Gàidhlig na h-Albainn

Téarmaí Ríomhaireachta

Léim síos don rannóg:

Is é seo cnuasach de théarmaí ríomhaireachta a fuair mé ó áiteanna éagsúla - ó GhAELIC-L don chuid is mó. Buíochas do Mharion Gunn, Chiarán Ó Duibhín, Phanu Höglund, Dennis King agus an-chuid daoine eile.

Rinne mé iarracht na téarmaí a chur i rannóga de réir ábhair, ach i ndáiríre níl eagar ro-mhaith ar an liosta, agus tá bruscar ann i gcuideacht téarmaí maithe.

Tá stóras de théarmaí ríomhaireachta ag Muintearas, ag Fiontar, ag Acmhainn, ag Ciarán Ó Duibhín agus ag Microsoft fosta
banca téarmaíochta ag an togra DART (brabhsálaí Opera i nGaeilge).
Scríobh Panu Höglund scéilín beag, An Gael ag Ríomhaireacht

Caoimhín Ó Donnaíle

Rìomhaire
ríomhaire               computer
mór-ríomhaire             mainframe
micriríomhaire            microcomputer
ríomhaire glúine           laptop computer
ríomhaire boise            palmtop computer
ríomhaire boird            desktop computer
áireamhán               calculator

óstríomhaire             host computer
inneall geata             gateway

dáileoir comhad            fileserver
freastalaí              server
friothálaí              server

ríomharlann              computer lab
ríomharlann              computer suite
foireann ríomhairí          suite of computers

Trealamh
trealamh               hardware
innealra               hardware
scáileán               screen
cuimhne                memory
cuimhne randamrochtana        random access memory (RAM)
cuimhne físe             video memory
láraonad próiseála          central processing unit
trasraitheoir             transistor
tiomántán               drive
diosc-thiomáint            disc drive
lasc-cheap              switch/PAD
aonad amharcthaispeána        visual display unit
cárta glóir              soundcard
cárta fuaime             soundcard
cárta físe              graphics card
crua-earraí luasghéarú físe      video graphics accelerator
dlúthdhiosca             compact disk
dlúthchéirnín             compact disk
céirnín dlúth (CD)          compact disk (CD)
físcheamara              video camera

teileafón macasamhlach        fax
gléas freagrartha           answerphone
freagróir               answerphone
coisí-cloisí             walkie-talkie
fón póca               mobile phone
tuarthéacs              predictive text
físchomhdháil             video-conferencing

airde (fuaime)            volume (of sound)
toilleadh               capacity (of disk, etc.)

Oideas
oideas                program
oideasra               software
ríomhoideas              computer program
fo-oideas               procedure (programing)
cumadóir ríomhoideas         computer programmer
dearthóir ríomhoideas         computer programmer
ríomhchláraitheoir          computer programmer
gar-oideas              utility (program)
feidhm-oideas             application (program)
ríomhchlár              program
saor ríomhchlár            computer programmer
feidhmchlár              application (program)
feidhmchlár              utility
uirlisí                tools
feidhmeanna              utilities
breiseán               add-on
córas oibriúcháin           operating system
timpeallacht forbartha        development environment
cód poiblí              open-source
saorchóid               open-source

snaidhm                loop
ceangladh snaidhm ann         ... got into a loop
lúb gan foirceann           infinite loop
lúb shíoraí              infinite loop
ag cur thar maoil           overflowing
cláreagraithe córais         systems programmers
ionchur                input
scagaire               filter
saoróg                wildcard
slonn ionadaíochta          wildcard pattern
slonn ionadaíochta          regular expression
cruach                stack (protocol)
scairt                call (programing)
breisigh               increment
bunchód                source code
cód foinseach             source code
cruachódaithe             hard coded
tacar                 collection, set
tiomsaitheoir             compiler
tiomsú                compile
snámhphointe             floating point
luach                 value
athróg                variable
athróg timpeallachta         environment variable
heicsideachúil            hexidecimal
deachúil               decimal
ríomhchleas              hack
ríomhéigse              hackers

beta-thástáil             beta-testing
fabht                 bug
leagan                version
iompar trasna             port (verb)
suiteáil               install
cuir i bhfearas            install
cuir a ghabháil            install

earra bog               software
bogearraí               software
bogearra               software
saorearra               freeware
scairearra              shareware
earra páirte             shareware
bog-uirlisí              software tools
bogearraí-le-roinnt          shareware


