Rannsaich

Fàilte dhut a Mhoire

Fàilte dhut a Mhoire,
tha thu lan de na gràsan;
Tha an Tighearna maille riut.
Is beannaichte thu am measg nam mnà,
agus is beannaichte toradh do bhronn, Ìosa.

A Naoimh Mhoire, 'Mhathair Dhé,
guidh air ar son-ne na peacaich a-nis,
agus aig uair ar bàis.

Amen.


Tionndaidhean eile den Ave Maria

 
Rannsaich
2002-12-09 CPD