Gaeilge Gaelg Sengoídelc

Rannsaich an

* *
An Stòr-dàta Briathrachais Gàidhlig


Cobhair


abatesguirvi  AFB Dwelly MD
abductgoid air falbhv.phr(t)  AFB Dwelly MD
abetcuidich ann an olcv.phr(t)  AFB Dwelly MD
absentbhon taighadv.phr  AFB Dwelly MD
absolvesgaoil/saor bho na mionnanv.phr(t)  AFB Dwelly MD
abstract (form concept)thoir brìgh àv.phr(i)  AFB Dwelly MD
abuse (make bad use of)cuir a dholaidhv.phr(t)  AFB Dwelly MD
abuse (revile)cuir sìos airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
accomplishthoir gu ìrev.phr(t)  AFB Dwelly MD
accuseagair/thoir/dèan casaid airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
acedegabh ri iarrtasv.phr(i)  AFB Dwelly MD
acknowledgeleig ortv.phr(i)  AFB Dwelly MD
acquaintcuir aithne airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
adjurecuir mar ghuidhinn airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
adjustcuir air dealbhv.phr(t)  AFB Dwelly MD
adjustcuir dealbh airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
admitgèill dov.phr(i)  AFB Dwelly MD
adress (put indication of destination upon)cuir seòladh airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
advance (pay before time)cuir an eàrlas dov.phr(i)  AFB Dwelly MD
advanced (at far on-stage of life)air tighinn gu làadv.phr  AFB Dwelly MD
affectionmeasmasc  AFB Dwelly MD
affectiontlachdfem  AFB Dwelly MD
afraidfo sgàthadv.phr  AFB Dwelly MD
afteran tòir airadv.phr  AFB Dwelly MD
agree (with)cuir aonta riv.phr(i)  AFB Dwelly MD
aiddèan còmhnadh le; dèan cobhair airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
ailthig ri; cuir airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
air (expose to air)leig àile guv.phr(i)  AFB Dwelly MD
air (warm and dry)cuir ris an àilev.phr(t)  AFB Dwelly MD
alarmcuir eagal airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
allowluathasaichvi  AFB Dwelly MD
allusioniomradhmasc  AFB Dwelly MD
amalgamatecuir le chèilev.phr(i/t)  AFB Dwelly MD
angryair a c(h)uthachadv.phr  AFB Dwelly MD
annihilatecuir sgrios airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
answerthoir freagairt air/dov.phr(i)  AFB Dwelly MD
answerable (accountable)an urra riadv.phr  AFB Dwelly MD
anxiousfo chùramadv.phr  AFB Dwelly MD
apeatharrais airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
appeal (make supplication)gearain riv.phr(i)  AFB Dwelly MD
apply (devote to pursuit)leag inntinn airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
apply (put to use)cuir riv.phr(i)  AFB Dwelly MD
appreciationmeasmasc  AFB Dwelly MD
approvegabh beachd math airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
armcuir airm airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
arrangecuir air dealbhv.phr(t)  AFB Dwelly MD
arrangecuir dealbh airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
arrange (make plans)cuir rùnv.phr(i)  AFB Dwelly MD
arrangementdealbhfem/masc  AFB Dwelly MD
arrivedair ruighinnadv.phr  AFB Dwelly MD
ascendtog riv.phr(i)  AFB Dwelly MD
ascertaincuir à teagamhv.phr(t)  AFB Dwelly MD
ashamedair a nàireachadhadv.phr  AFB Dwelly MD
ashamednàrachadj  AFB Dwelly MD
askcuir ceist air/riv.phr(i)  AFB Dwelly MD
aspirebi an dèidh airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
assaulttarraing airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
assumegabh os làimhv.phr(t)  AFB Dwelly MD
astonishcuir dà chluais airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