Comhad
comhad                file
comhadlann              folder
fillteán               folder
comhadlann chinn           root folder
comhadlann              directory
eolaí comhadlainne          directory listing
comhaid a phóirseáil         to browse files
leagan                version
leagan amach             format
comhdhlúite              compressed
díchomhdhlúite            uncompressed
uath-bhainteoir            self-extracting
cnuaschomhad zip/tar         zip/tar file

plódú comhaid             file stuffing
toirt 48K               filesize 48K
téacschomhad             text file
inchomhad               input file
aschomhad               output file
iarchomhad              log file

cúltaca                backup

Eolas ríomhaireachta
eolas ríomhaireachta         computing science
eolas ríomhaire            computer science
ríomheolas              computing science
ríomhbhunaithe            computerised
teicneolaíocht faisnéise       information technology

aithris                emulation
modh aithrise             emulation mode
samhail-IBM              IBM-compatible
mhionríomhairí comhoiriúnacha IBM   IBM compatible microcomputers
am-beo                real-time
córas beo-ama             real-time system
cleasaíocht ar an chóras       modifications to the system

idirnaisiúntú             internationalize
idirnaisiúntúchán           internationalization
inaistrithe              internationalized
Lucht na gCaighdeán Idirnáisiúnta   ISO
caighdeán códála           encoding standard

bunachar sonraí            database
banca sonraí             database
bunachar sonraí gaolmharach      relational database
scarbhileog              spreadsheet
próiseálaí focal           word processor
córas eolais gheografaíochta     geographical information system (GIS)
eagarthóir téacs           text editor
eagarthóir grafach          graphics editor

rúnscríobh              cryptography
cúrsaí slándála            security

Próiseáil téacs
próiseálaí focal           word processor
litreoir               spell-checker
clár seiceála litriúcháin       spell-checker
dearfóir litrithe           spell-checker
dearfóir litriúcháin         spell-checker
gramadóir               grammar checker
stórchiste d'fhocail chomhchiallacha thesaurus
bunachar de théacsanna        corpus

clódóir                printer
cló                  typeface (m.e. Times Roman)
clófhoireann             font (m.e. Times Roman bold)
cló trom               bold print
cló iodálach             italics
cló il-leathan            proportional font
cló comh-leathan           monospaced font

Bunachar sonraí
bunachar sonraí            database
banca sonraí             database
taifead                record
réimse                field
taifead il-fhada           variable-length record
taifead comh-fhada          fixed-length record
treoirfhocal             keyword
sgagaire               filter
feighlí feasa             database manager
gocamán na ngiotán          database manager 

Líonra
líonra                network
gréasán                network
líontán                network
Idirlíon               Internet
inlíon                intranet
ollbhealach eolais          information superhighway
líonra ceantair logánta        local area network
cumarsáid leathanbhanda        broadband communications
eolaire LDAP             LDAP directory
giolcaireacht             twittering
giolc                 tweet
athghiolc               retweet

cónasc diailithe           dial-up connection :-)
ar líne                online
as líne                offline
ceangailte              online
teiliteach              telecottage

Córas Ainm Fearannais         Domain Name System

síos-luchtú              download
tarraing chugat            download
tarraing anuas            download
bailliú                download
aistriú                transfer (file)

