Liosta na gcainnteoirí Ultacha
Michael McKiernan (c1844–1935), Straid, Knocknacarry, Ballymena, Co Antrim
Eolas ar an chainnteoir.


An cainnteoir (ar dheis) agus a mhac, a ua agus a fhionn-ua: Michael McKiernan is ainm daobhtha uilig.


LA1202.2
Teideal: Och, och, Éire (focla an amhráin "Áird a' Chumhaing", ar a n-aithris)
This sound file is the property of the Royal Irish Academy, Dublin.


Ar a scríobhadh ón phláta:

dath gorm ar théacs a bhfuil mé éigcinnte de.
dath donn ar théacs ar díol suime é i dtaca leis an chanamhaint de.


'Á mbéinn féin i n-Áird a' Chumhaing,
I n-aice 'n tsléibhe 'tá 'bhfad bhuaim,
A Rí gur bh'aighearach mo chuairt,
Go Gleann na gCuach Dé Domhnaigh. 

   Och ó É'raí 'lig is ó,
   Och ó É'raí leann dubh ó,
   É'raí leann dubh agus ó,
   Mo chroidhe trom 'sé leonta.

'Á mbéinn féin i mBun Abhainn Duinne,
Far a bheil mo cháirdean uile, 
Gheobhainn ól ann, ceol is sóghmas,
Bhéarfadh mé 'g ól le snuadh na h-óige.

   Och ó É'raí — srl. 

'S iomdha Nollaig a bhí mé féin,
Agus mé air beagán chéill,
Aig iomáir air a' Tráigh Bhán,
'S mo chamán bán 'na mo dhorn liom. 

   Och ó É'raí — srl. 

'Á mbéadh agam ach bád is rámh',
Rachainn air a' tsnámh,
Le dúil as Dia go ruiginn slán,
'S go bhfuighinn bás i n-Éirinn. 

   Och ó É'raí — srl. 


Ar a scríobhadh ón ath-innse (i láimh Mhicheál A. Uí Bhriain):

Tá bhéarsa breise san ath-innse, i dtús an amhráin.

Mo sheacht mallacht ar a saoghal
Sgaraidh é go mór nán t-éag
Mheall sé mé ó mo mhuinntir féin
Mar mheall sé 'n t-uan mho'n caora.

   Och och Éire leagas ó,
   Och ó Éire ghleanndubh ó,
   Éire ghleanndubh agus ó,
   Mo chroidhe trom-se leonta.

'A mbéinn féin in Aird Uí Cuan
In aice an tsléibhe atá i bhfad uaim
A Rí gur mhair ach mo chuairt
Go Gleann na gcuach le Domhnaigh.

   Och ó srl.

A mbéinn féin i mBun an Duine
Far a bhfeil mo cháirdeann uilig
Gheobhainn ól ann, ceól as imirt
Bhéarfadh mé i gcomhnuidhe snuadh na hóige

S'iomdha Nodlaig a bhí mé féin
Agus mé ar beagán ciall
Ag iomáin ar a tráigh bháin
Leis mo chamán bhán in mo dhorn (liom)

A mbéadh agam ach báta 's rámh
Rachainn ar a tráigh
Le dúil is Dia go roighfinn slán
Agus go bhfuighinn bás in Éirinn

   Och ó srl.

Nótaí:

0. Other transcriptions of this track:
      Colm J O'Boyle, Phonetic texts of East Ulster Irish, MA thesis QUB, 1962, pp 5–6 (phonetic), 55–60 (orthographic, English translation).
      Róise Ní Bhaoill, Ulster Gaelic Voices, 2010, pp 280–5 (orthographic, English translation).
      Acadamh Ríoga Éireann, http://doegen.ie/ga/LA_1202d2 (orthographic, English translation).

