ga

Taisbean na ceanglaichean Zoom (Feumaidh tu dearbhadh gu bheil Gàidhlig agad)

Zooms tro mheadhan na Gàidhlig

Àm dùchais: là,uair, roinn-tìde Ath-
choinneamh
AlbaAlba NuadhUTC
Cearcall Còmhraidh Oilthigh Dhùn Èideann le Oilthigh Dhùn Èideann
2024-05-23 (Diardaoin)13:00 Albagach
seachdain
13:0009:0012:00
Taisbean an ceangal
Fosgailte do na h-uile
$ Clas eachdarsaich tron Ghàidhlig le Animisha McCoy
2024-05-23 (Diardaoin)18:15 Albagach
seachdain
18:1514:1517:15
Taisbean an ceangal
Measgachadh, le gnìomhan yoga agus pilates, sreathan goirid cardio agus cothromachaidh, eacarsaichean neirt le dumbbells aotrom. £3/clas
Còmhradh sa Ghàidhlig le Ross Clark
2024-05-24 (DihAoine)19:00 Albagach
seachdain
19:0015:0018:00
Taisbean an ceangal
“Gaelic chat”, fad 40 mionaid
Cearcall Còmhraidh Disaithairne le Caoimhín Ó Donnaíle
2024-05-25 (DiSathairne)15:00 Albagach
seachdain
15:0011:0014:00
Taisbean an ceangal
Cothrom còmhraidh sa Ghàidhlig, gu tric le seòmraichean beaga
Leughadh Co-roinnte agus Sgrìobhadh Cruthachail ann an Gàidhlig le OpenBook
2024-05-27 (DiLuain)19:00 Alba19:0015:0018:00
Feumar clàradh ro làimh le Eventbrite – Seo barrachd fiosrachadh
Bioball Gàidhlig le Donnchadh Sneddon
2024-05-29 (DiCiadain)18:30 Albagach
seachdain
18:3014:3017:30
Taisbean an ceangal
Buidheann leughaidh a’ Bhiobaill, gach neach mu seach ag eadar-theangachadh earrann gu Beurla
Buidheann Thar-Phàrtaidh na Gàidhlig le Pàrlamaid na h-Alba
2024-06-05 (DiCiadain)13:00 Alba13:0009:0012:00
Feumar clàradh ro-làimh tro Eventbrite
Leughadh Co-roinnte agus Sgrìobhadh Cruthachail ann an Gàidhlig le OpenBook
2024-06-24 (DiLuain)19:00 Alba19:0015:0018:00
Feumar clàradh ro làimh le Eventbrite – Seo barrachd fiosrachadh

Nochd na h-uile

Faodaidh tu do roinn-tìde fhéin a chur ann le bhith a’ sgrìobhadh do mhór-thìr agus mór-bhaile.
Feumaidh iad a bhith sa Bheurla, agus ás an liosta seo.

  /

Airson sgoiltean

Zooms eile a bhuineas ris a’ Ghàidhlig, ach chan ann tron Ghàidhlig mar phrìomh-chànan a tha iad

2022-12-14 CPD