Gaeilge

Litrichean na h-Aibidile sa Ghàidhlig

(Chan eil na ceanglaichean fuaime ag obrachadh fhathast)

LitirFuaimneachadh
na h-aibidile
Éist (*)
SèimheachadhDùbladhSràc (**)
aÉist à

à
bÉistbh

cÉistch

dÉistdh

eÉist è

è é
fÉist effh

gÉistgh

hÉist hèis


iÉist ì

ì
jÉist


kÉist


lÉist el
ll
mÉist emmhmm
nÉist en


oÉist ò

ò ó
pÉistph

qÉist


rÉist er
rr
sÉist eassh

tÉistth

uÉist ù

ù
vÉist


wÉist wae


xÉist ex


yÉist


zÉist zae


(*) Bhon fhaclair "Brìgh nam Facal" le Richard Cox
(**) Chuir Gaelic Orthographic Conventions deireadh leis na sràcan geura, é agus ó.

Mo ghuth féin atá sna samplaí fuaime. Mar sin, níl an "blas" chomh maith agus a thiocfadh leis a bheith.


2005-02-04 CPD