A song of exile, in praise of Ardicoan in Glendun. Given to the collector Roibeard Mac Ádhaimh around 1830 by John McCambridge, a native of Mullarts in Glencorp. McCambridge is often stated to be the author, but Glenariff tradition attributes the song to a Cormac O'Neill. Some say the song was written after emigrating to Scotland or to America, but according to Toirdhealbhach Ó Tuathail it was written at home in anticipation of leaving, and the poet never actually left at all.

Foinsí eile don téacs seo:

In comparing other versions of the song, only verses corresponding to those on the Doegen recording will be quoted, and they will be reordered as necessary to match the Doegen order.

1. Versions from the present speaker.

Éamonn Ó Tuathail obtained the song from the present speaker in 1929, writing it semi-phonetically on Delargy's notebook N6:22–3. The verses and refrain correspond exactly to those of the ath-innse above, and so include all four verses of the Doegen recording as well as the refrain.

This semi-phonetic version was published in Seosamh Watson, "Séamus Ó Duilearga's Antrim Notebooks — I: Texts", Zeitschrift für celtische Philologie 40 (1984) pp. 74–117, at pp. 91–3 and 114–5 (note 1).

A fully phonetic transcript made by Ó Tuathail can be found in Seosamh Watson, "Séamus Ó Duillearga's Antrim Notebooks — II: Language", Zeitschrift für celtische Philologie 42 (1987) pp. 138–218, at 217–8.

For more about Delargy's notebooks, see Seosamh Watson, "Séamus Ó Duilearga's Co. Antrim Notebooks," Éigse 20 (1984) pp. 187–211.

Ó Tuathail later published the song in normal orthography in "Diasa Díoghloma" in (John Ryan, ed.) Féil-Sgríbhinn Eóin Mhic Néill (1940) pp. 138–40. The verses of the Doegen recording are given thus:

'A mbéinn féin i nÁirdí Cuain
I n-aice 'n tsléibhe tá i bhfad bhuam,
A Rí! gurbh aithghiorrach mo chuairt
Go Gleann na gCuach Dia Dônaigh.

   Och ó éirí liog is ó!
   Och ó éirí leanndubh ó!
   Éirí leanndubh agus ó!
   Mo chroidhe [tá] trom 's é leónta.

'A mbéinn féin i mBun Abhann Duine,
Far a bhfeil mo cháirdean úileog,
Gheóinn ól ionn ceól is iomairt
Bheire mé i gcônuí i snó na hóige.

'S ioma Nollaic a bhí mé féin,
Agus mé ar beagán céill',
Ag iomain ar a' tráigh bhán
'S mo chaman bán in mo dhóirne.

'A mbeadh agam ach báta is rámh,
Rachainn ar a' tsnámh,
Le dúil as Dia go ruiginn slán
'S go bhfuínn bás i nÉirinn.

We may note that the reciter believed the third line of the first verse referred to "running (a rith) a shortcut". Ó Tuathail suggests "aighearach" rather than "aithghiorrach" in a footnote.

This orthographic version and the phonetic version (in Watson 1987) are in extremely close correspondence with each other and with the present Doegen material, apart from small differences of interpretation; whereas the semi-phonetic version (in Watson 1984) — which might be expected to be Ó Tuathail's original — differs by placing the refrain at the end and giving it as:

   Ó Éiré liog as ó, Éiré lionndubh agus ó,
   Éiré lionndubh agus ó,
   Mo chrai trom 's é leónta.

Cosslett Ó Cuinn also heard the song from the present speaker, possibly during his visit to the Glens in April 1931. His recitation of it on 7 March 1994 (here) consists of the first verse of the ath-innse and verses 2 and 4 of the Doegen recording, as well as the refrain.

Sam Henry was another who heard McKiernan sing (or recite?) the song, as he noted in the Northern Constitution (Coleraine) of 5 August 1939 (also in Sam Henry's Songs of the People, p. 219).  However the words he gives are Eleanor Hull's English translation of Eoin Mac Néill's published version (note 3 below).  He also gives a tune.

