Gaeilge Gaelg Sengoídelc

Rannsaich an

Cobhair

* *

Cha d’fhuaireadh am facal Gàidhlig “f(h)��in” sa Stòr-dàta Briathrachais Gàidhlig.

Seo na faclan a tha faisg ann an òrdugh na h-aibidil

euneolas...
eunlaireachd
eur do
Eurabol
euslaint
euslainteach
euslainteach-latha
euslainteach-tadhail
eutonalachd
f odhar
f(h)athast
f(h)èin
f(h)��in
fa
fa chomhair
fa chùl
fa dheireadh
fa dheireadh ’s fa dheòidh
fa dheòidh
fa dheòigh
fa làr
fa leth
fa seach
fa sgaoil
fàbhair...

Chan eil anns na leanas ach deuchainn - na gabh suim dheth

The navbar above is a test - just ignore it

2022-06-14 CPD