Gaeilge Gaelg Sengoídelc

Rannsaich an

* *
An Stòr-dàta Briathrachais Gàidhlig


Cobhair


abandonthoir cùl à(s)v.phr(i)  AFB Dwelly MD
abstaindiùltvi   AFB Dwelly MD
acquired tasteblas coisinntemasc  AFB Dwelly MD
acrossover the waythar na sràideadv.phr  AFB Dwelly MD
activeinnidhadj  AFB Dwelly MD
adjustcuir air dòighv.phr(t)  AFB Dwelly MD
admixturetruailleadhmasc  AFB Dwelly MD
afarair astaradv.phr  AFB Dwelly MD
afterin a fashionann an seaghadv.phr  AFB Dwelly MD
agogair a' chorra-bhiodadv.phr  AFB Dwelly MD
agogair bhiodaganadv.phr  AFB Dwelly MD
agreeabletlachdmhoradj  AFB Dwelly MD
aidfreasdail (air)vi   AFB Dwelly MD
all along the linefad an t-siubhailadv.phr  AFB Dwelly MD
all at seagun a bhith a' tuigsinnadv.phr  AFB Dwelly MD
all manner ofa h-uile seòrsa dòighadv.phr  AFB Dwelly MD
all of a suddena dh'aon(a) bheumadv.phr  AFB Dwelly MD
all of a suddenair balladv.phr  AFB Dwelly MD
all over the shopair feadh an àiteadv.phr  AFB Dwelly MD
all rightceart gu leò(i)radv.phr  AFB Dwelly MD
aloofa dh'aon(a) taobhadv.phr  AFB Dwelly MD
alternatelysiolluair mu s(h)eachadv.phr  AFB Dwelly MD
altogethera-mach 's a-mach; airam fad; còmhla ri chèile; gu cùladv.phr  AFB Dwelly MD
amusingàbhachdailadj  AFB Dwelly MD
anchoragepoll-acarsaidmasc  AFB Dwelly MD
approachingcasadhmasc  AFB Dwelly MD
approximatelyan ìre mhathadv.phr  AFB Dwelly MD
arrivethigvi  AFB Dwelly MD
arroganceàrdanmasc  AFB Dwelly MD
as a matter of facta dh'innse na fìrinnadv.phr  AFB Dwelly MD
as a rulemar asu nòs; mar as triceadv.phr  AFB Dwelly MD
as different as chalk and cheesemar chloich an ionad càbaigadv.phr  AFB Dwelly MD
as large as lifefollaiseachadj  AFB Dwelly MD
as the crow fliescho dìreach ri saigheadadv.phr  AFB Dwelly MD
as the crow fliesgun chamadhfhiaradhadv.phr  AFB Dwelly MD
as thick as thievesmar na mèirlichadv.phr  AFB Dwelly MD
astrayair fainnealadv.phr  AFB Dwelly MD
astrayam breislichadv.phr  AFB Dwelly MD
at (the) worstaigair a' char as miosa (dheth)adv.phr  AFB Dwelly MD
at a loose endbànadj  AFB Dwelly MD
at a loose endgun obairadv.phr  AFB Dwelly MD
at a loss (perplexed)eadar dà lionnadv.phr  AFB Dwelly MD
at a pinch(ann) an èiginnadv.phr  AFB Dwelly MD
at a stretch (continously)gun sguradv.phr  AFB Dwelly MD
at a stretch (with difficulty)le spàirnadv.phr  AFB Dwelly MD
at all costsair chor sam bithadv.phr  AFB Dwelly MD
at all hoursmoch is anmochadv.phr  AFB Dwelly MD
at close quartersfaisg air làimhadv.phr  AFB Dwelly MD
at daggers drawnan rùn nam biodag da chèileadv.phr  AFB Dwelly MD
at death's doorri beuluchd a' bhàisadv.phr  AFB Dwelly MD
at death's doorris a' bhàsadv.phr  AFB Dwelly MD
at each other's throats(ann) an amhaichean a chèileadv.phr  AFB Dwelly MD
at easeaig foisadv.phr  AFB Dwelly MD
at fault (culpable)coireachadj  AFB Dwelly MD
at fault (culpable)ri chronachadhadv.phr  AFB Dwelly MD
at firstan toiseachadv.phr  AFB Dwelly MD
at firstanns a' chiad d(h)ol a-machadv.phr  AFB Dwelly MD
