ga

Taisbean na ceanglaichean Zoom (Feumaidh tu dearbhadh gu bheil Gàidhlig agad)

Zooms tro mheadhan na Gàidhlig

Àm dùchais: là,uair, roinn-tìde Ath-
choinneamh
AlbaAlba NuadhUTC
Bioball Gàidhlig le Donnchadh Sneddon
2024-07-17 (DiCiadain)18:30 Albagach
seachdain
18:3014:3017:30
Taisbean an ceangal
Buidheann leughaidh a’ Bhiobaill, gach neach mu seach ag eadar-theangachadh earrann gu Beurla
Cearcall Còmhraidh Oilthigh Dhùn Èideann le Oilthigh Dhùn Èideann
2024-07-18 (Diardaoin)13:00 Albagach
seachdain
13:0009:0012:00
Taisbean an ceangal
Fosgailte do na h-uile
Còmhradh sa Ghàidhlig le Ross Clark
2024-07-19 (DihAoine)19:00 Albagach
seachdain
19:0015:0018:00
Taisbean an ceangal
“Gaelic chat”, fad 40 mionaid
Cearcall Còmhraidh Disaithairne le Caoimhín Ó Donnaíle
2024-07-20 (DiSathairne)15:00 Albagach
seachdain
15:0011:0014:00
Taisbean an ceangal
Cothrom còmhraidh sa Ghàidhlig, gu tric le seòmraichean beaga
Cearcall-còmhraidh Fhèis Rois le Fèis Rois
2024-08-05 (DiLuain)18:30 Alba18:3014:3017:30
Taisbean an ceangal
Air a’ chiad Luan gach mìos, le aoigh ùr gach mìos
Cearcall-còmhraidh Fhèis Rois le Fèis Rois
2024-09-02 (DiLuain)18:30 Alba18:3014:3017:30
Taisbean an ceangal
Air a’ chiad Luan gach mìos, le aoigh ùr gach mìos

Nochd na h-uile

Faodaidh tu do roinn-tìde fhéin a chur ann le bhith a’ sgrìobhadh do mhór-thìr agus mór-bhaile.
Feumaidh iad a bhith sa Bheurla, agus ás an liosta seo.

  /

Airson sgoiltean

Zooms eile a bhuineas ris a’ Ghàidhlig, ach chan ann tron Ghàidhlig mar phrìomh-chànan a tha iad

2022-12-14 CPD