'Dhòmhnuill, A Dhòmhnuill

[Fonn / Tune]'Dhòmhnuill, a Dhòmhnuill,
Thug am molt am monadh air,
'Dhòmhnuill, a Dhòmhnuill,
Theich e leis an ròpan.

Hinn hainn hurra bhi,
Iseabail is Ealasaid,
Hinn hainn hurra bhi,
Ni' Chaluim is Dhòmhnaill.