2. Version from John McCambridge.

Ó Tuathail's "Diasa Díoghloma" article referred to in note 1 above also contains the version of the song written down by Roibeáird Mac Ádhaimh from John McCambridge around 1830. This oldest written version is entitled "Ceol Dhaibhidh", lacks the refrain, and consists of four verses including verses 3 and 4 of the Doegen recording and a compound of Doegen verses 1 and 2:

Dam beidhinn féin a n-Airde-Chuain
A n-aice an tsléibh' ata bhfad bhuaim
Gheabhainn ól ann, ceol is imirt
'S cha n-fhuighinn bás a n-uaigneas.

'S iomadh Nodhlaig a bh' agam pféin
Nuair a bha me air bheagan céill
A rith a g-iomain chon an tráigh
'S an caman ban am' dhorn.

Dam beidh agam ach coite 's ramh
'S gom beidh me 'g-iomram ar an ramh
Dúil leis an Rígh agus ruigean slán
'S go bhfuighinn bás a nEirinn.

3. Versions from Séamus Mac Amhlaidh, Bun na hAbhna.

The earliest appearance of the song in print was in Eoin Mac Néill, "Irish in the Glens of Antrim", Irisleabhar na Gaedhilge 6 (1895), pp. 106–110, at p. 108.  This is a composite oral version from Seámus Mac Amhlaidh, Bun na hAbhna, and James McNaghten of Cushendall, consisting of four verses, including (in a different order) verses 1, 3 and 4 of the Doegen recording, and a three-line refrain. It appears that Mac Amhlaidh's and McNaghten's versions may be representative of the Glenariff and Glendun traditions respectively (eg. brónach vs leónta). Mac Néill's footnotes have been used here to reconstruct Mac Amhlaidh's version and to give McNaghten's variants separately:

'A mbeidhinn féin i nÁird i Cuain,
I n-aice an tsléibhe úd tá i bhfad uaim,
Budh annamh liúm a' dhul ar cuairt
Go Gleann na gCuach Dia Domhnaigh.

   Agus och och Éire 'liug a's Ó!
   Éire, leann dubh agus Ó!
   'Sé mo chroidhe tá trom, 'sé brónach.  [... 'sé leónta. — McN.]

A n-iomad Nodlag thana féin   [Is iomdha Nodlag bh'agam péin — McN]
Ar a' bheagan beagan céill',
A' rith ag iomain ar a' tráigh bháin,
Mo chaman bán in mo dhórn liom.

A mbeith agam péin acht cota a's rámh   [... cota a's dá rámh — McN]
D'iomairinn leis a' trághadh (tsnámh?)     [Ná go mbeidhinn ag iomramh ar a' trághadh — McN]
'Dúil as Dia go sroichfinn slán                [Ann dúil le Dia go dtillinn slán — McN]
Go bhfuighinn bás i nÉirinn!

A very similar version from Mac Néill's recollection is found in F.X. Martin and F.J. Byrne (eds.) The Scholar Revolutionary (1973), pp. 323–4.

Mac Néill's version is the basis of that given by Laoide in An Ceathramhadh Leabhar Gaedhilge (1909), pp. 130–2, though Laoide differs from Mac Néill in his preferences between the variants of Mac Amhlaidh and McNaghten, and also adds some touches of his own.

A little later, in 1920, James Delargy obtained the song from the same Séamus Mac Amhlaidh.  Delargy's Glens of Antrim notebooks — described at pp. 91–3 of Watson's 1984 ZCP article, which is referenced in note 1 above — contain three such versions:
• N1:4 (a single verse, being verse 3 of the Doegen recording);
• N2:4 (two verses, being 2 and 1 of the Doegen recording, and the refrain);
• N2:11–12 (four verses, including 2 and 1 of the Doegen recording, and the refrain).
As the differences between N2:4 and N2:11 are minor, one version of each Doegen verse will suffice here.