at handaig i làimhadv.phr  AFB Dwelly MD
at homeaig an ursainnadv.phr  AFB Dwelly MD
at lastair deireadhadv.phr  AFB Dwelly MD
at length (at last)mu dheireadhadv.phr  AFB Dwelly MD
at libertymu rèiradv.phr  AFB Dwelly MD
at libertynamu rèiradv.phr  AFB Dwelly MD
at loggerheadsan claiginn a chèileadv.phr  AFB Dwelly MD
at onceair balladv.phr  AFB Dwelly MD
at one's wit's endaig bàrr do chèilleadv.phr  AFB Dwelly MD
at one's witswit's endam measg a chèileadv.phr  AFB Dwelly MD
at peacerèidhadj  AFB Dwelly MD
at presentaig an àm seoadv.phr  AFB Dwelly MD
at presentan-dràsdaadv  AFB Dwelly MD
at seaaig muiradv.phr  AFB Dwelly MD
at sixes and sevenstroimhe-chèileadv.phr  AFB Dwelly MD
at stakean gealladv.phr  AFB Dwelly MD
at the eleventh houraig a' mhionaid mu dheireadhadv.phr  AFB Dwelly MD
at the hand(s) offo làmhanadv.phr  AFB Dwelly MD
at the leastair a' char as lughaadv.phr  AFB Dwelly MD
at variancea-mach air har a chèileadv.phr  AFB Dwelly MD
aton the point ofair lonnadv.phr  AFB Dwelly MD
aton the point ofan ìmpisadv.phr  AFB Dwelly MD
attackthoir an aghaidhv.phr(i)  AFB Dwelly MD
attackthoir tàmh (air)v.phr(i)  AFB Dwelly MD
attend (to)gabh (aig)vi  AFB Dwelly MD
attentivedùradj  AFB Dwelly MD
attentivelygu dùradv.phr  AFB Dwelly MD
audacityanammasc  AFB Dwelly MD
audacitybathaisfem  AFB Dwelly MD
auger-holetoll-toramasc  AFB Dwelly MD
aurora borealisFir Chlis, napl(masc)  AFB Dwelly MD
avaunt!cùl nan còig riut!interj  AFB Dwelly MD
away!thoir am blàr ort!interj  AFB Dwelly MD
back to square onemar a bha; air ais dondhan toiseachadv.phr  AFB Dwelly MD
back-loadsac-dromamasc  AFB Dwelly MD
backgammondìsneanpl(masc)  AFB Dwelly MD
bad faithbris(t)eadh-geallaidhmasc  AFB Dwelly MD
badly-offgu dona dhethadv.phr  AFB Dwelly MD
bag and baggagecuidfem  AFB Dwelly MD
bailrach an urras (airson)v.phr(i)  AFB Dwelly MD
baitfriasgmasc  AFB Dwelly MD
baleleumvi  AFB Dwelly MD
balmballanmasc  AFB Dwelly MD
bank (rely on)rach an urras airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
barrengun tacaradj/adv.phr  AFB Dwelly MD
baskingblianadhmasc  AFB Dwelly MD
bastardydìolanasmasc  AFB Dwelly MD
bastardyriatachdfem  AFB Dwelly MD
bastardyriataichemasc  AFB Dwelly MD
battlecuir blàrcathv.phr(i)  AFB Dwelly MD
battle royalblàr nan ceàrdmasc  AFB Dwelly MD
bay (bark)galanmasc  AFB Dwelly MD
bay (bark)tabhannmasc  AFB Dwelly MD
be as good as one's wordbi cho math ri t'fhacalv.phr(i)  AFB Dwelly MD
be offfàgvt  AFB Dwelly MD
be offfalbhvi  AFB Dwelly MD
be offimichvi  AFB Dwelly MD
be under the impressionbi fon bheachdv.phr(i)  AFB Dwelly MD
bear in mindcuimhnich (air)vi  AFB Dwelly MD
bear in mindcùm air(ann) an cuimhnev.phr(t)  AFB Dwelly MD
bear out (corroborate)dearbhvt  AFB Dwelly MD
bear uptog (air)vi  AFB Dwelly MD
beat down (try to reduce price of goods)thoir sìosv.phr(t)  AFB Dwelly MD
beat updèan dìol (air)v.phr(i)  AFB Dwelly MD
beat upprannpronnvt  AFB Dwelly MD
become (suit)thig (dodhaair)vi  AFB Dwelly MD
bed and boardcuid-oidhchefem  AFB Dwelly MD
