Máirtín Ó Cadhain 1905-70

Tá áthas ar Leabharlann Choláiste na Tríonóide go bhfuil clann agus Iontaobhaithe Mháirtín Uí Chadhain (.i. Máirtín Ó Cadhain, Mícheál Ó Curraoin, Seán Ó Curraoin, and Seán Ó Cadhain) tar éis páipéir Mháirtín a bhronnadh ar an Leabharlann. Bhí ócáid oifigiúil bronnta ann ar 10 Meitheamh 1996.

I measc na bpáipéar tá láimhscríbhinní dá chuid úrscéal agus gearrscéal, nótaí a rinne sé agus é dhá scríobh, a obair iriseoireachta agus mar cholúnaí nuachtáin, a shaothar ar ghramadach na Gaeilge, ar stair na Gaeilge, agus ar mheath na teanga sin, cuid dá obair ullmhúcháin dona chuid ranganna i gColáiste na Tríonóide, áit a raibh sé ina léachtóir agus níos déanaí ina ollamh le Gaeilge, páipéir ar Ghael Linn, Chonradh na Gaeilge agus eagraíochtaí eile Gaeilge, agus ar pholasaí an rialtais i leith na Gaeilge (ábhair conspóide go minic), a bhailiúchán téipeanna ar bhéaloideas, ar chanúintí agus le h-aghaidh cleachtadh foghraíochta, chomh maith le filíocht dá chuid féin agus nótaí a rinne sé le linn dó bheith i gcampa géibhinn an Churraigh, a leabharlann chlóbhuailte (ina measc leabhar inar scríobh sé nótaí), agus nótaí dá chuid léitheoireachta (cuid de i bhfoirm duillíní leabharlainne dár choimeád sé). Tá cuid den ábhar curtha ar leataobh lena fhoilsiú, agus ní bheidh sin ar fáil lena scrúdú go dtí go bhfoilseofar é, ach beidh na páipéir a bhaineann lena shaothar foilsithe ar fáil nuair a bheidh siad liostáilte-uimhrithe go h-iomlán. Chuir an chlann catalóg mhaith ar fáil, agus tá sin a h-athchóiriú ar mhaithe lena h-úsáid sa leabharlann.

Saothar a foilsíodh lena bheo:

Leabharliosta dá chuid scríbhneoireachta uilig in Alan Titley, 'Máirtín Ó Cadhain: clár saothair', lgh 49-87 agus in Siúr Bosco Costigan (i dteannta Seáin Uí Churraoin), 'De ghlaschloich an oileáin', lgh 183-226 (agus liosta d'altanna faoi -go dtí 1986- arna liostáil ar lgh 227-252)

Aistriúcháin go Gaeilge:

Foilsíodh tar éis a bháis:

Fós gan foilsiú:

Saol:

 
Stuart Ó Seanóir a chuir an fhaisnéis seo do Gaelic-L ar 1996-06-12
1996-06-19 CPD