Rannsaich

Faclan gramair

Seo liosta d'fhaclan gramair agus goireachaidhean a bhathar gan cleachdadh 'sa Stòr-dàta Briathrachais Gàidhlig aig SMO bliadhnaichean air ais. 'S dòcha nach eil iad gan cleachadh 'sa Stòr-dàta Briathrachais Gàidhlig a-nis, agus 's dòcha gu bheil cuid aca nach eil buileach ceart, ach tha mi an dùil gum bi a' chuid as motha aca feumail fhathast.

aainm-àiteplace name
ababairtphrase
abgabairt ghnìomhaireachverbal phrase
abhabairt bhuadhaireachadjectival phrase
abrabairt roimhearachprepositional phrase
acgabairt cho-ghnìomhaireachadverbial phrase
againmear gnìomhaireachverbal noun
agnainmear gnàthachcommon noun
anainmearnoun
apainm pearsantapersonal name
arainmear roinneachdistributive
asainmear-sònrachaidhproper name
atainmear-trusaidhcollective noun
bboireantanoun feminine
brbuadhairadjective
cclisgearinterjection
ccclàs cumhachconditional phrase
cfclàs filltecompound clause
clciallairtsentence
cncunntachnumeral
ffireantanoun masculine
fcfo-chlàssubordinate clause
ggnìomhairverb
gcgnàthas-cainntidiom
gfgnàth-fhacalproverb
gmgairmeachvocative
grgiorrachadhabbreviation
iiomarra/iolranoun plural
mmodhmood
mamodh aithneachimperative mood
nnaisgearconjunction
rroimhearpreposition
rcrriochdairpronoun
rfroi-fhacalprefix
rflroimhear filltecompound preposition
rgrang-gabhailparticiple
riroimhear ioma-filltecomplex preposition
rgrang-gabhailparticiple
riroi-riochdairprepositional pronoun
slsloinneadhsurname
ststoighlepatronymic
ttabhairteachdative

Toiseach-tòiseachaidh air liosta ùr

ainmear neart
gnìomhair neartaich
ainmear gnìomhaireach neartachadh
buadhair mór
co-ghnìomhair gu mór
roimhear aig, air, bho
riochdair mi, thu, e, i, sinn, sibh, iad
riochdair roimhearach agam, agad, bhuainn

singilte bòrd
iolra bùird

tuiseal ainmneach
tuiseal gairmeach
tuiseal ginideach
tuiseal tabhartach
tuiseal cuspaireach

guth spreigeach Bhuail a' chlach an gille
guth fulangach Chaidh an gille a bhualadh leis a' chloich
neo-phearsanta Bualadh an gille

sèimheachadh (h)
caolachadh (i)
srònachadh ar n-ùrnaighean, cha tàinig

 
Rannsaich
2006-02-15 CPD