at death's doorri uchd a' bhàisadv.phr  AFB Dwelly MD
at variancea-mach air a chèileadv.phr  AFB Dwelly MD
attachedceangailtep.adj  AFB Dwelly MD
attackthoir làmh air; buail/àlaich airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
attemptthoir tarraing airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
attendcuir faire airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
attunecuir air seirmv.phr(i)  AFB Dwelly MD
attunedair dòighadv.phr  AFB Dwelly MD
audacityanammasc  AFB Dwelly MD
avowcuir an cèillv.phr(t)  AFB Dwelly MD
back outrach air chùlv.phr(i)  AFB Dwelly MD
back watercùm/dèan fodhav.phr(i)  AFB Dwelly MD
badtàiradj  AFB Dwelly MD
bafflecuir riv.phr(i)  AFB Dwelly MD
bail (give security)rach an urras air(son)v.phr(i)  AFB Dwelly MD
ballotcrannmasc  AFB Dwelly MD
bamboozlecuir mu na corraganv.phr(t)  AFB Dwelly MD
bank (rely on)rach an urras airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
bark (strip peel)thoir a' chairt dev.phr(i)  AFB Dwelly MD
basetàiradj  AFB Dwelly MD
be/get wise tofàs fiosrach airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
beachcuir air tìrv.phr(i/t)  AFB Dwelly MD
bear in mindcùm air chuimhnev.phr(t)  AFB Dwelly MD
bear in mindcùm cuimhne airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
bear withcuir (suas) lev.phr(i)  AFB Dwelly MD
beat (defeat)dèan a' chùis airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
beat (strike)gabh airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
become (suit)thig dov.phr(i)  AFB Dwelly MD
befallthig riv.phr(i)  AFB Dwelly MD
befittingiomchaidhadj  AFB Dwelly MD
befrienddèan gnìomh riv.phr(i)  AFB Dwelly MD
beglaigh airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
beggingair an dèircadv.phr  AFB Dwelly MD
beginlaigh airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
begonetrus ort!interj  AFB Dwelly MD
belabourèirich airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
believecreidvi  AFB Dwelly MD
believethoir gèill/creideas dov.phr(i)  AFB Dwelly MD
bellowbeucaichfem  AFB Dwelly MD
bendbogmasc  AFB Dwelly MD
bendcuir fiaradh ann anv.phr(i)  AFB Dwelly MD
bent (intent)an geall airadv.phr  AFB Dwelly MD
bereavebuain bhov.phr(i)  AFB Dwelly MD
besiegedèan sèisd airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
betakegabh; togvi/t  AFB Dwelly MD
betaketàrr àsv.phr(i)  AFB Dwelly MD
bewailingcaoidhfem  AFB Dwelly MD
bewarebi air faiceallv.phr(i)  AFB Dwelly MD
blameàraich airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
blurt (out)thig a-mach lev.phr(i)  AFB Dwelly MD
bolstercuir taic(e) riv.phr(i)  AFB Dwelly MD
bolt (fasten with bar)cuir crann airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
bolt (take flight)dèan àsv.phr(i)  AFB Dwelly MD
bombleag bom airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
boozingair mhisgadv.phr  AFB Dwelly MD
botheadarprep  AFB Dwelly MD
bring forwardthoir air adhartv.phr(t)  AFB Dwelly MD
bring to bookthoir an èirig à(s); beir airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
bristlesporraichvi  AFB Dwelly MD
buck (tone up)togvi/t  AFB Dwelly MD
buckle (join)gabh riv.phr(i)  AFB Dwelly MD
build upcuir ri chèilev.phr(t)  AFB Dwelly MD
bury the hatchetbi rèidh riv.phr(i)  AFB Dwelly MD
by degreesair ceann sreathaadv.phr  AFB Dwelly MD
by hook or by crooka dh' olc no a dh' èiginn; a dheòin no a dh' aindeòinadv.phr  AFB Dwelly MD
call in(to) questioncuir teagamh ann anv.phr(i)  AFB Dwelly MD
