Gaeilge

Briathrachas Coimpiutaireachd

» Briathrachas coimpiutaireachd anns an eadar-theangachadh de Opera

  BEURLA           GAIDHLIG

  computer          coimpiutair
  laptop           coimpiutair glùin
  portable          coimpiutair glùin
  memory           cuimhne
  monitor           follaisear
  screen           sgàil
  flatscreen         sgàil thana
  mouse            luch
  mouse            luchag
  mouse            luchan
  optical mouse        luch fhradharcach
  mouse mat          brat lucha
  cursor           cuileag
  mouse pointer        tomhair
  keyboard          meurchlàr
  joystick          bioran smachd
  headphone(s)        fón-cluaise
  microphone         miocrofón
  headphones with integrated microphone - fón-cluaise le miocrofón aonaichte
  disk            diosga
  hard disk          diosg cruaidh
  printer           clò-bhualadair
  cache (verb)        gléidheadh
  chip            sgealb
  chip            sliseag
  USB flash drive       bioran stòrais
  memory stick        bioran stòrais
  video-phone         fón bhidio
  games console        bocsa geam
  cable            càbal
  copper pair         paidhir de uair copair
  fibre-optic         càbal (tana) optaigeach
  cordless          gun uèir
  flashing          priobadaich
  scanner           léirsinnear            inneal leughaidh dhealbhan
  server           frithealaiche

  cursor           cuileag
  click            briog
  click here         put an-seo
  click on          buail air
  click to enlarge      briog is leudaich
  hover the mouse over    suath an luthag ri
  “at” sign (@)        “faochag”

  network (networks)     lìon (lìontan)           moglachadh
  Internet          Eadarlìon             eadar-lìon
  World Wide Web       Lìon na Cruinne
  website           làrach-lìn
  homepage          duilleag dachaigh
  homepage          duilleag cinn
  homepage          prìomhdhuilleag
  sitemap           clàr-iùil na làraich
  portal           làrach stairsnich
  webmaster          maighstir lìn
  download          leig a-nuas
  message board        bòrd-brath
  thread           snàithlean
  blog            leabhar-lìn
  chat            cabadaich             craic
  E-mail           post-dealain            post-d
  E-mail message       brath
  E-mail message       teachdaireachd
  E-mail message       sgrìobhainn
  E-mail message       fios dealain
  junk mail          sgudal-d
  recipient          neach-amais            neach-faighinn, neach-gabhail
  seòladh tillidh       return address
  snail-mail address     seòladh talmhainn
  snail-mail         post-talmhainn
  snail-mail         post-litreach
  attachment		    iadhtag
  attachment		    còmhlachadh-ceangailte
  attachment		    faidhle ceangailte
  as an attachment      an cois puist-dealain
  listowner          èildear
  distribute         cur fa sgaoil
  comment           beachd
  contact us         fios thugainn
  file            faidhle              faoidhle
  pasgan           folder
  fo-phasgan         sub-folder
  archive           tasglann
  archive           taisg
  dìon            backup

  word processing       facladaireachd
  word processing       dealbh-sgrìobhadh
  spreadsheet         cliath-dhuilleag
  spreadsheet         duilleag-cléithe
  worksheet          cliath-dhuilleag
  worksheet          duilleag-cléithe
  workbook          cliath-leabhar
  workbook          leabhar-cléithe
  presentation        taisbeanadh (m.e. Powerpoint)
  slide            sglèat (ann an taisbeanadh)    sleamhnag
  slide            duilleag (ann an taisbeanadh)
  user            neach-cleachdaidh
  userid           ainm-cleachdaidh
  video (videos)       bhideo (bhideothan)     
  authoring language     cànan sgrìobhaidh
  one-to-one         gu h-aonaranach
  interactive         eadar-obrach
  interaction         eadar-obrachadh
  interactive video      bhideo eadar-obrachaidh
  virtual reality       faileas-fìrinn
  animation          beòthachadh
  animated gifs        beò-dhealbhan
  real time          ann an ùine
  control           comas stiùiridh
  remotely operated      fo smachd chian
  remote controlled      fo smachd chian
  broadband          bann-leathann           bann farsaing
  e-commerce         marsantachd-lìn
  e-commerce         gnìomhachas Eadarlìn

  test            oidhirp
  test            dearbhadh
  test            deuchainn
  test            cuir gu deuchainn

  audio file         faidhle claistinne
  sound file         faidhle claistinne
  loudspeaker         labhradair
  speaker           labhradair
  feedback          athfhuaim
  feedback          fead
  feedback          mactalla meudaichte
  sound recording program   prògram clàraidh fuaime

  OK             ceart ma-thà
  OK             tha gu math
  cancel           tréig
  infinite loop        lùb shìoraidh
  frequently asked questions ceistean cumanta          ceistean coitcheann, ceistean minig a thig
  to delete files       faidhlichean a chartadh
  to delete files       faidhlichean a sguabadh

  installed          an gnìomh
  utility, plugin       inleachdas
  under construction     sa bheairt
  webcast           craoladh-lìn
  webcast           lìonchraoladh
  browser           sealladair
  browser           ionaltair
  web browser         sealladair-lìn
  link            ceangal
  link            stiùir
  link            seòladh
  cookie           criomag
  tab             cluaiseag
  pop-up           nochdan
  to put a page on the web  duilleag a chrochadh air an Eadarlìon
  content           susbaint
  search (for)        lorg
  advanced search       mion-lorg
  freiceadan fiosrachaidh   database manager
  query (database)      ceasnachd
  field            faiche
  information technology   teicneòlas fiosrachaidh
  ICT             TFC (Teicneòlas Fiosrachaidh is Conaltraidh)
  telematics         TFC (Teicneòlas Fiosrachaidh is Conaltraidh)
  limit            iomall
  limit            crìoch
  standard          coiteannas
  standardization       cunbhalachd
  prototype          tùs-samhail
  node            snaidhm
  node            alt
  graphics          dealbhan
  graphics          tàirgnean
  thumbnail          ìomhaigheag
  thumbnail          dealbhag
  thumbnail          òrdag
  icon            dealbhag
  visitors’ book	    leabhar-aoigheachd
  computer lab        coimpiutarlann
  computer suite       coimpiutarlann
  computer suite       seòmar coimpiutaireachd
  computer lab        complann
  access list         liosta bheannaichte
  text to speech       teacs gu labhairt
  speech to text       labhairt gu teacs
  to put up on the Internet  crochadh air an Eadarlìon
  update           ath-ùrachadh
  version           riochd
  RSS feed          sruth RSS
  mash-up           siostam sop às gach séid

  disable           caisg
  disabled          casgte
  enable           comasaich
  menu            clàr-taghaidh           clàr-taice
  collapse (windows)     leig
  apply            cuir an sàs

  edit            deasaich
   cut             gearr
   copy            cuimhnich
   paste            cuir an seo
  redo            ath-dhèan

  logon            log air
  logoff           log dheth
  userid           ainm-cleachdaidh
  password          facal-faire
  expired           air crìonadh


2018-01-31 CPD