befallèirich (dodha)vi  AFB Dwelly MD
befittingcòiradj  AFB Dwelly MD
befittingcubhaidhadj  AFB Dwelly MD
befittingdùthadj  AFB Dwelly MD
before you can say Jack Robinsonmus priob thu do shùiladv.phr  AFB Dwelly MD
before you could say Jack Robinsonmus canadh tu "beannaich mi"~"adv.phr  AFB Dwelly MD
befriendbi càirdeil (ri)v.phr(i)  AFB Dwelly MD
beg the questionseachain a' cheistv.phr(i)  AFB Dwelly MD
beggarneach-faoighemasc  AFB Dwelly MD
beguilethoir a' char (à(s))v.phr(i)  AFB Dwelly MD
beguilingleacachadj  AFB Dwelly MD
beguilinglìgeachadj  AFB Dwelly MD
behind the scenesair cùl gnothaichadv.phr  AFB Dwelly MD
behind the timesair c(h)ùl an t-seanchaisadv.phr  AFB Dwelly MD
belabourèirich airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
belchdèan brùchdv.phr(i)  AFB Dwelly MD
belly-achebrù-ghoirtfem  AFB Dwelly MD
belly-achegrèim-mionaichmasc  AFB Dwelly MD
bellyfullàn-broinnmasc  AFB Dwelly MD
belovedmùirneachadj  AFB Dwelly MD
below parlagadj  AFB Dwelly MD
below partruaghadj  AFB Dwelly MD
bendbogmasc  AFB Dwelly MD
bendcammasc  AFB Dwelly MD
bendcuir fiaradh (ann an)v.phr(i)  AFB Dwelly MD
beneficebeathachadhmasc  AFB Dwelly MD
beneficebeathachadh-eaglais(e)masc  AFB Dwelly MD
bent (learning)altmasc  AFB Dwelly MD
benumbedair lapadh agachadhadv.phr  AFB Dwelly MD
berthbuathalmasc  AFB Dwelly MD
beside the markri taobh an làraichadv.phr  AFB Dwelly MD
best manfleasgach fear na bainnse; gille-comhailtechmasc  AFB Dwelly MD
betrothalgealladh-pòsaidhmasc  AFB Dwelly MD
between the devil and the deep (blue) seaeadar dà leannadv.phr  AFB Dwelly MD
bird's-eye viewsealladh farsaingmasc  AFB Dwelly MD
bit by bitbeag air bheagadv.phr  AFB Dwelly MD
bit by bitbeag(an) is beag(an)adv.phr  AFB Dwelly MD
bit by bitmean air mheanadv.phr  AFB Dwelly MD
bit by bituidh air n-uidhadv.phr  AFB Dwelly MD
black sheepcaora dhubhfem  AFB Dwelly MD
blackguardcaora dhubhfem  AFB Dwelly MD
blind (someone) with sciencethoir car à(s) (neach) le briathran domhainnv.phr(i)  AFB Dwelly MD
blind-drunkair a d(h)alladhadv.phr  AFB Dwelly MD
blistersgiulvt  AFB Dwelly MD
blow hot and coldbi àrd is ìosalìseal mu s(h)eachv.phr(i)  AFB Dwelly MD
blow one's own trumpetmol thu fhèinv.phr(i)  AFB Dwelly MD
blow up (inflate)cuir am meudv.phr(t)  AFB Dwelly MD
blunderbreamasmasc  AFB Dwelly MD
blusteringfoghailfem  AFB Dwelly MD
boisterousdòbhaidhadj  AFB Dwelly MD
boltcuir crann (air)v.phr(i)  AFB Dwelly MD
bolt (take flight)gabh an caochv.phr(i)  AFB Dwelly MD
bolt (take flight)ruith air falbhv.phr(i)  AFB Dwelly MD
bolting (fastening)crannadhmasc  AFB Dwelly MD
bone of contentionbonn-connspaidmasc  AFB Dwelly MD
bouldersorchanmasc  AFB Dwelly MD
bowler hatad chruaidhfem  AFB Dwelly MD
bragdèan teuchdv.phr(i)  AFB Dwelly MD
brawnycalmaadj  AFB Dwelly MD
brawnygarbhadj  AFB Dwelly MD
break one's wordbris do ghealladhv.phr(i)  AFB Dwelly MD
breaking (taming)stamhnachadhmasc  AFB Dwelly MD
Broad ScotsA' Bheurla Mhòrfem  AFB Dwelly MD
