'N am Amadan


'N am amadan, 'n am amadan a bha mi riamh,
'N am amadan, 'n am amadan a bha mi riamh,
'N am amadan, 'n am amadan a bha mi riamh,
A' mire rise na caileagan
A chaill mi mo chiall.

A t-amadan a t-amadan, an t-amadan gun chiall,
A t-amadan a t-amadan, an t-amadan gun chiall,
A t-amadan a t-amadan, an t-amadan gun chiall,
Is iomadh a tha ann an diugh
A rinn an rud ciant.