Dá mbéinn féin i n-Árd a' Chuain
I n-aice 'n tsléibhe atá i bhfad bhuam
Ba hionmhuin liom a dhol ar chuairt
Go Gleann na gCuach dé Domhnaigh

   Och och Éire agus ó,
   Éire lionndubh agus ó,
   Éire lionndubh agus ó,
   Sé mo chroidhe tá trom is brónach.

Dá mbéinn féin i mBun Abhann Duinne
In aice atá mo chairde uilig
Gheobhainn ól is ceól is imirt
Agus bhéadh orm snuadh na h-óige.

A n iomad Nodlaig a tháini(g) féin 
Ag iomain air a tráigh bháin
Ag iomain air a tráigh bháin
Agus mo chaman bán ann mo dhorn.

Closely related to Séamus Mac Amhlaidh's versions, as supplied to Mac Néill and Delargy, is one given in Nils Holmer, On some relics of the Irish dialect spoken in the Glens of Antrim (1940), pp. 94–7. It was obtained from Miss Maggie McAuley, Waterfoot, a niece of Séamus Mac Amhlaidh, with some corroboration from Mrs Robbins, Glenariff. The refrain is of three lines. Only one verse differs enough from the above to require repetition:

Á mbéinn péin in mBun an Duinne,
An áit a bhfuil mo cháirde uilic,
G(h)abhainn úl, ceol agus imirt,
Agus is orm péin snuadh na h-óige.

4. Version collected by Aoidhmín Mac Gréagoir.

Mac Gréagóir, Siamsan na Beanna Fada (1907), p. 33, has a single verse, which is a version of the Doegen verse 3:

Is iomdha Nodlag bhí mé fhéin
A' bun an Duinne, is mé gan chéill,
Aníos 'gus síos 'mo rothaire bheag,
Mo chamán bán 'm mo dhorn liom.

5. Version collected by Toirdhealbhach Ó Tuathail.

Ó Tuathail, "A mbéinn péin", Irisleabhar Mhuighe Nuadhat (1914), pp. 87–8, including music. He refers to the publication of the words in the Irish News a couple of years previously, but he does not indicate his own source for the words. He gives seven verses and a three-line refrain; all four of the Doegen verses are present, and are rearranged here in their Doegen order:

Dá mbéinn féin in Airde Chuain
In aice 'n tsléibhe atá ibhfad uaim,
Budh ionnmhain liom a dul ar chuairt
Go Gleann na gCuach lá Domhnaigh.

   Agus och, och eirigh leigheas ó
   Eirigh lón dubh agus ó.
   'S é mo chroidhe atá trom-se brónach.

Dá mbéinn féin i mBun Abhann Duinne
An áit a bhfuil mo chairde úilig
Gheobhfainn ól, ceol agus imirt,
Agus is orm féin a bhéadh snuadh na h-óige.

An iomadh Nodhlaig a thánaig[h] fein,
Ar a bheagan beagan céill
Ag iomáin ar a' tráigh bháin
Agus mo chamann bán in mo dhorn.

Dá mbeadh agam fein ach coit 's rámh,
D'iomrfainn leis a' trághamh
Dúil 's Dia go sroichfinn slán
Go bhfuighfinn bás i nÉirinn!

The similarity to the Glenariff versions in note 3 is noticeable.

Ó Tuathail's footnote is of interest: "Tá fuaimeanna fa leith aca i nGleanntaí Aondroma ar a lán focal. A deirtear in ionad , péin in ionad féin, tol in ionad dul, in ionad ó, agus vuaim in ionad uaim. Sgríobhtar an dán seo san litriughadh coitcheann ná ní docha go dtuigfidhe é dá gcuirfidhe síos é do réir na fuaimeanna so."