call off (cancel)cuir stad airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
calumniatecuir sìos airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
capthoir bàrr airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
capsizerach thairisv.phr(i)  AFB Dwelly MD
carry awaythoir bho/lev.phr(i)  AFB Dwelly MD
carry on (continue)cùm airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
cart (carry)giùlainvt  AFB Dwelly MD
cast a spell (upon)cuir fo gheasaibh; cuir seun airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
cast lotsleag croinnv.phr(i0  AFB Dwelly MD
cast/draw lotsleag croinnv.phr(i)  AFB Dwelly MD
catastrophebuillefem  AFB Dwelly MD
catch hold ofbeir airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
catch outfaigh gun fhiosv.phr(i)  AFB Dwelly MD
catch sight offaigh sealladh airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
catch upbeir airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
catchingbreithfem  AFB Dwelly MD
cautioncuir faiceall airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
ceasetog de; thoir thairisv.phr(i/t)  AFB Dwelly MD
chaincuir slabhraidh airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
chance one's armgabh ri cunnartv.phr(i)  AFB Dwelly MD
charge (accuse)cuir casaid airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
charge (burden)cuir sparradh air; cuir mar fhiachaibh/gheasaibh airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
chasecuir teicheadh airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
cheek (impudence)aghaidh; bathaisfem  AFB Dwelly MD
chip in (pay part)cuir riv.phr(i)  AFB Dwelly MD
circumstancedòighfem  AFB Dwelly MD
cleverealantaadj  AFB Dwelly MD
click (be compatible)thig ri chèilev.phr(i)  AFB Dwelly MD
coatcuir brat airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
coexistbi beò le chèilev.phr(i)  AFB Dwelly MD
coherelean ri chèilev.phr(i/t)  AFB Dwelly MD
collapsetuit am broinn a chèilev.phr(i)  AFB Dwelly MD
collusioniomairt à làmhan a chèilefem  AFB Dwelly MD
colourcuir dath airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
come aboutthig mun cuairtv.phr(i)  AFB Dwelly MD
come backthig air aisv.phr(i)  AFB Dwelly MD
come down onleum airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
come forwardthig air adhartv.phr(i)  AFB Dwelly MD
come off (obtain result)thig gu builv.phr(i)  AFB Dwelly MD
come to lightthig gu bàrrv.phr(i)  AFB Dwelly MD
come up with (overtake)thig suas riv.phr(i)  AFB Dwelly MD
commission (percentage)roinn-phàighidhfem  AFB Dwelly MD
comparecuir coimeas air/eadarv.phr(i)  AFB Dwelly MD
complimentdèan moladh air; dèan beul-bòidheach riv.phr(i)  AFB Dwelly MD
compose (form by putting together)cuir ri chèilev.phr(i/t)  AFB Dwelly MD
concealcuir bothan airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
conceitedmòr na b(h)eachdadv.phr  AFB Dwelly MD
conclude (end)cuir ceann airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
confusedthar a chèileadv.phr  AFB Dwelly MD
conquerfaigh/thoir buaidh airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
consecratecuir gu feum naomhv.phr(t)  AFB Dwelly MD
constantlygun sguradv.phr  AFB Dwelly MD
contactcuir fios guv.phr(i)  AFB Dwelly MD
contravenethig an aghaidhv.phr(i)  AFB Dwelly MD
controvertcuir an aghaidhv.phr(t)  AFB Dwelly MD
converted (changed by spiritual experience)fo chùramadv.phr  AFB Dwelly MD
