03-09 CPD