Pa’ikrávar

“An Tuairgnín”

Scéal Traidisiúnta Karuk

Réamhrá

Tá na hIndiaigh Karuk ina gcónaí in Iarthuaisceart Chalifornia, cuid mhór acu fós ina ndúiche féin cois na habhann ar a dtugtar an Klamath inniu. Tá níos lú ná deichniúr cainteoirí dúchais fágtha acu, ach tá an teanga, ar ball den ghrúpa Hokan í, á múineadh sna scoileanna anois, faoi dheireadh.

Sa sean-am bhíodh cónaí orthu i dtithe adhmaid i mbailte beaga le taobh na habhann. Bhídís beo ar na dearcáin a fhásann go fairsing fós sna sléibhte, agus ar na bradáin nach bhfuil chomh líonmhar san abhainn anois.

“Pikvah” nó miotas is ea an scéal seo, ceann de na scéalta faoin am a raibh na “Ikxaréeyav”, na seandéithe, i réim fós sa domhan seo, roimh theacht ann don chine daonna.

Foilsíodh den chéad uair an pikvah seo in Tobacco Among the Karuk Indians of California le John P. Harrington, Bureau of American Ethnology, Bulletin 94, 1932.

D’athscríobh mé an téacs sa ghnáthlitriú a úsáideann na daoine Karuk anois, chuir mé Gaeilge air, agus chuir mé gluais leis.

Litriú agus Fuaimniú

Tá na gutaí Karuk an-chosúil leis na gutaí Gaeilge. Dúblaítear gutaí fada sa litriú. Scríobhfaí “uum” mar “úm” i nGaeilge. Taispeánann an agúid ´ go bhfuil béim ar an siolla, agus taispeánann an cuairín ^ go bhfuil ton éirí-agus-titim ann.

Fuaimnítear f, h, m, n, p, s, t mar na consain chéanna i nGaeilge. Fuaimnítear r mar ‘r’ leathan, v mar ‘bh’ caol déliopach, agus x mar ‘ch’ leathan. Fuaimnítear ch, sh, th, k, agus y mar na litreacha céanna i mBéarla: chin, shin, thin, kin, yin. Scríobhtar an stop glotais (nó an pléascach glotais) leis an uaschamóg ’.

An teach allais

An Teach Allais

Pahûut Pihnêefich
mar Cadhóit

pookyâanik,
a rinne sé

pa’ávansa uum
an fear eisean

pu’ikrâamtiheeshara
ní bheidh sé ag tuargaint

ikrávara mûuk.
tuairgnín leis

Mar a d’ordaigh
Cadhóit
nach mbeadh
an fear ag tuargaint
leis an tuairgnín.

Pihnêefich mupâapuhanik:
Cadhóit bhí ráite aige anallód

“Asiktávaan uum póokraamtiheesh.”
bean ise a bheas ag tuargaint

Kunchúuphinaatihanik ikmaháchraam
bhí siad ag caint anallód sa teach allais

hûut áta payaas’ára kunkupítiheesh,
conas ní mé? an cine daonna beidh siad ag déanamh

fâat áta pakun’áamtiheesh?
céard ní mé? a bheas siad ag ithe

Séard a dúirt Cadhóit i bhfad ó shin:
“Is í an bhean a bheas ag tuargaint.”
Bhí siad sa teach allais,
ag comhrá faoin gcine daonna.
Céard a bheas siad a dhéanamh?
Céard a bheas siad a ithe?

Koovúra panu’áamti
chuile rud atáimid ag ithe

koovúra
chuile rud

peekxaréeyav vaa mukunipâapuhanik
na déithe mar sin bhí ráite acu anallód

yaas’ára vaa páy
cine daonna mar sin é sin

kun’áamtiheesh.
beidh siad ag ithe

Séard a dúirt na déithe
ná go mbeadh
an cine daonna ag ithe
chuile rud
a itheann siad féin.

Xás kunipítihanik:
ansin bhí siad ag rá anallód

“Kuníkraamtiheesh paxuun,
beidh siad ag tuargaint an mhin dearcán

yaas’ára paxuun kuníkraamtiheesh.”
cine daonna an mhin dearcán beidh siad ag tuargaint

Xás yíth upiip:
ansin duine amháin deir sé

“Hûut ukuphêesh xâatik ávansóokraami?”
conas déanfaidh sé bíodh go dtuairgní fear

Ansin dúirt siad:
“Beidh siad ag tuargaint na ndearcán.
An cine daonna a bheas á dtuargaint.”
Dúirt duine amháin ansin:
“Céard faoin bhfear a bheith ag tuargaint?”

Xás Pihnêefich upiip:
ansin Cadhóit deir sé

"Pûuhara,
ní hea

ávansa uum vúra vâaram
fear eisean go deimhin i bhfad

uhyásuroovish ithváaykam.
gobfaidh sé amach ar aghaidh

Vâaram uhyásuroovish.
i bhfad gobfaidh sé amach

Ansin dúirt Cadhóit:
“Ní hea.
Beidh rud éigin fada ag an bhfear
a ghobfaidh amach roimhe,
i bhfad roimhe.

Vaa uum paxíich ukyâaratiheesh.
mar sin eisean an páiste beidh sé ag déanamh

Hukóoypaaymeesh?
go dtí cén áit bogfaidh sé

Xáy upíikunaa.
ná buaileann sé iad le cloch

Xâatik asiktávaan
bíodh sé bean

uum vúr úkraamti.
ise go díreach tá sí ag tuargaint

Beidh sé ag déanamh páistí leis.
Cá gcuirfidh sé é
le nach mbuaile sé é?
Déanadh an bhean,
an tuargaint.

Asiktávaan
bean

uum puhúun vúra
ise beag an baol go díreach

kupápiikunaaheeshara.
ní bhuailfidh sí iad ar aon chaoi

Ávansa uum vúr u’ápimtiheesh
fear eisean go deimhin beidh sé ag lorg

papátasaraha.
an t-anlann

Beag an baol
go mbuailfidh an bhean
rud ar bith ansin.
An fear a bheas ag lorg
bia le hithe leis an mbrachán dearcán.

U’ákunvutiheesh,
beidh sé ag seilg

u’ahavishkâanvutiheesh
beidh sé ag iascaireacht

káru vúra áama.
agus go deimhin bradán

Áas va’ávaha yíchaach ukyâatiheesh
uisce a chuid bia le chéile beidh sé ag déanamh

pátasaraha.
anlann

Beidh sé ag seilg
agus beidh sé ag iascaireacht
na mbradán.
Beidh sé ag cnuasach bia ón abhainn
mar anlann.

Gluais ann freisin ins a bhfuil na focail Karuk go léir in éineacht le roinnt eolais faoi mar a chuirtear le chéile iad.

Tá tuilleadh eolais faoi na Karuk agus a dteanga le fáil ar na leathanaigh seo a leanas:

Wikipedia

Karuk Language

Karuk Songs

Dennis King a chuir an téacs seo in eagar agus a d’aistrigh go Gaeilge é.
2008-10-27 CPD