corkcuir àrc ann anv.phr(i)  AFB Dwelly MD
counteractcuir bacadh airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
countermandtarraing air aisv.phr(t)  AFB Dwelly MD
countersigncuir ainm riv.phr(i)  AFB Dwelly MD
courtdèan suas riv.phr(i)  AFB Dwelly MD
covert (feather)dìon/sgàth-sgèithemasc  AFB Dwelly MD
covetcuir sùil ann an; gabh sùil airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
cross swords withcuir an aghaidh; dèan trod riv.phr(i)  AFB Dwelly MD
crumblerach na c(h)riomaganv.phr(i)  AFB Dwelly MD
cultivate (seek association)tarraing suas riv.phr(i)  AFB Dwelly MD
custodyfangfem  AFB Dwelly MD
cut backgeàrr air aisv.phr(i/t)  AFB Dwelly MD
cut offgeàrr dhethv.phr(i/t)  AFB Dwelly MD
cut outgeàrr àsv.phr(t)  AFB Dwelly MD
daclaredèan sgeul airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
danglebi air bhodaganv.phr(i)  AFB Dwelly MD
danglecuir air bhodaganv.phr(t)  AFB Dwelly MD
daregabh ortv.phr(i)  AFB Dwelly MD
dashsmail/smùidvt  AFB Dwelly MD
date (affix day to)cuir là airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
dauntcuir gaise/tioma airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
dazecuir bhov.phr(i)  AFB Dwelly MD
deadfon bhòrdadv.phr  AFB Dwelly MD
dead-beatgu leigeil thairisadv.phr  AFB Dwelly MD
deal (with)buin riv.phr(i)  AFB Dwelly MD
decampsiab àsv.phr(i)  AFB Dwelly MD
decidesocraich airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
dedicate (inscribe)ainmich airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
dedicate (set apart to sacred purpose)cuir fo thèarmannv.phr(t)  AFB Dwelly MD
deductthoir air falbhv.phr(t)  AFB Dwelly MD
defeatgabh/steinn airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
defycuir gu dùbhlanv.phr(t)  AFB Dwelly MD
defythoir dùbhlan air; fairtlich airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
delaycùm air aisv.phr(i/t)  AFB Dwelly MD
delaystadmasc  AFB Dwelly MD
delimitcuir crìochan airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
deliver (liberate)furtaich airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
delivery (act of speaking)labhairtfem  AFB Dwelly MD
demitleig dev.phr(i)  AFB Dwelly MD
denigratedèan dìmeas airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
denouncerach an aghaidhv.phr(i)  AFB Dwelly MD
dentdèan lag ann anv.phr(i)  AFB Dwelly MD
depend (rely on)earb à(s); leig taic ri; cuir earbsa ann anv.phr(i)  AFB Dwelly MD
deportcuir às an tìrv.phr(t)  AFB Dwelly MD
deposecuir à(s) oifig/oifisv.phr(t)  AFB Dwelly MD
deprivecuir a dhìth airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
deridedèan fanaid airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
descant (discourse at length)lean airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
desirousdeònachadj  AFB Dwelly MD
destined (fated)an dànadv.phr  AFB Dwelly MD
destroycuir às dov.phr(i)  AFB Dwelly MD
detectthoir an airev.phr(t)  AFB Dwelly MD
detestfurlaich riv.phr(i)  AFB Dwelly MD
devolvecuir fo chùramv.phr(t)  AFB Dwelly MD
devolvethig fo chùramv.phr(i)  AFB Dwelly MD
diamond cut diamondcar an aghaidh cuiradv.phr  AFB Dwelly MD
disagree (be opposed)rach a-mach air a chèilev.phr(i)  AFB Dwelly MD
disappeargabh a' ghaoth do; thoir ceann fodhav.phr(i)  AFB Dwelly MD
disappointcuir às a t(h)oinneamhv.phr(t)  AFB Dwelly MD
disinheritbuin còir-bhreith bhov.phr(i)  AFB Dwelly MD
disjointhoir às a chèilev.phr(t)  AFB Dwelly MD
dislikegràinichvt  AFB Dwelly MD
