Gaeilge Gaelg Sengoídelc

Rannsaich an

Cobhair

* *

Cha d’fhuaireadh am facal Gàidhlig “Earra-Gh��idheal” sa Stòr-dàta Briathrachais Gàidhlig.

Seo na faclan a tha faisg ann an òrdugh na h-aibidil

èarr-ghainmhich...
èarr-gheal
eàrr-ghobhlach
èarr-ite
eàrr-nòta
eàrr-ràdh
eàrr-sgrìobhadh
eàrr-thalmhainn
earra
earra-dhris
earra-dhubh
Earra-Ghàidheal
Earra-Gh��idheal
eàrrach
Earrach
earrachail
Eàrradal
Earradal a Tuath
Earradal Shìos
Earradal Shuas
earradh
eàrradh
earradh; èideadh
earraghlòir
earraghlòireach...

Chan eil anns na leanas ach deuchainn - na gabh suim dheth

The navbar above is a test - just ignore it

2022-06-14 CPD