CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealTHE ROCK OF ROCKS

On the Rock of rocks
The peace of Peter and Paul,
Of James and John the beloved,
And of the pure perfect Virgin,
The pure perfect Virgin.

The peace of the Father of joy,
The peace of the Christ of pasch,
The peace of the Spirit of grace,
To ourselves and to our children,
Ourselves and our children.
 
 
 
 
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD