Gaeilge

Giorrachaidhean

Òrdugh na h-aibidile

AÀAAinmean-Àite na h-Alba
ACGAn Commun Gàidhealach
ACGAAn Commun Gàidhealach Ameireaga
ACGMAn Commun Gàidhealach Manchester
AEAonadh Eòrpach
a.m.s.a.a.agus mar sin air adhart
Ath(“an t-Ath”) Athair Fr
b.boireann
BÁCBaile Átha Cliath
BnGBòrd na Gàidhlig
BPBall Pàrlamaid
BPABall Pàrlamaid na h-Alba
BPEBall Pàrlamaid na h-Eòrpa
B-ph(“a’ Bh-ph”) Bean-phòsta Mrs
BSGIBun-sgoil Gàidhlig Inbhir Nis
B-Uas(“a’ Bh-Uas”) Bean-Uasal
CCGComataidh Craolaidh Gàidhlig (nach mairean, oir tha e a-nis ’na “Sheirbheis nam Meadhanan Gàidhlig”)
Céit.An Céitean May
cglceart gu leòr ok
CLÀSCumann Luchd-Teagaisg Àrd-Sgoiltean
CLI“Comann an Luchd-ionnsachaidh” - ach chan eil iad ag ràdh sin a-nise, agus ’s e dìreach “Clì Gàidhlig” a th’ orra
clsgcho luath ’s a ghabhas
CnaGComann na Gàidhlig
CnESComhairle nan Eilean Siar
CnLComhairle nan Leabhraichean
CnPComann nam Pàrant
CNSAComhairle nan Sgoiltean Àraich
cplCompanaidh Phoblach Earranta plc
Ddeas S
Dàmh.An Dàmhair Oct
d.d.deagh dhùrachd
DEDdeas an ear-dheas SSE
DiaDiarDaoin Thu
DiCDiCiadain Wed
DiDDiDòmhnaich Sun
DIDdeas an iar-dheas SSW
DihDihAoine Fri
DiLDiLuain Mon
DiMDiMàirt Tue
DiSDiSathairne Sat
DNADualchas Nàdair na h-Alba SNH
Dùbh.An Dùbhlachd Dec
Eear E
Earr.Earranta Ltd
EDear-dheas SE
EEDear an ear-dheas ESE
EETear an ear-thuath ENE
ETear-thuath NE
f.san fheasgar p.m.
f.fireann
Faoi.Am Faoilleach Jan
FMGfoghlam tro mheadhan na Gàidhlig
FTMGfoghlam tro mheadhan na Gàidhlig
Gearr.An Gearran Feb
Gibl.An Giblean Apr
gin.ginideach
g.i.s.b.e.gnòthach iomchaidh sam bith eile AOCB
.i.“eadhon” (“is e sin”) i.e.
Iiar W
IDiar-dheas SW
IIDiar an iar-dheas WSW
IITiar an iar-thuath WNW
ITiar-thuath NW
ICCIomairt Cholm Cille
ICCIIonad Chaluim Chille Ìle
iol.iolra
Iuch.An t-Iuchar Jul
le d.d.le deagh dhùrachd
L7Lleaba agus lite B&B
Lùna.An Lùnastal Aug
m.sa mhadainn a.m.
MàrtAm Màrt Mar
m.e.mar eiseimpleir
MgrMaighstir Mr
MnEMedia nan Eilean
M-p(na) Mnà-pòsta (faic “B-ph”)
m.s.a.a.mar sin air adhart
M-Uas(na) Mnà-Uasail (faic “B-Uas”)
OGEOilthigh na Gaidhealtachd agus nan Eilean UHI
Ògmh.An t-Òg-mhios Jun
OIGOifis Iomairtean na Gàidhlig OGA
Oll(“an t-Oll”) Ollamh Prof
ONFXOlthigh Naoimh Francis Xavier
p-dpost-dealain
PnEPròiseact nan Ealan
post-dpost-dealain
RARìoghachd Aonaichte
RCro Chrìosd BC
SAStàit Aontaithe
Samh.An t-Samhain Nov
sg.singilte
SMOSabhal Mòr Ostaig
SnMGSeirbheis nam Meadhanan Gàidhlig
Sult.An t-Sultain Sep
tabh.tabhairteach
Ttuath N
TETtuath an ear-thuath NNE
TITtuath an iar-thuath NNW
TaDTobar an Dualchais
t.d.taobh-duilleig
TFTeicneòlas Fiosrachaidh IT
TFCTeicneòlas Fiosrachaidh agus Conaltraidh ICT
UasUasal
Urr(“an t-Urr”) Urramach Rev
 
agus &
⁊cagus mar sin air adhart etc.

Cuspairean

1mhciad 1st (pace GOC [PDF], td.14)
2mhdàrna 2nd
3mhtreas 3rd
4mhceathramh 4th ...
 
DiLDiLuain Mon
DiMDiMàirt Tue
DiCDiCiadain Wed
DiaDiarDaoin Thu
DihDihAoine Fri
DiSDiSathairne Sat
DiDDiDòmhnaich Sun
 
Faoi.Am Faoilleach Jan
Gearr.An Gearran Feb
MàrtAm Màrt Mar
Gibl.An Giblean Apr
Céit.An Céitean May
Ògmh.An t-Òg-mhios Jun
Iuch.An t-Iuchar Jul
Lùna.An Lùnastal Aug
Sult.An t-Sultain Sep
Dàmh.An Dàmhair Oct
Samh.An t-Samhain Nov
Dùbh.An Dùbhlachd Dec
 
Ttuath N
TETtuath an ear-thuath NNE
ETear-thuath NE
EETear an ear-thuath ENE
Eear E
EEDear an ear-dheas ESE
EDear-dheas SE
DEDdeas an ear-dheas SSE
Ddeas S
DIDdeas an iar-dheas SSW
IDiar-dheas SW
IIDiar an iar-dheas WSW
Iiar W
IITiar an iar-thuath WNW
ITiar-thuath NW
TITtuath an iar-thuath NNW

Gabhaidh séimheachadh, ⁊c. a dhéanamh air na giorrachaidhean: m.e. “oifis ChnaG”, “an t-Oll”, “aig a’ BhBC”.


2015-05-17 CPD