Rannsaich


CARMINA GADELICA

Ortha nan GaidhealAM BEANNACHD LOMBAIDH [108]

Falbh lom's thig molach,
Beir am boirionn Bealltain,
Bride mhin a bhi dha d' chonaill,
Moire gheal dha t' aurais,
Moire gheal dha t' aurais.

Micheal mil a bhi dha d' dhion
Bho 'n mhi-chu is bho 'n an-chu,
Bho 'n mhac-tir's bho 'n mhadhan stig,
'S bho ianaibh ineach call-ghob,
Bho ianaibh ineach cam-ghob.
 
 
 
 
Rannsaich
Niall MacFhionnlaigh, A' Chiste Ghàidhlig, a chuir na teacsaichean seo gu léir bho Carmina Gadelica air an làrach-lìn aig Sabhal Mór Ostaig ann an 1995
2001-04-08 CPD