dismisscuir air falbhv.phr(t)  AFB Dwelly MD
disobeyrach an aghaidhv.phr(i)  AFB Dwelly MD
displantcuir air imrichv.phr(t)  AFB Dwelly MD
dispossesscuir à seilbhv.phr(t)  AFB Dwelly MD
disrobecuir aodach dev.phr(i/t)  AFB Dwelly MD
dissolveruith air uisgev.phr(i)  AFB Dwelly MD
dissuadecomhairlich am aghaidhv.phr(i)  AFB Dwelly MD
distractcuir à gabhailv.phr(t)  AFB Dwelly MD
distressedna (h-)èiginnadv.phr  AFB Dwelly MD
disusedol à cleachdadhmasc  AFB Dwelly MD
diverach fon uisgev.phr(i)  AFB Dwelly MD
divestleig dev.phr(i)  AFB Dwelly MD
divorceddealaichtep.adj  AFB Dwelly MD
do (cheat)dèan amadan de; thoir a char à(s)v.phr(i)  AFB Dwelly MD
dodge (shift about)falbh o thaobh gu taobhv.phr(i)  AFB Dwelly MD
doglean air lorgv.phr(i)  AFB Dwelly MD
doomthoir breith airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
draw backtarraing air aisv.phr(i/t)  AFB Dwelly MD
dumpcaith air falbhv.phr(t)  AFB Dwelly MD
dyingdol a dhìthmasc  AFB Dwelly MD
eageran gealladv.phr  AFB Dwelly MD
earmarkcuir comharradh airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
edge (move)siabvi  AFB Dwelly MD
educatethoir sgoil dov.phr(i)  AFB Dwelly MD
effectthoir gu builv.phr(t)  AFB Dwelly MD
eliminategeàrr àsv.phr(t)  AFB Dwelly MD
elopefalbhvi  AFB Dwelly MD
eludeèalaidh airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
embarrass (perplex)cuir troimh-a-chèilev.phr(t)  AFB Dwelly MD
embroidercuir obair-ghrèis airv.phr(t)  AFB Dwelly MD
emigraterach imrichv.phr(i)  AFB Dwelly MD
employcuir gu builv.phr(t)  AFB Dwelly MD
encashfaigh airgead airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
encroachrach thar crìchv.phr(i)  AFB Dwelly MD
endcuir crìoch airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
endthoir gu ceannv.phr(t)  AFB Dwelly MD
endeavourgabh mu; feuch riv.phr(i)  AFB Dwelly MD
endeavourthoir gu ceannv.phr(t)  AFB Dwelly MD
enfranchize/isethoir comas-taghaidh dov.phr(i)  AFB Dwelly MD
entreatachanaich airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
entrustcuir air cùramv.phr(t)  AFB Dwelly MD
entrustcuir earbsa ann anv.phr(i)  AFB Dwelly MD
entry (recording)clàrachadhmasc  AFB Dwelly MD
envygabh farmad riv.phr(i)  AFB Dwelly MD
erectcuir air choisv.phr(t)  AFB Dwelly MD
escapetàir/thoir àsv.phr(i)  AFB Dwelly MD
evaderach àsv.phr(i)  AFB Dwelly MD
evisceratethoir am mionach àv.phr(i)  AFB Dwelly MD
evolvethoir gu crìchv.phr(i/t)  AFB Dwelly MD
exactbuin bhov.phr(i)  AFB Dwelly MD
exaggeratecuir ris an fhìrinnv.phr(i)  AFB Dwelly MD
exasperatecuir thuigv.phr(i)  AFB Dwelly MD
excelrach thairis airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
excerpttagh à(s)v.phr(i)  AFB Dwelly MD
exemplifymìnich le eisimpleireanv.phr(i/t)  AFB Dwelly MD
exhaustedair leigeil roimheadv.phr  AFB Dwelly MD
exhilaratecuir aoibhneas airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
experttuigseachadj  AFB Dwelly MD
exploitdèan feum de; thoir brìgh àv.phr(i)  AFB Dwelly MD
exportcuir do thìr eilev.phr(t)  AFB Dwelly MD
exposedrisprep  AFB Dwelly MD
extendruig airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
extortthoir air falbh air èiginnv.phr(t)  AFB Dwelly MD
eyethoir sùil airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
facecuir/thoir an aghaidh; bi mu choinneamhv.phr(i)  AFB Dwelly MD
facethoir ceann do; cuir an aghaidh air; seas riv.phr(i)  AFB Dwelly MD
factbeartfem  AFB Dwelly MD
faintleig leisv.phr(i)  AFB Dwelly MD
