Stòr-dàta fiosrachaidh air ainmean-àite ann an Alba
bhon leabhar le Iain Mac an Tàilleir: A-B · C-E · F-J · K-O · P-Z (.pdf) | Leudachadh (.docx)

**

Fhuaireadh 2 àite. Map

BeurlaGàidhligMìneachadh
Beauly(Inverness), A’ MhanachainnThe English name is said to be “beautiful place”, from French beau lieu, and was probably imported from England. The Gaelic name is “the monastery”, an abbreviated form of Manachainn Mhic Shimidh, “Lovat’s monastery”. A more poetic name was Manachainn nan Lios, “the monastery with the enclosed gardens”. The fair held here was known as Féill na Manachainn.
BeaulyFarar or Abhainn nam ManachThe English name is from the town of Beauly, while the first Gaelic form is from a pre-Celtic Indo-European root conveying “wetness”. The second Gaelic name is “river of the monks”, referring to the monastery known as Manachainn Mhic Shimidh.
2010-04-29 CPD