The official list of Westminster MPs who voted AGAINST (217 ayes, listed first) and FOR (396 noes) the invasion of Iraq in the Westminster House of Commons on 18 March 2003.

Tobar na Gaedhilge (Gaelic textbase)

Uirnéisí Gaedhilge
Goireasan Gàidhlig
Gaelic resources

Ciarán Ó Duibhín

Focal agus Áit (Gaelic Word Geography)
Gaedhilg Uladh (Ulster Gaelic)
Gaeltacht Thír Chonaill (Donegal)
Scríbhneoracht Chonallach (Donegal Literature)
Gaedhilg Oirthear Uladh (East Ulster Gaelic)
Éirinn agus Albain (Gaelic Ireland and Scotland)
Ríomhaireacht/Coimpiùtaireachd (Gaelic Computing)
Ainmneacha, Daoine agus Áiteacha (Gaelic Names, People and Places)

TOBAR NA GAEDHILGE

Bunachar téacs agus uirnéis cuartuighthe focal
Gaelic text database — the ultimate dictionary — over 5.9 million words of searchable quality modern Gaelic texts (mostly Irish, some Scottish)
Download latest version (1.14) for Windows (from Windows 2000 to date) — October 2023 (56.5 MB)   New! Version 1.14! 10/2023
Download old version (1.7) for Win95/98/ME — August 2014 (55.8 MB)
Download even older version (Gaeldict) for MS-DOS or Win 3.1 — May 1999 (13.1 MB)

Description of text format used in Tobar na Gaedhilge       Úr ! 01/2019
Download utility programs and other files to prepare text for Tobar na Gaedhilge       Úr ! 01/2019


FOCAL AGUS ÁIT — GAELIC WORD GEOGRAPHY

Léarscáilí a thaispeánas an dóigh a n-athruigheann bunfhoclóir na Gaedhilge ó áit go háit, bunuighthe ar Heinrich Wagner, Linguistic Atlas and Survey of Irish Dialects, Iml 1.
Níl ann ach cupla léarscáil go fóill, ach tá rún againn cur leis.
Maps — just a few at this stage! — showing how Gaelic vocabulary varies from place to place. Based on Wagner's LASID.
cuartuigh LASID duit féin! Or you can search LASID for yourself!


GAEDHILG ULADH

Cruinneas Gaedhilge
Comhairle fá Ghaedhilg nádúrtha agus Gaedhilg Ultach
Some hints about natural Gaelic and in particular Ulster Gaelic
      
Ádhbhar foclóra Béarla – Gaedhilg Ultach
An embryonic English – Ulster Gaelic dictionary

Gaedhilg ar Chora Cainnte Béarla le Brian Mac Lochlainn           Úr! 10/2020
Irish translations of English idioms, by Brian Mac Lochlainn (MS-WORD document)

Teangaidh gan anam teangaidh gan tír — some newspaper correspondence about Ulster Irish and Standard Irish

An é Gaedhilg Uladh a labhrann/scríobhann tú féin?
Is the Gaelic you speak and write Ulster Gaelic?
Multiple-choice quiz to help you find out Coming sometime! 04/2004

Na Plátaí Doegen ó Chúige Uladh, 1931
Taifid fhuaime de Ghaedhilg Uladh ó 1931
Sound recordings of Ulster Irish from 1931

Saothar Próis Chúige Uladh 1500–1800
Gaelic prose works from Ulster 1500–1800: a short list of the main works

Ainmneacha Ultacha ar Lusanna
Ulster Gaelic names of plants (MS-WORD document)

An tUltach
Liosta imleabharthaí agus uimhreacha; sealbháin leabharlainne

Books about Ulster Gaelic (including learning) — from around the internet   Úraithe! 03/2024

Talks on Irish Language and Culture at PRONI

Nascanna seachtracha—external links
Foclóir Gaedhilg–Béarla Shéamuis 'ic Ghrianna (A–C)        Úr! 02/2021
Céim ar Aghaidh — tacaíocht d'fhoghlaimeoirí agus do mhúinteoirí Ghaeilge Uladh        Úr! 02/2021
Cnuasach Conallach le Diarmuid Ó hAirt
Voces Uladh–Foclóirín Ghaeilge Uladh le Panu Höglund
Some Words from [Irish Gaelic] Dialects leis an fhear chéanna; contains more copious and accurate information about Ulster Gaelic vocabulary than any dictionary
Focail na nUltach le Ciarán Mac Murchaidh (Droichead na Banna) (MS-WORD document)
Support site for Taisce Focal le Gordon McCoy agus Róise Ní Bhaoill (MS-WORD document)
Ulster Irish: a pronunciation guide leis an Iontaobhas Ultach (MS-WORD document)
Basic guide to the Pronunciation of Irish Names leis an Iontaobhas Ultach (MS-WORD document)


GAELTACHT THÍR CHONAILL

Sgéilíní na Finne
Sgéaltaí i nGaedhilg Thír Chonaill, le fuaim
Stories in Donegal Gaelic, with sound files

Cúrsaí samhraidh do dhaoine fásta i dTír Chonaill          Last updated! 06/2017
Irish language summer courses for adult learners in the Donegal Gaeltacht

An Ghaeilge i Ros Goill le Gordon McCoy (document MS-WORD lena fhoscladh nó a tharraingt anuas)
   Éist le Gordon ag cainnt le bean ó Ros Guill (tá an téipscript sa document thuas)

Seanchas ó Leac Chonaill le Eithne Ní Ghallchobhair (document MS-WORD lena fhoscladh nó a tharraingt anuas)
Fá 2008, cuireadh amach iris, Scoil Leac Conaill - Smaointe agus Scéalta 1900-1969, ina rabh scéaltaí béaloidis
ó Bhailiúchán na Scol, le cead Roinn an Bhéaloidis, ón scoil seo i bparóiste Ard an Rátha.
Seo arís cuid de na scéaltaí agus réamhrádh leo.
© Is leis an Dr Ní Ghallchobhair gach ceart ar an alt seo.