An Gréasán Domhanda
an Gréasán              World Wide Web
an Gréasán Domhanda          World Wide Web
Gréasán na Cruinne Móire       World Wide Web
an Damháin Domhanda          World Wide Web
hipertéacs              hypertext
teanga marcála hipertéacs       hypertext markup language
suíomh                website
líonláithreán             website
láithreán gréasáin          website
suíomh tairseach           portal
dearadh líonláithreán         web design
dearthóir láithreán gréasáin     website designer
conrathóir deartha ghréasáin     web-design contractor
blag                 blog
dialann gréasáin           blog
log lín                blog
bloglaigh na hÉireann         Irish blog authors
blagmhír               blog entry
freastálaí              server
seachfreastálaí            proxy server

leathanach lín            web page
ceannleathanach            homepage
príomhleathanach           homepage
bunleathanach             homepage
leathanach baile           homepage
clár cinn               homepage
clár cinn               main menu
leathanach nascanna          links page
leabhar cuairte            guestbook
leabhar cuairte            visitors' book
preabfhógra              pop-up

ríomhchlár scríofa HTML        HTML authoring tool
dearadh                design
athraigh               edit
deasaigh               edit

nathóg                tag
lipéad                tag
ceann                 head
cabhail                body
bunfhocail              keywords
cúlra                 background
ciubhais               margin
teideal                title
ceannteideal             heading
ceannteideal tánaisteach       secondary heading
liosta de réir ord          ordered list
liosta gan ord            unordered list
mír den liosta            list element

nasc                 link
ceangal                link
lúibín                link
fráma                 frame
sprioc-fhráma             target frame
treoirfhocal             keyword
bocsa cuardaigh            search box
íomhá                 image
anamúlach               animated
beo-shruth              live stream
beo-shrutha              streaming
íoschóipeáil             downloading
sruth RSS               RSS feed

léitheoir gréasáin          web browser
siúladóir Idirlín           web browser
líonléitheoir             web browser
líonfhéachadóir            web browser
líonsiúltóir             web browser
sracléitheoir             browser
dearcóir               browser
útamáladóir              browser
breiseán               plug-in

nascleanúint             navigation
scimeáil an idirlín          websurfing
fánaíocht ar an idirlíon       websurfing
póirseáil ar an idirlíon       websurfing
gléas cuardaithe           search engine
inneall cuardigh           search engine

ríomhthráchtáil            e-commerce
ríomhbhothar             information highway
ríomhghnólucht            e-business
ríomhghnólucht            dot-com
bréagbhrandáil			   phishing
fioscaireacht             phishing

an néaltchóras            the Cloud

Ríomhphost
ríomhphost              electronic mail
post leictronach           electronic mail
postas                mail
ríomhsheoladh             e-mail address
teachtaireacht            message
teachtaireacht dì-ainm        anonymous message
litir shean-nós            snail-mail
postóir                mailer
seolaí                sender
ríomhsheolta             electronically distributed
iatán                 attachment
mana clabhsúir            signature
comhad sínithe            signature file
comhad síniúcháin           signature file
return receipt            admháil léite
cacphost               spam
dramhaíl               spam
spamadóir               spammer
sgagaire               filter
guthphost               voicemail
glórphost               voicemail
fillteán riomhphoist         e-mail folder

Liosta ríomhphoist
liosta ríomhphoist          e-mail list
liosta seachadta           distribution list
síntiúsóir              subscriber
(comh)úinéar an liosta        listowner
fóram le ceannasaí          moderated forum
éalú as                unsubscribe
díolaim                digest
Ceisteanna Minic a Thig (CMT)     Frequently Asked Questions (FAQ)
Ceisteanna Coiteanta         Frequently Asked Questions (FAQ)
béasa ghréasáin            netiquette
líonmhúineamh             netiquette
tine faoi thóin            flame
splanc-chath             flame war
cogadh dearg             flame war
bladhmadh ar duine          to flame someone
téama                 thread
téad                 thread
snáithe                thread
díleanúint              unfollowing

Idir-Ghréasán Cainte         Internet Relay Chat (IRC)
comhrá gréasáin            Internet Relay Chat (IRC)
scáileán fáisnéise          bulletin board
clár fógraí              bulletin board
clár plé               discussion board
pléigh                comment (vb.)
trachtaigh              comment (vb.)
tagair                quote (vb.)
aithris                quote (n.)
athfhriotal              quote (n.)

