Cuspairean sgoile agus colaiste

BeurlaGàidhligMolaidhean eile
accountancycunntasachd
administrationrianachd
archeologyàrceòlasàrsaireachd
arithmeticàireamhachd
artealain
astronomyreul-eòlas
biologybith-eòlas
botanyluseòlasluibh-eòlas
business administrationrianachd gnìomhachais
business managementstiùireadh gnìomhachais
calculuscalcalas
chemistryceimigeachdduileolas
computingcoimpiutaireachd
EnglishBeurla
FrenchFrangais
GaelicGàidhlig
geographycruinn-eòlastìr-eòlas
geologygeòlascé-eòlas
GermanGearmailtis
historyeachdraidh
home economicseaconomaidh-dhachaigheaconomas dachaigh
hospitalityaoigheachd
information technology (IT)teicneolas fiosrachaidh
ItalianEadailtis
literaturelitreachas
mathamaticsmatamataigmatamataigs
modern studiesnuadh-eòlas
musicceòl
pathologygalar-eòlas
philosophyfeallsanachd
physical education (PE)foghlam spòrsspòrs
politicspoileataics
practical ...... dèanadach
religious studies (RE)eòlas creideimh
RussianRuisisRuiseanais
scienceeòlaidheachdsaidheans
Scottish historyeachdraidh na h-Albann
SpanishSpàinntis
technological studiesteicneòlas
word processingfacladaireachd

  • Cànanan
  • Briathrachas foghlaim
  • 2005-09-28 CPD