Mankind

AgeAoisû-ish
BabyNaoidh’chan Nūichan
BachelorSeann-ghilleShaunn-yĕlu
BoyBrogachBprogach
ChiefCeann-cinnidhKyaunn-kingĕ
ChildrenClann, cloinn Cllaunn, cllóing
ClanCinneadh, clannKinyugh, cllaunn
FemaleBoirionnach Bpórunnach
GirlCaileagCalak
InfantLeanabhLyenuv
LadGilleGyĕlyu
LassNigheanNyĕ-un
MaidMaighdeanMaĕ-tjun
MaleFirionnach Fĕrinnach
Man, menDuine, daoineDdūnu, dpûnu
NationCinneachKĕnyach
Old manBodachBpottach
Old hagCailleach Kalyach
OrphanDilleachdanDjeelyachkan
PeopleSluaghSllūa
personneachnyach
RaceCinneadhKing-yugh
SpinsterSeann-mhaighdeanShaunn-vóitjinn
virginoighôĕ
WomanBeanBpen
Young manOganachôcanach
YouthOigeôikyu