Gàidhlig

Foclóirí agus liostaí focal Gaeilge ar ábhair fá leith

Foinsí eile


Foinsí

acmhainn.ie - liostaí téarmaíochta

Adhmadóireacht
Bia agus Deoch
Bitheolaíocht
Cócaireacht
Corpoideachas
Eolaíocht
Fiseolaíocht agus Sláinte
Geolaíocht agus Geofisic
Miondíol
Miotalóireacht
Oifig
Plandaí agus Ainmhithe
Pobail agus Ciníocha
Réalteolaíocht
Stair A-M, N-Z
Teangacha
Teilifís agus Raidió
Tíortha

An Tobar - Téarmaí Gaeilge don Earnáil Phoiblí

Fáilteoir
Bóithre agus trácht
Sráideanna, bóithre agus eastáit
Caitheamh aimsire, taitneamhacht
Boird agus Comhairlí
Nós Imeachtaí
Seirbhís
Cúram ospidéil
Cúram pobail
Meastacháin, airgeadas
Ranna Rialtais

2024-02-17 CPD