Dearbhaich gu bheil Gàidhlig agad

Gus dearbhadh gu bheil Gàidhlig agad agus nach e spùinneadair a th’annad,
sgrìobh an àireamh trí+ceithir mar fhacal anns a’ bhogsa
(aon fhacal le sia litrichean), agus put “Dearbhaich”.

trí + ceithir =
2022-10-23 CPD