6. Version collected by Séamus Ó Searcaigh.

Ó Searcaigh, Foghraidheacht Ghaedhilge an Tuaiscirt (1925), p. 188 (b), has parts of the first Doegen verse and of the refrain, from Róise Nic Aodha, Glenariff, with phonetic transcription:

Dá mbéinn féin i n-Áirde Cuan,
I n-aice an tsléibhe atá i bhfad uaim,

   Oho Éire 'lig is ó!
   Oho Éire 'lig is ó!
   'Sé mo chroidhe atá trom is brónach.

7. Versions collected by Énrí Ó Muirgheasa.

Ó Muirgheasa, Dhá Chéad de Ceoltaí Uladh (1934), pp 194–5, refers to Mac Néill's version, but he also collected the song from an old woman in Glenariff around 1905. There are five verses and a three-line refrain, including Doegen verses 1, 3 and 4 as follows:

'Á mbéinn phéin i nÁirdí Chuain,
In aice an tsléibhe úd tá i bhfad bhuaim,
B'annamh liom gan tol ar cuairt,
Go Gleann na gCuach Dia Domhnaigh.

   Agus och och Éire 'lig is ó!
   Éire, lionndubh, agus ó!
   'Sé mo chroidhe atá trom 'sé brónach.

An iomad Nodlag a bhí mé phéin,
I mBun Abhann Duinne 's mé gan chéill
Ag iomáin ar a' tráigh bháin
Mo chamán bán in mo dhórn liom.

'Á mbeith agam phéin acht coit is rámh,
Ná go n-iomarainn leis a' tsnámh,
Dúil as Dia go sroichfinn slán,
Is go bhfuighinn bás in Éirinn.

8. Version collected by Seán Mac Maoláin.

Mac Maoláin, "A mbéinn féin in Áird a' Chuain", An tUltach 38:12 (12/1961) pp. 4–5, gives a version which he himself heard, and which he regards as more correct than those published. There are five verses and a three-line refrain, including the Doegen verses 1, 3 and 4:

'Á mbéinn féin in Áird a' Chumhaing,
In aice an tsléibhe tá 'bhfad uaim,
Ba annamh liom gan dul ar cuairt
Go gleann na gcuach, Dé Domhnaigh.

   Och ach, 'Éa'raí - agus ó!
   'Éa'raí, lean dom - agus ó,
   'Sé mo chroí tá troimseach, brónach!

Is iomaí Nollaig a bhí mé féin
I mBun Abhann Duinne 's mé gan chéill,
Ag iomáin ar a' trá bháin
'S mo chamán bán 'mo dhorn liom.

'Á mbeadh agam péin ach coite 's ráimh,
D'iomairfinn liom ar dhroim a' tsnáimh,
'S mé 'dúil as Dia go sroidfinn [sic] slán,
'S go bhfaighinn bás in Éirinn!

In his notes, Mac Maoláin states his belief that the "'Éa'raí" of the refrain is the proper name "Éanraí".  He also argues that the place-name should be "Áird a' Chumhaing", pointing out that the height is somewhat removed from the sea and therefore from any harbour ("cuan"), but it does dominate a narrow section ("cumhang") of Glendun.

Although Mac Maoláin's version is similar to Ó Muirgheasa's in the verses given here, he has strong criticisms of the efforts of Ó Muirgheasa and of Laoide to interpret some of the other verses.

9. See also Brian Ó Réagáin, "Cé an chéad fhile eile a chomórfar", An tUltach 46:7 (7/1969) p. 5; Seán Ó Cearnaigh, "Seán Mac Ambróis agus Iománaíocht Cois Trá um Nollaig", An tUltach 76:12 (12/1999) p. 14.

10. Regarding the extra verse at the start of the ath-innse, compare the opening lines of "Òran Murtadh Ghlinn Comhann" (Gàir nan Clàrsach. lgh 190–3):
      Mìle marbhaisg air an t-saoghal!
         Tha e carach mar chaochladh nan sìon


Ciarán Ó Duibhín
Úraithe 2024/04/11
Clár cinn / Home page / Page d'accueil / Hauptseite / Главная страница