broadsidelàmhachmasc  AFB Dwelly MD
bruteeachmasc  AFB Dwelly MD
burdencuir uallach (air)v.phr(i)  AFB Dwelly MD
burn the midnight oiloibrich tron oidhchev.phr(i)  AFB Dwelly MD
burning questionissueceist chudthromachfem  AFB Dwelly MD
businesslikesgafantaadj  AFB Dwelly MD
buttonholebeir (air)vi  AFB Dwelly MD
by all meansgun teagamhadv.phr  AFB Dwelly MD
by all meansmuigh 's a-machadv.phr  AFB Dwelly MD
by degreesair ceann sreathaadv.phr  AFB Dwelly MD
by fargu mòradv  AFB Dwelly MD
by handle làimhadv.phr  AFB Dwelly MD
by heartair meomhairadv.phr  AFB Dwelly MD
by heartair teangaidhadv.phr  AFB Dwelly MD
by hook or by crookle sgil no le foilladv.phr  AFB Dwelly MD
by no manner of meansair chor sam bithadv.phr  AFB Dwelly MD
by right(s)an ceartasadv.phr  AFB Dwelly MD
by word of mouthle facal beòiladv.phr  AFB Dwelly MD
byin virtue ofa chionn 's; ado bhrìghadv.phr  AFB Dwelly MD
bywith the skin of one's teethair èiginnadv.phr  AFB Dwelly MD
calf-lovegaol na h-òigemasc  AFB Dwelly MD
call someone's bluffcuir facal an gnìomhv.phr(i)  AFB Dwelly MD
calumniatecuir sìos (air)v.phr(i)  AFB Dwelly MD
calumniatetog sgainneal (air)v.phr(i)  AFB Dwelly MD
cap in handumhailadj  AFB Dwelly MD
capableurrachadj  AFB Dwelly MD
capsizerach thairisv.phr(i)  AFB Dwelly MD
carry out (accomplish)cuir an gnìomhv.phr(t)  AFB Dwelly MD
carry out (accomplish)cuir gu feumv.phr(t)  AFB Dwelly MD
carry the cangabh an t-eallachv.phr(i)  AFB Dwelly MD
carry-ondol a-machmasc  AFB Dwelly MD
case (statecondition)càireadhmasc  AFB Dwelly MD
case in pointeisimpleirmasc  AFB Dwelly MD
case in pointsamhla(dh)masc  AFB Dwelly MD
cast (throw)stoc (ri)vi  AFB Dwelly MD
cast off (release boat from moorings)leig ma sgaoilv.phr(t)  AFB Dwelly MD
cast one's mind backthoir sùil air aisv.phr(i)  AFB Dwelly MD
cast up (throw up)dìobhairvt  AFB Dwelly MD
castdraw lotsleag ilg croinnv.phr(i)  AFB Dwelly MD
castles in the airin Spainàs na neòil ionnaganadv.phr  AFB Dwelly MD
cat's-paw (breeze)oiteag-gaoithefem  AFB Dwelly MD
catastrophebuillefem  AFB Dwelly MD
catch on (comprehend)tuigvt  AFB Dwelly MD
catch sight offaigh sealladh d(h)ev.phr(i)  AFB Dwelly MD
catch up (become level with)beir (air)vi  AFB Dwelly MD
catnapnorrag bheagfem  AFB Dwelly MD
cementcuir ri chèilev.phr(t)  AFB Dwelly MD
certaindearbhaadj  AFB Dwelly MD
certaindeimhinneadj  AFB Dwelly MD
certainlygu cinnteachdearbhadeimhinneadv  AFB Dwelly MD
cessationfosadhmasc  AFB Dwelly MD
chance one's armgabh ri cunnartv.phr(i)  AFB Dwelly MD
changedèan iomlaid airv.phr(t)  AFB Dwelly MD
change handsdèan iomlaidv.phr(i)  AFB Dwelly MD
chapter and versefacal air an fhacaladv.phr  AFB Dwelly MD
chapter of accidentstubaist (bh)o thubaistfem  AFB Dwelly MD
charity begins at home`s e an dachaigh bun tabhartaisphr  AFB Dwelly MD
cheapnesssaorsafem  AFB Dwelly MD
cheek (impudence)aghaidhfem  AFB Dwelly MD
cheek (impudence)bathaisfem  AFB Dwelly MD
cheer (frame of mind)fonnmasc  AFB Dwelly MD