fall aparttuit às a chèilev.phr(i)  AFB Dwelly MD
fall flattuit beul fodhav.phr(i)  AFB Dwelly MD
fall upon (chance upon)tachair airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
famishingair a t(h)olladhadv.phr  AFB Dwelly MD
fancy (love)ceistfem  AFB Dwelly MD
far be itgum bu fada bhuaitheinterj  AFB Dwelly MD
fascinatecuir fo gheasaibhv.phr(t)  AFB Dwelly MD
father (adopt)gabh ri mar athairv.phr(i)  AFB Dwelly MD
father (ascribe)cuir às leth; fàg airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
favourcuir le; cùm taobh riv.phr(i)  AFB Dwelly MD
fearbi fo eagalv.phr(i)  AFB Dwelly MD
feather one's nestdèan stòr dhut fhèinv.phr(i)  AFB Dwelly MD
feigngabh/leig airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
fellleag gu làrv.phr(t)  AFB Dwelly MD
fetchfaighvt  AFB Dwelly MD
fiddle (play on violin)cluich air fidheallv.phr(i)  AFB Dwelly MD
fighttheirig ri; gabh airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
fightingcogadhmasc  AFB Dwelly MD
findtachair airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
find faultcuir cron air; thoir beum air; faigh coire dov.phr(i)  AFB Dwelly MD
finecuir càin airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
finishcuir às dov.phr(i)  AFB Dwelly MD
fix (drive in)sàthvt  AFB Dwelly MD
flirtdèan mireadh (ri)v.phr(i)  AFB Dwelly MD
floodedcòmhdaichte le uisgeadv.phr  AFB Dwelly MD
floor (defeat)dèan a' chùis airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
flytheirig air iteigv.phr(i)  AFB Dwelly MD
foilcuir casg air; gabh airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
foldedair a f(h)illeadhadv.phr  AFB Dwelly MD
forecastdèan amas roimh làimhv.phr(i)  AFB Dwelly MD
forgivethoir mathanas dov.phr(i)  AFB Dwelly MD
forgocuir dev.phr(i)  AFB Dwelly MD
form (shape)dealbhfem/masc  AFB Dwelly MD
foundertheirig fodhav.phr(i)  AFB Dwelly MD
frightencuir bodach airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
frowncuir mùgan/mùig/gruaimv.phr(i)  AFB Dwelly MD
frustratecuir a thaobhv.phr(t)  AFB Dwelly MD
frustratecuir cas-bhacaig airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
fuddlebi air mhisgv.phr(i)  AFB Dwelly MD
fuddlecuir air mhisgv.phr(t)  AFB Dwelly MD
fuelcuir connadh ann an/riv.phr(i)  AFB Dwelly MD
fumblelàimhsich gu cearbachv.phr(i/t)  AFB Dwelly MD
furthercuir air adhartv.phr(t)  AFB Dwelly MD
gainsaythoir breug dov.phr(i)  AFB Dwelly MD
gallingleamhadj  AFB Dwelly MD
gamblingiomairt air geallfem  AFB Dwelly MD
game (gamble)cluich airson airgidv.phr(i)  AFB Dwelly MD
gasmùch le gasv.phr(t)  AFB Dwelly MD
genuinetairisadj  AFB Dwelly MD
get at (influence)rach an sàs ann anv.phr(i)  AFB Dwelly MD
get at (mean)buail airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
get away with (something)faigh às lev.phr(i)  AFB Dwelly MD
get off (escape)faigh àsv.phr(i)  AFB Dwelly MD
get on (associate harmoniously)bi càirdeil (ri)v.phr(i)  AFB Dwelly MD
get on (proceed)faigh air adhartv.phr(i)  AFB Dwelly MD
get outthoir a-mach ort!interj  AFB Dwelly MD
get the hang ofthig suas riv.phr(i)  AFB Dwelly MD
gild the pillcuir plàsd airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
give effect tocuir gu builv.phr(t)  AFB Dwelly MD
glorifythoir glòir dov.phr(i)  AFB Dwelly MD
gnashbuail na fiaclan ri chèilev.phr(i)  AFB Dwelly MD
go abroadrach thairisv.phr(i)  AFB Dwelly MD
go along withcuir taic ri; rach lev.phr(i)  AFB Dwelly MD
