Gaeilge Gaelg

Òrain

Faic cuideachd Dàin, oir tha tòrr dhiubh ’nan òran cuideachd, agus Laoidhean


Tha stòrais de dh’òrain Ghàidhlig aig:-

Òrain bho na làraichean-lìn aig seinneadairean

Òrain fa leth


2022-04-09 CPD