gd

Taisbean na ceanglaichean Zoom (Feumaidh tu dearbhadh gu bheil Gàidhlig agad)

Zooms trí mheán na Gaeilge
(Leathanach trialach)

Àm dùchais: là,uair, roinn-tìde Ath-
choinneamh
AlbaAlba NuadhUTC
Meitheal Misneach Litriocht le Urban Gaeltacht
2024-02-23 (DihAoine)19:00 Albagach
seachdain
19:0015:0019:00
Taisbean an ceangal
An Béal Bocht le Urban Gaeltacht
2024-02-28 (DiCiadain)19:00 Europe/Dublingach
seachdain
19:0015:0019:00
Taisbean an ceangal
Gearrscéalta Déardaoin le Urban Gaeltacht
2024-02-29 (Diardaoin)19:00 Europe/Dublingach
seachdain
19:0015:0019:00
Taisbean an ceangal

Nochd na h-uile

Faodaidh tu do roinn-tìde fhéin a chur ann le bhith a’ sgrìobhadh do mhór-thìr agus mór-bhaile.
Feumaidh iad a bhith sa Bheurla, agus ás an liosta seo.

  /

Airson sgoiltean

Zooms eile a bhuineas ris a’ Ghàidhlig, ach chan ann tron Ghàidhlig mar phrìomh-chànan a tha iad

2022-12-14 CPD