Faclair Beurla gu Gàidhlig

Facail feumail a tha a' buntainn ri bheataireachd

abdomenbrù
abomasumstamag
abscessneasgaid
acetonaemiaa' chailleach riobach, an fheusag riobach, an gailleach
aciduisge-nimhe
acutedian
afterbirthglanadh, ath-bhreith, iar-bhreith
agalacticdìosg
anaemiacion-fala
anaestheticpràmhan
animal managementgleidheadh bheathaichean
antagonistco-sheise
anthelminticdurrag-mharbhach
anthrax (the human form)builgean loisgeach
antidoteurchasg
anustoll a' mhàis
arterycuisle mhòr
ascitesmeud-bhronn
ataxiadol mu seach, starr-chosail
ataxica' dol mu seach, tuisleach
backbonecnàimh an droma / an cnàimh-droma
balebèile
barrenseasg
bellybrù
biledomblas
birth canalslighe breith
bitebìdeadh
black-backed gull(f)arspag/farspach
blacklegspog dhubh
blackquarterspog dhubh
bladder (urinary)aotroman
bloatsèideadh, at
blood transfusionleasachadh-fala
bloodletting (therapeutic)fuileachadh, leigeil às fuil
bloodlinefolachd
bolusborlum
bone marrowsmior
bone, bonescnàimh, cnàmhan
braxybragsaigh
breedbriod; treubh
bristly haircalg
bruisingbrùthadh
bulltarbh
bullockdamh
canine toothsgor-fhiacal
canthusatha na sùla
carpal jointluidhean toisich, an
carrier (of disease)fear-iomchair/tè-iomchair
cartilagemaothan
casecùis
cast ewescrogaisean, crogannan
castratedspothta
castrationspoth
cattlecrodh
cattle-penbuaile
cellceall
charm (incantation)eòlas (pl. eòlais)
chestcliabh, maothan
chewing the cudcnàmh na cìre
chilling (to the bone)lathadh
chronicleantainneach
clottingrighneachadh, binndeachadh
cloverseamrag
colicgrèim mionaich
collapserach air an drium; rach an sìneadh
collar, e.g. dog-collarcoingheall; nasg
colostrumciad-bhainne, bainne buidhe, unnsa, nòs
common grazingcùl-cinn
condition, bodilyòrdan
congenitalbhon a' bhroinn
constipationtiormachadh/teannachadh
contagiousplàigheach
convulsionsfiotaichean, tinneas tuiteamais
cotyledons (on placenta)ròsachan
cowbò; mart; beathach mairt
cow-byrebàthach
cow-stallstalla
crisiscàs
croftlot, croit
crop-earedsmiotach
cropping (of grass)criomadh
cryptorchidfeirmige
cudcir
cut (on skin)gearradh
dagging shearsdeamhais
deficiencyuireasbhaidh
dehorningtoirt nan adharcan dhiubh
dehydrationtiormachadh-cuirp
dentitionan deudach
diaphragmsgairt
diarrhoeaan spùt, an ruith
difficultytàire
digestinga' cnàmh
digestive systemrian-cnàmhaidh
dipping (sheep)diobadh
dischargeruith-iongarach, silteach
dislocaterach far an uilt
distemper, caninegalar nan con
distressingmuladach
domestic animalsbeathaichean calla
dosing (with e.g. anthelmintic)a' dòsadh
downer cowbò air thogail / air a togail
drainingsùghadh
dry spellturadh
dunginneir, buachar
dyspnoeaaonach
dystociatàire-bhreith
earmarkcomharra-cluais
embryolaogh/uan anabaich; ciad-fhàs
emergency casecùis èiginneach
emeticcliabh-sgeithreach
epidemic diseasecuairtiche
epilepsytinneas-tuiteamais
fad-làitheanlifespan
fankfaing
farmtac
fatsaille, gèir