cheer upbi aighearachsunndachv.phr(i)  AFB Dwelly MD
cheer uptog ortv.phr(i)  AFB Dwelly MD
chew the cudcnàmh a' chìrv.phr(i)  AFB Dwelly MD
chew the cudcnàmh a’ chìr  AFB Dwelly MD
chicken-hearted-liveredlag-chridheach-mhisneachailadj  AFB Dwelly MD
chill (medical)cnatanmasc  AFB Dwelly MD
chime in (join in)bris a-steachv.phr(i)  AFB Dwelly MD
chip in (interpose)bris a-steachv.phr(i)  AFB Dwelly MD
chip in (interpose)cuir maill' air cainntv.phr(i)  AFB Dwelly MD
chip in (pay part)cuir riv.phr(i)  AFB Dwelly MD
chip on one's shouldercasaidfem  AFB Dwelly MD
chip on one's shouldergearanmasc  AFB Dwelly MD
chivalrouseuchdailadj  AFB Dwelly MD
chuck outtilg a-machv.phr(t)  AFB Dwelly MD
chuck uptilg suasv.phr(t)  AFB Dwelly MD
chunkòrdmasc  AFB Dwelly MD
churlgnùgairemasc  AFB Dwelly MD
churningmeasradhmasc  AFB Dwelly MD
circuit courtCùirt nam Morairean Deargfem  AFB Dwelly MD
circumspectionfàitheammasc  AFB Dwelly MD
circumstantial evidencefianais mas (e) f(h)ìorfem  AFB Dwelly MD
clangourfarammasc  AFB Dwelly MD
clap eyes onlaigh sùil airv.phr(t)  AFB Dwelly MD
clap handsbuail basanv.phr(i)  AFB Dwelly MD
claptrap (words)drosgail-cainntemasc  AFB Dwelly MD
classifiedseòrsaichtep.adj  AFB Dwelly MD
clawspuirmasc  AFB Dwelly MD
clawspuirfem  AFB Dwelly MD
clear away (remove)sgioblaichvt  AFB Dwelly MD
clear off (go away)thoir na casan leatv.phr(i)  AFB Dwelly MD
clear the wayrèitich an rathadv.phr(t)  AFB Dwelly MD
clear updèan soilleirv.phr(t)  AFB Dwelly MD
clear up (weather)tog airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
clenchcuir an ceann a chèilev.phr(t)  AFB Dwelly MD
cleverealantaadj  AFB Dwelly MD
click (fit)thig ri chèilev.phr(i)  AFB Dwelly MD
clinch (settle)cuir crìochseula airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
cloakcasagfem  AFB Dwelly MD
close(d) seasonàm-cuirte oirmisgtemasc  AFB Dwelly MD
close(d) seasonàm-dùintemasc  AFB Dwelly MD
close-hauledan àirdeadv.phr  AFB Dwelly MD
closed shopbùth dhùintefem  AFB Dwelly MD
clottedair pealladhadv.phr  AFB Dwelly MD
clouddùisealmasc  AFB Dwelly MD
club (join together)rach hèid còmhla(dh)v.phr(i)  AFB Dwelly MD
cock-a-hoopair a d(h)òighadv.phr  AFB Dwelly MD
coherelean ri chèilev.phr(t)  AFB Dwelly MD
cold comfortsòlas suarachmasc  AFB Dwelly MD
collapseleig risv.phr(i)  AFB Dwelly MD
collapsetuit na b(h)roinnv.phr(i)  AFB Dwelly MD
colludeiomair an làmhan a chèilev.phr(i)  AFB Dwelly MD
colludingan taic a chèileadv.phr  AFB Dwelly MD
come about (nautical)thig mu chuairtv.phr(i)  AFB Dwelly MD
come by (obtain)lorgvt  AFB Dwelly MD
come cleandèan soilleirv.phr(t)  AFB Dwelly MD
come down onleum airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
come off (prove sucesful)thig gu builv.phr(i)  AFB Dwelly MD
come on!greas ort!interj  AFB Dwelly MD
come on!siuthad!interj  AFB Dwelly MD
come out of one's shellfàs misneach(d)ailv.phr(i)  AFB Dwelly MD
come round (recover)thig mu chuairtv.phr(i)  AFB Dwelly MD
