Rannsaich

Briathrachas Coimpiutaireachd
anns an eadar-theangachadh Gàidhlig de Opera

eadarlìon

internet

lìon

network

frithealaiche

server

frithealaiche ionaid

proxy server

àrainn

domain

làrach-lìn

website

inneal rannsachaidh

search engine

 

bathar bog

software

ath-bhreac

version

sealladair

browser

stàlachadh

installation

dì-stàlaich

uninstall

 

duilleag-lìn

webpage

sgrìobhainn

document

leòsan

frame

duilleag-dachaigh

homepage

ath-threòrachadh

redirection

ceangal

link (hypertext)

duilleag-amais

target

comharradh-lìn

bookmark (favorite)

Beòliosta

Hotlist

beò-chlàr

pane

slànachadh ainme

name completion

clàr-snais

style sheet

clò (clòidean)

font (fonts)

teacsa roimh-dheasaichte

preformatted text

dealbh cùil

background (picture)

bunchòd

source

 

duilleag bheò

active page

làn-sgàilean

full screen

leacan dìreach

tile vertically

leacan tarsainn

tile horizontally

sglèatan

cascade

 

deasaich

edit

geàrr

cut

cuimhnich

copy

cuir an seo

paste

sguab às

delete

mar a bha

undo

ceart ma-thà

OK

sguir

cancel

 

crann

bar

crann-innealan

toolbar

crann fiosrachaidh

status bar

crann uinneagan

window bar

crann duilleagan

page bar

crann adhartais

progress bar

crann seòlaidh

address bar

crann lèir-amhairc

scroll bar

crann fiosrachaidh

status line

 

roghainnean

preferences, options

stèidhich

set

àbhaisteach

default

gnàth

default

feartan

properties

taisbean

show, display, view

 

briog

click

briog-deas

right-click

briog-clì

left-click

briog dùbailte

double click

luain lucha

mouse hover

fios a-nuas

tool tip

gnìomh lucha

(mouse) gesture

clàr-taice

menu

bogsa agallaimh

dialog box

daoraich

check (tick box)

saoraich

uncheck (tick box)

 

meurchlàr

keyboard

putan

key

clò-bhualadair

printer

sealladh clò-bhualaidh

print preview

ioma-mheadhan

multimedia

fuaimean-rabhaidh

sounds

gliocas an latha

tip of the day

tasgadan

cache

taisg

cache (verb)

eadrag

buffer

 

aiseag (fhaidhlichean)

(file) transfer

inbhe

status (of transfer)

luchdachadh (a-steach, a-nall, a-null)

load (download, upload)

air cùl gnòthaich

in the background

pasgan

folder

fo-phasgan

subfolder

pasgan tuisdeach

parent folder

 

post dealain

e-mail

brath

message

iadhtag

attachment (deasbad)

pasgan (post dealain)

(mail) folder

(bogsa) A-steach

Inbox

(bogsa) A-mach

Outbox

(bogsa) Trealaich

Trash (folder)

(bogsa) Air-falbh

Sent (folder)

(bogsa) Dreachdan

Drafts (folder)

post A-mach

queued e-mail

tasgadh

archiving

sgrìobh

compose

toiseachd

priority

earball-bratha; gnàth-earball

signature

seòladh talmhainn

postal address (not e-mail)

cuir

send

cuir air falbh

send (queued mail to server)

fill (na loidhnichean)

wrap (lines)

co-bhrùthaich

compress (file)

faigh (post-dealain)

check (e-mail)

criathar

filter

dèiligear-puist

e-mail client

pearsa

profile, account (e-mail)

eòlach

contact

 

naidheachd

news

dos naidheachd

news group (deasbad)

snàithlean

thread

brath-naidheachd

news article

lean

followup

 

teachdaireachd-sa-bhad

instant messaging

fios teachdaireachd-sa-bhad

instant message

cor

status

ceangailte

online

neo-cheangailte

offline

 

tèarainteachd

security

facal-faire

password

frithealaiche urrasach

secure server

barantas

certificate

barantas pearsanta

client certificate

ùghdar

issuer (of security certificate)

ùghdar bharantas

certificate authority

sreath barantais

certificate chain

dearbhadh-aithne

authentication

dearbhadh-cead

authentication

dìomhairichte

encrytped

dì-dhìomhaireachadh

decryption

rùnsgrìobhadh

cipher

Ann an briathrachas.doc tha liosta gu math nas fhaide agus nas mì-sgiobalta den bhriathrachas mhionaideach gu léir a chleachd sinn.

Seo duilleag eile briathrachais choimpiutaireachd sa Ghàidhlig

Ma tha ceist agad, no nam bu toigh leat atharraidhean a mholadh, sgrìobh gu opera@smo.uhi.ac.uk. Nas fheàrr buileach, clàraich tu fhéin air an liosta Briathrachas agus gabh pàirt ann an deasbadan mu bhriathrachas ùr sa Ghàidhlig.

 
Rannsaich
2002-04-05 CPD