cúlbhreathnadóir           lurker
cúlchoimhéadaí            lurker
gliúcaí                lurker
caochóg na cóisire          lurker
féachadóir              lurker
blabhán                lurker
breathnóir              lurker

Bith air aithris
bith air aithris           virtual reality
breacréaltacht            virtual reality
samhailréaltacht           virtual reality
neasréaltacht             virtual reality
virtual ...              ríomh-...

ilmheánach              multimedia
uirlisí údarála ilmheán        multimedia authoring tools
anamúlach               animated

Méarchlár agus luchóg
méarchlár               keyboard
cnaipe                key
cnaipí                keys
cnaipe dealaigh            delete key
cúlú                 backspace? erase?
gním                 I create (a character from keyboard)
luigh ar an cnaipe          press the button
Luigh Anseo              Press Here, Go
buille                keystroke (m.sh. Alt+e)
modh buailte             keying method (for accented chars.)

carachtar               character
carachtair aiceanta          accented characters
sainigh neamhscriosach cúlspás    non-deleting backspace characters
spás                 space
non-joiner (Unicode)         frith-cheanglóir

luchóg                mouse
cuil                 cursor (The Little Pets of Saint Mochua)
brúigh anseo             click here
roghnaigh               click on
coisíocht na luiche          rate of mouse tracking

Comhéadán
comhéadan               interface
focal faire              password
socrú                 setup
socruithe caighdeánacha        standard settings
socruithe saincheaptha        user-selected settings
réamhshocrú              default setup
réamhshocraithe            default
sainchóirithe             customised
luach sainchóirithe          user-selected value
luach éagmaise            default value
luach loicthe             default value
córas taifeadtha           logging system
roghchlár               menu
ceallaigh               undo
díothaigh               delete
ruaig                 delete
díbir                 remove
bun-fhuinneog             root window
cascade (windows)           staighre
feistiú                installation
suiteáil               installation
úsáideoir               user
so-úsáidte              user-friendly
dearg newbie             complete beginner
ríomhchuidithe            computer assisted
feidhmíonn              operates
idirghníomhach            interactive
modh idirghníomhaíochta        interactive mode
ríomhaireacht pháirteach       interactive computing
icon                 deilbhín
text-to-speech            téacs-go-hurlabhra

insealbhóir              installer
roghnóir               chooser (on Mac)
leabhar gearrthán           scrapbook

deisitheoireacht           editing
líníocht               drawing
péinteáil               painting

tuiscint ... acu           ...-aware
tuiscint ... acu           ...-capable
ar chomhchéim le ...         ...-equivalent

nuair a thagann an PC chuige féin   when the PC boots up
cuireann tú an ríomhaire ar siúl   you start up the computer
tógann an clár an stiúr        the program takes control
seol do chuid eolais         send your information
déanann sé rud aisiúl         it does something useful
as feidhm               out of service
ar báiní               haywire
ar míghléas              down
ar lár                down
in easnamh              down
a luas a ghéarú            to increase its speed
tugann sé rochtain          it gives access
tuairt a dhéanamh           crash
athshocrú               reset
athdhuiseacht             reboot
athbhútáil              reboot

Tá an ríomhaire suas/síos (?)     The computer is up/down
Tá an ríomhaire thuas/thíos      The computer is upstairs/downstairs

Tá an ríomhaire as feidhm       The computer is down / out of operation
Tá an ríomhaire stoptha        The computer is down / has stopped
Tá an ríomhaire tar éis cliseadh   The computer is down / has crashed
Tá ainghléas ar an ríomhaire     The computer is down / is not working
Tá teip ar an ríomhaire        The computer is down / has broken down
Tá teipthe ar an ríomhaire      The computer is down / has broken down
Tá an ríomhaire as ord        The computer is down / is out of order

Tá an ríomhaire ag feidhmiú      The computer is up / is operational
Tá an ríomhaire ag oibriú       The computer is up / is working
Tá an ríomhaire ag dul        The computer is up / is going
Tá an ríomhaire deisithe       The computer is up / has been repaired


2014-11-18 CPD - Scríobh chugam má tá barúil agat fá na téarmaí atá sa leathanach seo