come round (visit)rach a chèilidhv.phr(i)  AFB Dwelly MD
come to a headthig gu aona cheannv.phr(i)  AFB Dwelly MD
come to griefthig gu deireadh salachv.phr(i)  AFB Dwelly MD
come to heelgèillvi  AFB Dwelly MD
come to lightthig am fianaisv.phr(i)  AFB Dwelly MD
come to lightthig guam bàrrfollaisv.phr(i)  AFB Dwelly MD
come to lighttog ceannv.phr(i)  AFB Dwelly MD
come to nothingthig gu neoiniv.phr(i)  AFB Dwelly MD
come to one's sensesglac connv.phr(i)  AFB Dwelly MD
come truethig gu builv.phr(i)  AFB Dwelly MD
come up to scratchthoir gu ìrev.phr(i )  AFB Dwelly MD
come upon (attack)buail (air)vt  AFB Dwelly MD
come upon (meet)thig airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
comeget to grips (with)rach an sàs (ann an)v.phr(i)  AFB Dwelly MD
comfortabletlusailadj  AFB Dwelly MD
comfortabletlusaradj  AFB Dwelly MD
commentthoir beachd (air)v.phr(i)  AFB Dwelly MD
common sensetoinisgfem  AFB Dwelly MD
compassiontruacantachdfem  AFB Dwelly MD
competedèan strìv.phr(i)  AFB Dwelly MD
completelyair fadadv.phr  AFB Dwelly MD
completelygu buileach glanadv.phr  AFB Dwelly MD
completelygu turadv.phr  AFB Dwelly MD
concealcuir bothan airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
concealedam falachadv.phr  AFB Dwelly MD
conceitedmòr à(s) fhèinadv.phr  AFB Dwelly MD
conceive (become pregnant)cinnfàs tromv.phr(i)  AFB Dwelly MD
conclude (close)cuir ceann airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
confide (in)cuir dòigh (an)v.phr(i)  AFB Dwelly MD
confrontcuir fa chomhairmu choinneimhv.phr(t)  AFB Dwelly MD
confusedam measg a chèileadv.phr  AFB Dwelly MD
congregationcoinneamh mhòrfem  AFB Dwelly MD
connectiondàimhfem/masc  AFB Dwelly MD
consecratecuir gu feum naomhv.phr(t)  AFB Dwelly MD
considerfidirvt  AFB Dwelly MD
considerateamharcachadj  AFB Dwelly MD
constitute (establish)cuir air b(h)onnchoisv.phr(t)  AFB Dwelly MD
constitute (establish)stèidhichvt  AFB Dwelly MD
contemptdìmeasmasc  AFB Dwelly MD
contemptiblebuinneachadj  AFB Dwelly MD
contentedtoilichtep.adj  AFB Dwelly MD
continuallya-ghnàthadv  AFB Dwelly MD
continuallyan còmhnaidhadv  AFB Dwelly MD
contributecuidichvt  AFB Dwelly MD
contritebristep.adj  AFB Dwelly MD
contritebrùitep.adj  AFB Dwelly MD
controvertcuir an aghaidhv.phr(t)  AFB Dwelly MD
convenientfreagarrachadj  AFB Dwelly MD
cool as a cucumbercho fionnar ris a' chularadv.phr  AFB Dwelly MD
cornerclua(i)sfem  AFB Dwelly MD
cotton on totuigvt  AFB Dwelly MD
counteractcuir bacadh (air)v.phr(i)  AFB Dwelly MD
countersigncuir ainm (ri)v.phr(i)  AFB Dwelly MD
country-folkmuinntir na dùthchafem  AFB Dwelly MD
couragecur-leismasc  AFB Dwelly MD
court (woo)cùm riv.phr(i)  AFB Dwelly MD
court (woo)dèan suas riv.phr(i)  AFB Dwelly MD
credit (esteem)cliùmasc  AFB Dwelly MD
crest (summit of wave)bàrrmasc  AFB Dwelly MD
critical (at a crisis)ciogailteachadj  AFB Dwelly MD
crocodile tearsdeòir nam breugmasc.pl  AFB Dwelly MD
cross someone's mindthig a-steach (air)v.phr(i)  AFB Dwelly MD
cross swordstrod (ri)vi  AFB Dwelly MD
