gd

Taisbean na ceanglaichean Zoom (Feumaidh tu dearbhadh gu bheil Gàidhlig agad)

Zooms trí mheán na Gaeilge
(Leathanach trialach)

Àm dùchais: là,uair, roinn-tìde Ath-
choinneamh
AlbaAlba NuadhUTC
Ciorcal Cómhrá Dún Éideann le Little Ireland
2022-12-14 (DiCiadain)19:00 Alba19:0015:0019:00
Ó 7 go 9
Ciorcal Comhrá Dún Éideann le Little Ireland
2023-03-15 (DiCiadain)19:00 Alba19:0016:0019:00
Taisbean an ceangal
Ó 7 go 9 – Tar isteach am ar bith is mian leat.
An Béal Bocht le Urban Gaeltacht
2024-04-24 (DiCiadain)19:00 Europe/Dublingach
seachdain
19:0015:0018:00
Taisbean an ceangal
Gearrscéalta Déardaoin le Urban Gaeltacht
2024-04-25 (Diardaoin)19:00 Europe/Dublingach
seachdain
19:0015:0018:00
Taisbean an ceangal
Meitheal Misneach Litriocht le Urban Gaeltacht
2024-04-26 (DihAoine)19:00 Albagach
seachdain
19:0015:0018:00
Taisbean an ceangal

Falaich coinneamhan a tha falaichte no seachad

Faodaidh tu do roinn-tìde fhéin a chur ann le bhith a’ sgrìobhadh do mhór-thìr agus mór-bhaile.
Feumaidh iad a bhith sa Bheurla, agus ás an liosta seo.

  /

Airson sgoiltean

Zooms eile a bhuineas ris a’ Ghàidhlig, ach chan ann tron Ghàidhlig mar phrìomh-chànan a tha iad

2022-12-14 CPD