go along withcuir taic(e) ri; rach lev.phr(i)  AFB Dwelly MD
go on (continue)cùm/lean airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
go one better (than)leasaich airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
go overrach thairis airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
gougebuin àsv.phr(t)  AFB Dwelly MD
grabgabh grèim airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
gracecuir loinn airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
grantleig lev.phr(i)  AFB Dwelly MD
grapplebeir airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
graze (pass along surface of)riach airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
greet (acknowledge upon meeting)cuir fàilte airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
grimacebusmasc  AFB Dwelly MD
grimacecuir busv.phr(i)  AFB Dwelly MD
growthoir fàs airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
grow on (gain in estimation of)thig thuigv.phr(i)  AFB Dwelly MD
grudgedoichillvt  AFB Dwelly MD
guard (watch)earalasmasc  AFB Dwelly MD
gullthoir an car àv.phr(i)  AFB Dwelly MD
halvegeàrr/roinn na d(h)à lethv.phr(t)  AFB Dwelly MD
hammerbuail le òrdv.phr(t)  AFB Dwelly MD
hampercuir amladh/bacadh airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
handcuir thuigv.phr(i)  AFB Dwelly MD
hang backseas air aisv.phr(i)  AFB Dwelly MD
hanker (after/for)bi an geall airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
happentuitvi  AFB Dwelly MD
happyair a d(h)òighadv.phr  AFB Dwelly MD
harbourgabh ri; thoir fasgadh dov.phr(i)  AFB Dwelly MD
harmdèan cron air; dèan coire dov.phr(i)  AFB Dwelly MD
hash (mess)buarachmasc  AFB Dwelly MD
have a word withbruidhinn riv.phr(i)  AFB Dwelly MD
have on (hoax)thoir car àv.phr(i)  AFB Dwelly MD
have the law ofcuir gu laghv.phr(t)  AFB Dwelly MD
have/get the law oncuir gu laghv.phr(t)  AFB Dwelly MD
heedgabh/leig ort; gèill dov.phr(i)  AFB Dwelly MD
helpthoir cobhair do; dèan fòir airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
hemcuir fàitheam airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
hereditarya' ruith anns an fhuiladv.phr  AFB Dwelly MD
hideceil airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
hidecuir air falachv.phr(t)  AFB Dwelly MD
hindercuir grabadh airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
hinge (depend on)bi an urra riv.phr(i)  AFB Dwelly MD
hit it offcòrdvi  AFB Dwelly MD
hoardtaisgvt  AFB Dwelly MD
hoardingtasgadhmasc  AFB Dwelly MD
holdcùm grèim airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
hold (grip)grèimmasc  AFB Dwelly MD
hold onsocair ortimper  AFB Dwelly MD
hold over (keep)cùm air aisv.phr(i/t)  AFB Dwelly MD
hold withaontaich le/riv.phr(i)  AFB Dwelly MD
homesicknessmuladmasc  AFB Dwelly MD
honourcuir urram airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
hookglac air/le dubhanv.phr(t)  AFB Dwelly MD
housethoir/faigh taigh dov.phr(i)  AFB Dwelly MD
huddlecàrn air muin a chèilev.phr(i/t)  AFB Dwelly MD
huffbusmasc  AFB Dwelly MD
humblethoir fo smachdv.phr(t)  AFB Dwelly MD
humour (disposition)sogan; sùnndmasc  AFB Dwelly MD
hurrysìnvi  AFB Dwelly MD
hurry upgreas/tog ort!imper  AFB Dwelly MD
hurtbuail bròg airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
hustlecuir cabhag airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
idle (unimportant)faoinadj  AFB Dwelly MD
idolizedèan iodhal dev.phr(i)  AFB Dwelly MD
imbuecuir air feadhv.phr(t)  AFB Dwelly MD
