Leabharliosta


Bibliography

Bhí mé i muinín na leabhar seo a leanas go príomha le Focal an Lae a chur le chéile:

I depended primarily on the following books to put Focal an Lae together:

Foclóirí - Dictionaries

Foclóir Gaeilge - Béarla, Niall ó Dónaill (An Gúm, 1992)

Dictionary of the Irish Language (Based Mainly on Old and Middle Irish Materials) (Royal Irish Academy, 1990)

An Etymological Dictionary of the Gaelic Language, Alexander MacBain (Gairm Publications, 1982)

Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, Julius Pokorny (Francke Verlag, 1959)

The American Heritage Dictionary of the English Language, 3rd Ed. (Houghton Mifflin Company, 1992)

Lexique Breton - Français et Français - Breton, Stéphan-Sèité (Edition C. B. Emgleo-Breiz, 1956)

Y Geiriadur Mawr, Evans & Thomas (Gwasg Gomer, 1981)

Leabhair Eile - Other Books

Stair na Gaeilge, Kim McCone et al. (Coláiste Phádraig, Maigh Nuad, 1994)

A Grammar of Old Irish, Rudolph Thurneysen (Dublin Institute for Advanced Studies, 1980)

La Langue Gauloise, Pierre-Yves Lambert (Editions Errance, 1994)

Die Sprache der altirischen Ogham-Inschriften, Sabine Ziegler (Vandenhoek & Ruprecht, 1994)

2009-08-04 CPD