Gàidhlig

Focail ina bhfuil an síneadh fada tábhachtach

ait - funny, likeable, peculiar
áit - place, location

Albanach - Scottish
Albánach - Albanian

briste - broken
bríste - trousers

caca - excrement, faeces (gen. case)
cáca - cake

coir - crime
cóir - justice

coiste - committee, jury
cóiste - coach, carriage

fear - man
féar - grass, hay

mear - nimble, quick
méar - finger, branch, twig

leann - beer, ale
léann - learning, education, study

leacht - 1. grave, graveyard; 2. liquid
léacht - lecture, speech

leas - benefit, improvement
léas - ray of light, glimmer of light

mala - brow, eybrow
mála - bag

muin - back, horseback
múin - teach, instruct

Romainis - Romani
Rómainis - Romansh
Rómáinis - Romanian

ros - promentory, headland
rós - rose

solas - light, illumination
sólas - solace, consolation, comfort

(Níl anseo ach sampla beag d'fhocail atá coiteanta. Tá an-chuid eile ann.)

2013-08-09 CPD