Lúireach Phádraig

Lúireach Phádraig Saint Patrick's Breastplate
Críost liom,
Críost romham,
Críost i mo dhiaidh,
Críost istigh ionam,
Christ with me,
Christ before me,
Christ behind me,
Christ within me,
Críost fúm,
Críost os mo chionn,
Críost ar mo lámh dheas,
Críost ar mo lámh chlé,
Christ below me,
Christ above me,
Christ on my right hand,
Christ on my left hand,
Críost i mo lúi dom,
Críost i mo sheasamh dom,
Christ in my sleeping,
Christ in my waking,
Críost i gcrói gach duine atá ag cuimhneamh orm,
Críost i mbéal gach duine a labhráionn lom,
Críost i ngach súil a fhéachann orm,
Críost i ngach cluas a éisteann liom.
Christ in the heart of all who think of me,
Christ in the mouth of all who speak of me,
Christ in every eye that looks at me,
Christ in Every ear that listens to me.


Seamus Keleher a chuir an téacs go GAELIC-L ar 1997-03-13, ón leabhar “Saltair”, Columba Press, Baile Átha Cliath, 1988.

Seo aistriúchán dílis ón t-Sean-Ghaeilge.

paidir Navajo ann atá cosúil leis.

2011-03-04 CPD