Dòmhnall Iain Fhearchar Fhada
(MacAonghais)


air a chlàradh le Andreas Wolff
air 5 An t-Iuchar 2007
ann an Sàsaig, aig an taigh aige
mp3

loudspeaker


Àite air an mp3 agus geàrr-chunntas:

00:00

- Is dòigh-beatha mhath a th' ann an croitearachd. Ach tha thu an còmhnaidh
feumach air obair a bharrachd. Cha dèanadh daoine beòthachd às. Tha a mhac na phosta is a bhean ag obair san taigh-òsta.
- Fhuair e beagan Ghàidhlig san sgoil.

05:00 - Cha tug e mòran aire dha beul-aithris nuair a bha e òg.
- Bha e ag obair aig Coimisean na Croitearachd.
- Bha bràthair athair sa Ghearmailt na phrìosanach aig àm a' chogaidh.


air ais

caoraich

Caoraich a' coimhead air Sabhal Mòr Ostaig (dealbh le Andreas Wolff)