Gaeilge Gaelg Sengoídelc

Rannsaich an

Cobhair

* *

Cha d’fhuaireadh am facal Gàidhlig “earra-dhubh..” sa Stòr-dàta Briathrachais Gàidhlig.

Seo na faclan a tha faisg ann an òrdugh na h-aibidil

eàrr-fìghe...
èarr-ghainmhich
èarr-gheal
eàrr-ghobhlach
èarr-ite
eàrr-nòta
eàrr-ràdh
eàrr-sgrìobhadh
eàrr-thalmhainn
earra
earra-dhris
earra-dhubh
earra-dhubh..
Earra-Ghàidheal
eàrrach
Earrach
earrachail
Eàrradal
Earradal a Tuath
Earradal Shìos
Earradal Shuas
earradh
eàrradh
earradh; èideadh
earraghlòir...

Chan eil anns na leanas ach deuchainn - na gabh suim dheth

The navbar above is a test - just ignore it

2022-06-14 CPD