crossnesscaisefem  AFB Dwelly MD
crouchdèan crùbanv.phr(i)  AFB Dwelly MD
crow (boast)dèan uaill (à(s))v.phr(i)  AFB Dwelly MD
crow's feetpreasan-luirceachpl(masc)  AFB Dwelly MD
crown (top of head)copan a' chinnmasc  AFB Dwelly MD
crumblerach na c(h)riomaganv.phr(i)  AFB Dwelly MD
cry wolfcuir a-mach sgeul bhreugachv.phr(i)  AFB Dwelly MD
cubbeir cuilean(an)v.phr(i)  AFB Dwelly MD
cudgel one's brainssmaoinich gu teannv.phr(i)  AFB Dwelly MD
cunningcarachadj  AFB Dwelly MD
cunningfada sa cheannadj.phr  AFB Dwelly MD
curseriabhaichvt  AFB Dwelly MD
cursethoir mollachd (air)v.phr(i)  AFB Dwelly MD
custody (condition of being held)fangmasc  AFB Dwelly MD
custody (condition of being held)làmhfem  AFB Dwelly MD
custody (condition of being held)sàsmasc  AFB Dwelly MD
cut off one's nose to spite one's facedèan cron ort fhèin airtàille droch rùn do neacheilev.phr(i)  AFB Dwelly MD
cut shortcuir stad (air)v.phr(i)  AFB Dwelly MD
cut up (distressed)troimhe-chèileadv  AFB Dwelly MD
damp squibrud nach tàinig gu builmasc  AFB Dwelly MD
dance attendancefritheil (air)vt  AFB Dwelly MD
danglebi air bhogadanv.phr(i)  AFB Dwelly MD
danglecuir air bhogadanv.phr(t)  AFB Dwelly MD
daregabh (ort)vi  AFB Dwelly MD
dark (nightfall)tuiteam na h-oidhchemasc  AFB Dwelly MD
dark horseduine domhain(n)masc  AFB Dwelly MD
darkeningciaradhmasc  AFB Dwelly MD
dash (rush)falbh ann an cabhaigv.phr(i)  AFB Dwelly MD
Davy Jones's lockeraigeann na maramasc  AFB Dwelly MD
day in, day outa h-uile là thig 's nach tigadv.phr  AFB Dwelly MD
dead beatclaoidhtep.adj  AFB Dwelly MD
dead losscall air fadmasc  AFB Dwelly MD
dead-beatclaoidhtep.adj  AFB Dwelly MD
deal (distribute cards)thoir a-machv.phr(t)  AFB Dwelly MD
dear me!a dhuine chridhe!interj  AFB Dwelly MD
dear me!faire, faire!interj  AFB Dwelly MD
dear me!ochan, ochan!interj  AFB Dwelly MD
death-agonyspàirn a' bhàisfem  AFB Dwelly MD
death-warrantùghdarras-bàismasc  AFB Dwelly MD
decayrach a dholaidhv.phr(i)  AFB Dwelly MD
decayrach am muthadhv.phr(i)  AFB Dwelly MD
deceitfulcarachadj  AFB Dwelly MD
deceitfulcealgachadj  AFB Dwelly MD
deceitfuldùbailtep.adj  AFB Dwelly MD
deceitfulmealltachadj  AFB Dwelly MD
decidedlygu cinnteachdearbhadeimhinneadv  AFB Dwelly MD
declineclaon sìosv.phr(i)  AFB Dwelly MD
decomposelobh(i)  AFB Dwelly MD
dedicate (give in tribute)ainmich (air)vi  AFB Dwelly MD
deducetogvt  AFB Dwelly MD
deducetuigvt  AFB Dwelly MD
defametilg innisgean (air)v.phr(i)  AFB Dwelly MD
defamingtilgeadh innisgeanmasc  AFB Dwelly MD
defeatgabh airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
defendthoir tèarmann (airdodha)v.phr(i)  AFB Dwelly MD
defyfairtlich (air)vi  AFB Dwelly MD
deignseall (ri)vi  AFB Dwelly MD
dejectionpràmhmasc  AFB Dwelly MD
delaycuir dàilmàirneal (ann)v.phr  AFB Dwelly MD
delaydèan màirnealv.phr  AFB Dwelly MD
delicacymaothalachdfem  AFB Dwelly MD
deliverance (release)furtachdfem  AFB Dwelly MD
deliverycur-a-machmasc  AFB Dwelly MD
