Gníomh Dólais

Is peacach bocht mé faoi ualach trom
is méid mo pheacaí is aithreach liom,
ach admhaím creideamh Dé do shíor
le gra ó m'chroi is le dóchas fíor.
Ó bhun na croiche glaoim suas;
a Íosa, a Thiarna, claon anuas.
Anois agus ar uair ár n-éag'
taobhaigh dúinne síocháin Dé
Is crua na glais a cheanglas mé,
saor mé, a Chríost, ar olc's ar éag.
Go moltar linn go fíor gan mhaíomh
an tAthair an Mac's an Spiorad Naomh.

Tá an ceann seo agus tuilleadh le fáil sa leabhar "Ár bPaidreacha Dúchais"
Diarmuid Ó Laoghaire, S.J. a chnuasaigh.
foilsithe ag: Foilseacháin Ábhair Spioradálta, Baile Átha Cliath 1982.

 
2000-01-31 CPD