Briathrachas Uisge-beatha

Teàrlach Quinnell a chruinnich, Samhradh 2004

fireplacean leid (Ross-shire)
an sorchan (Argyll)
an teallaich (Lorne)
discharge cockbod an leanna
shoulderam bràghad
chargeran lìonadair
still headan ceann
connecting piecean gearradan
worma’ chliath
worm tuban stann clèith
condensersilteachan
spoutam feadan
spirit receiveran glacadan
water pipean spùdan
malt floorùrlar braiche
malting loftlobhta brachadh
gristmeildreach
gràn caoin
spargespàrs
pot ale
burnt ale
leann loisgte
mash tuntunna masgaidh
tuba mhasgaidh
wash-backtuban caochain
togsaid chaochain
malt shovelsluasaid braiche
malt kilnàtha braiche
wash stillstaile chaochan
spirit stillstaile spiorad
1st run
foreshots
a’ chiad srùth
2nd run
heart of the run
spiorad
3rd run
feints
an treas srùth
angels’ sharecuid nan aingeal
wortbrailis
spent leesbeirm chaithte
vattubag
vattedtubaigte
washcaochan
lyne arm
lye pipe
pìob ruith
low winesfìon lag

Liosta Leabhraichean agus Buidheachas

Mo thaing do:

Chaidh na faclan anns a’ chruinneachadh seo a lorg le rannsachadh aig Taigh-staile Bhruach a’ Chladaich, Taigh- Staile Lag a’ Mhuilinn, agus Taigh-Staile Chaol Ìle, ann an Ìle. Chaidh an còrr a chruthachadh anns an dòigh as Gàidhealaich ’s a b’ urrainn dhomh.

Teàrlach Quinnell


2006-10-12 CPD