Nam Biodh Trì Sgillinn Agam

[Fonn / Tune]Nam biodh trì sgillinn agam
Chuirinn anns an òl iad;
Nam biodh trì sgillinn agam
Chuirinn anns an òl iad.
Nam biodh trì sgillinn agam
Chuirinn anns an òl iad;
'S nam biodh bonn-a-sia agam
Dh'fhiachainn ri pòsadh!