Sinsearacht

Is cuma liom
faoi do shloinnteoireacht,
faoi mhaorgacht do líne,
do bhraon fola ríoga,
is d'aintín chróga sa Spáinn.

Séard is cás liom ná
na focail id bhéal,
a máthair,
a n-uncail,
a scéal.
Siar go dtí STAIR AN FHOCAIL