feedingbiathadh
femurcnàimh na slèisde
fermentationbrachadh
fertilitysìolmhorachd
fetlock jointluidhean deiridh, an
fieldpàirc, achadh
flea(s)deargann(an)
fleamtuagh-fhola
fleecerùsg
fleshfeòil
fly strikebuille cnuimh
foetuslaogh/uan anabaich; ginean
footrotlobhadh nan cas
forelegcas-thoisich
fracturebristeadh-cnàmh
froth, foamcop
stirkgamhainn
gag (for the mouth)glomhar
gathering sheeptrusadh
geneticsgintinneachd
germgrìd, grìog
gidan tuaicheall
gimmer(s)dianag(an)
glandfàireag
granulomaainfheòil
grazingag ionaltradh
greasegeir
greyhoundmial-chù
hair (of a quadruped)fionnadh
haltertaod
hardinesstapachd
harmfulcronail
harmlessneo-chronail
hayfeur
head-dykegarradh-crìche
healing - i.e. curinga' leigheas
healing - the healing processslànachadh
heartcridhe
heiferagh (pl. aighean)
herniamàm-sice
hide (of an animal)seiche
hindlegcas-dheiridh
hip jointalt a' chruachain
hock jointalt na h-iosgaid
hoggothaisg
hoody crowfeannag
hoofladhar
hoof, clovencrodhan
hornlessmaol
hornyìneach
hypersalivationroille, ronn
hypothermiagrad-mheilicheadh; lathadh
immunitydìon
incisor toothclàrag
incubatinga' gur
indigestionmeirbhean
infectiousgabhaltach
inflammationat
injectionann-stealladh/instealladh
intervertebral disc jointalt an droma
intestine(s)caolan(an)
jaundicea' bhuidheach, an galar buidhe
jawbonecnaimh-gèille
jointalt
kidneydubhag
labour pains of cattleam mulad (Leòdhas)
lamenesscrùbaiche
lapdogmeasan
larynxùbhal nan sgornain
lateraltaobhach
laxativestèilleach
lesionmilleadh
lethargicmarbhanta
ligamentball-nasg
lininglìnigeadh
litter (of e.g. pups)lir, lior
livergrùthan
liver flukeglupad, an
lockjawteàrlag
long-livedfad-shaoghalach
lop-earedspad-chluasach
louping illa' chrith
lousemial
lubricantslìomachd
lumbar spinecaoldruim
lumpy woolgneaghar
lungssgamhan (ainmear singilte)
lurcherleth-chù
maggotscnuimheagan
mandiblecnaimh-gèille
marking of lambsan comharrachadh
mastitisteasach an ùtha, an ruadh, ùth cloiche
meadowlianag
medicinecungaidh-leighis, ìocshlaint
membranestreafon
metamorphosiscruth-atharrachadh
microorganismmeanbh-bheathach
milk feverfiabhras bainne
mineraltalmhanta
miscarraigetorrachas anabaich
mite (general)fìneag
molars (teeth)cùlagan; fiacail charbaid
mouth-gagglomhar
muirburnfalaisg
musclefèith
muzzle (for restraint)glas-ghuib, bèileag
needlesnàthad
neglectdearmad
nitssneadhan, sniodhan
North Country Cheviot sheepcaoraich mhaola
numbnessaingealachd
ocular dischargesil-shùil
oesophagusslugadh
oestrusdàir (crodh), teas (beathaichean eile)
offspringàl
ointmentacfhuinn
omasumbroilein
orificesùileag
ovaryughlann
overwinteringgeamhrachadh
palenessbàinead
palpateruith air
pancreasbrisgean milis
paralysispairilis
parasitebiast; subaltan (obsolete word)
parrot mouth deformity - i.e. undershot lower jawbus muice
parturition (humans only)asaid
pasturefeurach, ionaltradh, cluain
patellafalman
pawspàg, spòg (fem.)