delivery (utterance)labhairtfem  AFB Dwelly MD
delugecuir fo uisgev.phr(t)  AFB Dwelly MD
delugedìle ruadhfem  AFB Dwelly MD
delugeuisge nan seachd sìonmasc  AFB Dwelly MD
delugingtuilteachadj  AFB Dwelly MD
demand (desire shown by consumers)miadhmasc  AFB Dwelly MD
demit (resign)leig dreuchd (dhe)v.phr(i)  AFB Dwelly MD
demonstratesoilleirichvt  AFB Dwelly MD
denigratedèan dìmeas (air)v.phr(i)  AFB Dwelly MD
dependentan crochadh (air i)adv.phr  AFB Dwelly MD
dependentan eisimeil (air)adv.phr  AFB Dwelly MD
dependentan urra (ri)adv.phr  AFB Dwelly MD
deploretuirvt  AFB Dwelly MD
deportcuir às an tìrv.phr(t)  AFB Dwelly MD
deprecatedèan tàir (air)v.phr(i)  AFB Dwelly MD
descendrach fodhav.phr(i)  AFB Dwelly MD
descent (descendents)sinnsearachdfem  AFB Dwelly MD
despairleig suas dòchasv.phr(i)  AFB Dwelly MD
despisedfo thàiradv.phr  AFB Dwelly MD
destinyfàgailfem  AFB Dwelly MD
destitutegun sgillinnadv.phr  AFB Dwelly MD
destroycuir a dholaidhv.phr(t)  AFB Dwelly MD
detectthoir an aire (dodha)v.phr(i)  AFB Dwelly MD
deviaterach thar siubhailv.phr(i)  AFB Dwelly MD
devil-may-carecoma co-dhiùadv.phr  AFB Dwelly MD
devolvecuir fo chùramv.phr(t)  AFB Dwelly MD
devolvetuit (air)vi  AFB Dwelly MD
die awayseargvi  AFB Dwelly MD
die downfuaraichvi  AFB Dwelly MD
diggingtogailfem  AFB Dwelly MD
diligencedùrachdfem  AFB Dwelly MD
dingaoirfem  AFB Dwelly MD
ding-dong (fight)cath a-null 's a-nallmasc  AFB Dwelly MD
dinnerdithead-mòrmasc  AFB Dwelly MD
direction (course)rathadmasc  AFB Dwelly MD
disagreeingthar a chèileadv.phr  AFB Dwelly MD
disappointcuir à toinneamhv.phr(t)  AFB Dwelly MD
discordaimhreitfem  AFB Dwelly MD
discountleasachadh-prìsemasc  AFB Dwelly MD
discretionfaiceallmasc  AFB Dwelly MD
discussdèan còmhradh (air)v.phr(i)  AFB Dwelly MD
disengagednamu rèiradv.phr  AFB Dwelly MD
disengagedsaoradj  AFB Dwelly MD
disgracethoir masladh àmailtv.phr(i)  AFB Dwelly MD
disgustcuir creuthachas (air)v.phr(i)  AFB Dwelly MD
disjointhoir às a chèilev.phr(t)  AFB Dwelly MD
disobeyrach hèid an aghaidhv.phr(i)  AFB Dwelly MD
disorderedàs a rianadv.phr  AFB Dwelly MD
disparagedèan tàir (air)v.phr  AFB Dwelly MD
displeasurediombmasc  AFB Dwelly MD
disrobecuir aodach dhev.phr(i)  AFB Dwelly MD
dissolveruithvi  AFB Dwelly MD
disturbedbruailleanachadj  AFB Dwelly MD
divergingair speucadhadv.phr  AFB Dwelly MD
do oneself justicethoir ceartas dhu(i)t fhèinv.phr(i)  AFB Dwelly MD
dog in the managercù na dhùnan fhèinmasc  AFB Dwelly MD
dog-earedrobachadj  AFB Dwelly MD
dog-watchfaire goiridmasc  AFB Dwelly MD
domestic economyfearas-taighemasc  AFB Dwelly MD
domiciletaigheadasmasc  AFB Dwelly MD
dominionuachdaranachdfem  AFB Dwelly MD
doomthoir breith (air)v.phr(i)  AFB Dwelly MD
doorknockerglagan-doraismasc  AFB Dwelly MD
double (apparition)tannasgmasc  AFB Dwelly MD
double-facedleam leatadj.phr  AFB Dwelly MD

[...] (Fhuaireadh barrachd is 500 faclan)


Faodaidh tu fhéin faclan a mholadh airson an Stòr-dàta, no coimhead air na molaidhean.
2013-12-18 CPD