Stòr-dàta fiosrachaidh air ainmean-àite ann an Alba
bhon leabhar le Iain Mac an Tàilleir: A-B · C-E · F-J · K-O · P-Z (.pdf) | Leudachadh (.docx)

**

Fhuaireadh 1 àite. Map

BeurlaGàidhligMìneachadh
Rogart(Sutherland), Sgìre Raoghaird or Sgìr’ RaoirdThe Raoghard or Rogart element is “great enclosed field”. The Gaelic name contains sgìre, “district”.
2010-04-29 CPD