Gaeilge Gaelg Sengoídelc

Rannsaich an

Cobhair

* *

Cha d’fhuaireadh am facal Gàidhlig “fa leth..” sa Stòr-dàta Briathrachais Gàidhlig.

Seo na faclan a tha faisg ann an òrdugh na h-aibidil

f odhar...
f(h)athast
f(h)èin
fa
fa chomhair
fa chùl
fa dheireadh
fa dheireadh ’s fa dheòidh
fa dheòidh
fa dheòigh
fa làr
fa leth
fa leth..
fa seach
fa sgaoil
fàbhair
fabhairt
fàbhanadh
fàbhar
fabhar
fàbharach
fàbharach; rathail
fàbharachd
fabhra
fabhradh...

Chan eil anns na leanas ach deuchainn - na gabh suim dheth

The navbar above is a test - just ignore it

2022-06-14 CPD