immersecuir fodhav.phr(t)  AFB Dwelly MD
impendingaig làimhadv.phr  AFB Dwelly MD
implicatecuir ann an lìonv.phr(t)  AFB Dwelly MD
impliedri thuigseadv.phr  AFB Dwelly MD
importfaigh/thoir o chèinv.phr(t)  AFB Dwelly MD
importunelean/laigh air; cuir riv.phr(i)  AFB Dwelly MD
impoverishcuir gu bochdainnv.phr(t)  AFB Dwelly MD
imputecuir às lethv.phr(t)  AFB Dwelly MD
in advanceroimh làimhadv.phr  AFB Dwelly MD
in character (in keeping)dualachadj  AFB Dwelly MD
in honour boundfo ghealladv.phr  AFB Dwelly MD
in keeping witha' cur le; a rèiradv.phr  AFB Dwelly MD
incapacitatecuir bho fheumv.phr(t)  AFB Dwelly MD
incitebogvt  AFB Dwelly MD
includecuir san àireamhv.phr(t)  AFB Dwelly MD
incommodecuir dragh airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
incrediblethar creideasadv.phr  AFB Dwelly MD
incumbentmar fhiachaibhadv.phr  AFB Dwelly MD
incurbi buailteach dov.phr(i)  AFB Dwelly MD
indemnifydìon bho challv.phr(t)  AFB Dwelly MD
indemnifytheirig an urras airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
indifferentthuige is bhuaitheadv.phr  AFB Dwelly MD
inducethoir air (adhart)v.phr(i)  AFB Dwelly MD
inebriatedair mhisgadv.phr  AFB Dwelly MD
infectcuir tinneas airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
infestcuir fov.phr(i)  AFB Dwelly MD
inflatecuir gaoth annv.phr(t)  AFB Dwelly MD
ingraciatingbeulachadj  AFB Dwelly MD
inhalegabh a-steach leis an anailv.phr(i/t)  AFB Dwelly MD
injurecuir dochair airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
insinuatecuir às lethv.phr(t)  AFB Dwelly MD
insinuateeirbhir airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
insist (persist)cùm/lean airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
instigatecuir air bhonnv.phr(t)  AFB Dwelly MD
insulatecuir air lethv.phr(t)  AFB Dwelly MD
insurefaigh/thoir urras airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
intactslànadj  AFB Dwelly MD
intendcuir roimhv.phr(i)  AFB Dwelly MD
interceptgabh roimh; beir airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
interlardmeasgaich lev.phr(i)  AFB Dwelly MD
interposecuir gràbhadh airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
interpretthoir breith airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
interpretationciallfem  AFB Dwelly MD
interruptcuir casg airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
inurecleachd riv.phr(i)  AFB Dwelly MD
invadecas/buail airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
invitethoir fios dov.phr(i)  AFB Dwelly MD
irritatecuir fearg airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
jerktarraing gu h-obannv.phr(t)  AFB Dwelly MD
jibcuir stailcv.phr(i)  AFB Dwelly MD
joincuir ri chèilev.phr(t)  AFB Dwelly MD
jokesùgradhmasc  AFB Dwelly MD
joyaoibhneasmasc  AFB Dwelly MD
joymirefem  AFB Dwelly MD
jumblecuir troimh-a-chèilev.phr(t)  AFB Dwelly MD
jump down someone's throatthoir aghaidh a c(h)raois airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
jump to conclusionsleum thuigev.phr(i)  AFB Dwelly MD
keep an eye oncùm sùil airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
keep atcùm airv.phr(i)  AFB Dwelly MD
keep housecùm taighv.phr(i)  AFB Dwelly MD
keep in checkcùm fo rianv.phr(t)  AFB Dwelly MD
keep in checkcùm sùil/smachd airv.phr(i)  AFB Dwelly MD

[...] (Fhuaireadh barrachd is 500 faclan)


Faodaidh tu fhéin faclan a mholadh airson an Stòr-dàta, no coimhead air na molaidhean.
2013-12-18 CPD