Gaeilge Gaelg Sengoídelc

Rannsaich an

Cobhair

* *

Cha d’fhuaireadh am facal Gàidhlig “fa dheireadh ���s fa dhe��idh” sa Stòr-dàta Briathrachais Gàidhlig.

Seo na faclan a tha faisg ann an òrdugh na h-aibidil

euslainteach...
euslainteach-latha
euslainteach-tadhail
eutonalachd
f odhar
f(h)athast
f(h)èin
fa
fa chomhair
fa chùl
fa dheireadh
fa dheireadh ’s fa dheòidh
fa dheireadh ���s fa dhe��idh
fa dheòidh
fa dheòigh
fa làr
fa leth
fa seach
fa sgaoil
fàbhair
fabhairt
fàbhanadh
fàbhar
fabhar
fàbharach...

Chan eil anns na leanas ach deuchainn - na gabh suim dheth

The navbar above is a test - just ignore it

2022-06-14 CPD