Rannsaich an Stòr-dàta Briathrachais Gàidhlig

An Stòr-dàta Briathrachais Gàidhlig

Rannsaich an Stòr-dàta Briathrachais Gàidhlig

Ùr

Meanbh-rannsachadh - airson nam fónaichean-làimhe - Có aca as fheàrr?

Stòr-dàta le taic bho cho-fhaclair

Eachdraidh

Chaidh an Stòr-dàta Briathrachais Gàidhlig a chur ri chéile mar phròiseict aig Sabhal Mór Ostaig bhon bhliadhna 1986 air adhart. Rinn iomadh duine obair air agus fhuair e taic-airgid bho iomadh buidhean. Tha obair fhathast a’ dol air adhart air an Stòr-dàta agus briathrachas ùr ga chruinneachadh.

Dh’fhoillsich Cànan an Stòr-dàta Briathrachais ann an cruth leabhair anns a’ bhliadhna 1993, ach tha seo a-mach à clò a-nis.

A chruth air an Eadarlìon

Tha ainmean àite agus cinnidhean sa Stòr-dàta air an Eadarlìon ged nach eil iad sa leabhar. Tha na mìltean de dh’fhaclan a bharrachd ann cuideachd, ged nach eil a h-uile rud cho sgiobalta ’s a tha sa leabhar.

Na cuilbh a chì thu, is iad:2009-01-20 CPD