abhus

Nua-Ghaeilge Chlasaiceach: a-bhus

Sean-Ghaeilge: i foss, i fos, i fus

Is ionann "i foss" agus "i stad, i bhfanacht", nó "ag fanacht in áit áirithe, anseo" nó fiú "sa bhaile". Níor mhair an focal "fos" mar ghnáthfhocal i nGaeilge na hÉireann, ach tá sé ann go fóill mar fhocal liteartha. Tá "fois" (= scíth, sos, suaimhneas) beo fós i nGaeilge na hAlban, áfach.

Is dócha gur tháinig "foss" agus an focal Breatnaise "gwas" (= cónaí) ó fhocal Comh-Cheiltise leis an gcruth *wos-to-, a shíolraigh ón bhfréamh Ind-Eorpaise *wes- (fan, cónaigh). Tá na focail seo gaolmhar le "was" i mBéarla.

Siar go dtí STAIR AN FHOCAIL