pelviscnàimh a' ghobhail,/td>
penisbod
pericardiumcochull-cridhe
peritoneumsic
photosensitisation of sheepgalar nan cluas
placentaglanadh; ath-bhreith; iar-bhreith
pneumoniafiabhras clèibh, an grèim
polledmaol
post mortemfosgladh
poulticefuar-lite
pregnancy diagnosisfeuchainn a bheil laogh/uan annta
premature (birth)anabaich
preventative treatmentcungaidh-bhacaidh
prolapse of the uteruscur a-mach leabaidh an laoigh/uain
prolapse of the vaginasealltainn leabaidh an laoigh/uain
proud fleshainfheòil
pruritictachasach
pubertyuirghreannachd
pug-nosedspad-shronach
pulsebuille-chuisle
purulent dischargeruith-iongarach
pusiongar
putrefactionlobhadh
rabiesconfhadh
ramreithe; rùda (Leòdhas)
recover (from illness)rach os cionn
red blood cellsceallan deargfhuileach
redwatermùn dearg, am
reproductionsìolachadh
researchforfhais
ribaisean
ringwormcuairt-dhurrag
rumenmaodal
ruminationcnàmh na cir
runt (of litter)cranna-pheasan
rupturebeum-sice
saline solutionsfuasglaidhean sàil
salivaseile
samplesampall
scab (general)sgreab
scapulaslinnean
scarlàrach, athailt
sclera (the white of the eye)gealan, an
Scottish Blackface sheepdubh-cheannaich (an t-iolra)
scourspùt
scouringsgàirdeach
sheep kedmial-chaorach
sheep scaban claimh
sheepdogcù-chaorach
sheep-pencrò
short-livedgeàrr-shaoghalach
short-nosedsmutach
skeletoncnàimhneach
skin rashbroth
slaughterspadadh
snow blindnessdoille, an
spaying (neutering of female animals)dreasaigheadh
spinal cordcòrd an droma
spleendubh-liath
sprainsgiuch, snìomh
sternumcnàimh a' bhroillich
stillbornmarbh-bhreith
stockmanbuachaille
stomachstamag, goile
straining (as in parturition)cur
strawfodar
stray dogcù allabain
stressedriaslach
stretching outa' sìneadh
sturdyan tuaicheall
suppurationiongarachadh, leannachadh
surgeryobair-lannsa
suturegrèim
suturesgramannan
suturinga' fuaigheal
swellingat
symptomscomharraidhean
syntheticcochurach
syringestealladair
tamesoitheamh
tapewormbiast nan con
temperature, bodyteas-cuim
tendonfaltan
tenesmusteagnadh
testiclesclachan, magairlean
tetanusglas-ghiall
third eyelid, themogul na sùla
tickgartan
tick-borne feverfiabhras a' ghartain
tissue fluidsleann a' chuirp
tongue-tieglas-labhraidh
torsiontoinneamh
toxaemiapuinnsean-fala
tracheaslighe na h-analach
transmissionaiseag
transversetaisdeal
treatmentcungaidh-leighis, ìocshlaint
tremoringa' criothnachadh
trocarfeadan-sìolaidh
trottrotanach; sodair
trunk (of the body)com
tuberculosisa' chaitheamh
tupreithe; rùda (Leòdhas)
twin lambscàraid, leth-uain
udderùth
udder "bagging up" (full of milk before calving)ùth bainne
umbilical cordcaolan na h-imleig
unconsciousgun mothachadh; neo-fhiosrach
undergrowthpreaslach
urinemùn, fual
uterusleabaidh an laoigh/uain
vaccinationbanachdach
veincuisle
venule (small vein)cuisleag
veterinary surgeonbheat, lighiche-sprèidh
the visceraam mionach
vitaminbeothaman
vulvadeireadh, pit
warble flycartan
warble larvaefearsalain
water bag (at parturition)balg-uisge
weaningcasg
weddermult
wheezing (upper respiratory)pìochan
whiskersribeagan
white scourspùt geal
wooden tongue (Actinobacillosis)spuaic theanga
woolclòimh
woolslipfaileadh
wormsboiteagan
woundlot, leus, creuchd
yeldseasg
yellowsesgalar nan cluas