Laoidh an Amadáin Mhóir ó Rann na Fearsaide
Laoidh an Amadáin Mhóir le Seán Bán 'ac Grianna (taifead fuaime)
Sound recording of Ossianic Lay

Coláiste Bhrighde 1926, Rann na Fearsaide       Úr! 08/2019
Cunntas i mBéarla ar an chéad chúrsa do pháistí scoile
A student's memories of the first course for schoolchildren in 1926

Nascanna seachtracha—external links

Seanchas agus Nathanna Cainte Mhicí Whiting, le hÉamonn Ó Dochartaigh — leabhar ar leith a ba cheart a bheith ag achan duine a bhfuil suim aige i nGaedhilg Uladh.
Chan seanchas atá ann dáiríribh, ach focal-sheanchas: is foclóir é do Ghaedhilg Chloch Cheann-Fhaolaidh.

Taifid fuaime ar an eadarlíon — sound files on the internet:
Bailiúchán Béaloidis Ghaeltacht Thír Chonaill
      Rogha taifead:
      • Padaí Bán 'ac Ruadhraí, Leitir Catha
      • Mary Bannon, Mín Leac Dubh
Seanchas Rann na Feirste le Maeleachlainn Mac Cionnaoith — also in book form with 6 CDs, but out of print
Ceann Dubhrann — John Ghráinne Ó Duibheannaigh ag cainnt le hAntaine Ó Donnaile — but the sound files have been removed
Taeipeanna Chumann Chluain Árd      Ar ceal 06/2017

Leabharthaí a bhfuil taifid fuaime leo — books that come with sound recordings:
Andaí Chondaí Jeaic: Seanchaí Chlochar na nGabhar — Andaí 'ac Daibhéid ag cainnt
An áit a n-ólann an t-uan an bainne — John Ghráinne arís ag cainnt
Séarlaí Mac Anna agus Mé Féin — Gaedhilg Theilinn
Condaí Phroinnseais Mac Cuinneagáin agus Ceolta Theilinn
Trasna an ghaoith — Johnny Sheáin Ó Gallchóir
Scéalaí Mór Mhín an Líneacháin le Pádraig Ó Baoighill
Ó Cadhain i dTír Chonaill le Pádraig Ó Baoighill
Seán Bán Mac Grianna, scéalta agus amhráin le Seán Mac Corraidh — níl an leabhar ná na CDs ar fagháil le ceannacht fá láthair ach gheobhfar an téacs scríobhtha annsin


SCRÍBHNEORACHT CHONALLACH

Léightheoireacht
Ádhbhar léightheoireachta Gaedhilge
Gaelic reading matter

          Séamus 'ac Grianna

Ádhbhar in eagar ag Nollaig Mac Congáil (doiciméidí MS-WORD).

Scríbhinní Mháire 3: Ag Saothrú na Gaeilge 1922–1926           Úr! 03/2020
Is é seo an tríomhadh leabhar ins an tsraith “Scríbhinní Mháire.”
Roimhe seo, foillsigheadh Scríbhinní Mháire 1: Castar na Daoine ar a Chéile 1911–1917 (Coiscéim 2002)
agus Scríbhinní Mháire 2: Na Blianta Corracha 1917–1922 (Coiscéim 2003)
© Is leis an Dr Mac Congáil gach ceart ar an ádhbhar seo.

Séamus Ó Grianna, Cnuasach dá Chuid Scríbhneoireachta a foilsíodh ar An tUltach           Úr! 10/2019
© Is leis an Dr Mac Congáil gach ceart ar an ádhbhar seo.

Saothar Mháire ar Scéala Éireann           Úr! 02/2021
© Is leis an Dr Mac Congáil gach ceart ar an ádhbhar seo.

Máire agus an French Connection           Úr! 02/2021
© Is leis an Dr Mac Congáil gach ceart ar an ádhbhar seo.

          Seaghán Bán 'ac Meanman

Ó Mhuir go Teamhair le Eithne Ní Ghallchobhair (document MS-WORD lena fhoscladh nó a tharraingt anuas)
Seo focla agus cora cainnte a d'fhoillsigh Seaghán Bán 'ac Meanman ar an Derry Journal
faoin ainm cleite Manannan sna bliadhanta 1925–7, é curtha in eagar agus an litriú
curtha in oiriúint do fhoghlaimeoirí leis an Dr Ní Ghallchobhair.
© Is leis an Dr Ní Ghallchobhair gach ceart ar an alt seo.

          Seán 'ac Maoláin

Focla agus Cainnteanna Gaedhilge
Ó "An tUltach" 1940–2
Gaelic vocabulary and phrases on everyday topics


GAEDHILG OIRTHEAR ULADH

Liosta tagairtí
Bibliography of East Ulster Gaelic (and neighbouring areas)

Cainnteoirí dúthchais
List of native speakers of East Ulster Gaelic (and neighbouring areas)

Foclóir Ghaedhilge Oirthear Uladh          Úraithe! 05/2021
Consolidated glossary of East Ulster Gaelic — work ongoing (MS-WORD document)

The Gaelic language in East Ulster — County by County
       County Down (MS-WORD document)
               Down Maps: baronies, county districts, district electoral divisions

Nascanna seachtracha—external links
Léarscáil den Ghaedhilg in Oirdheisceart Uladh sa tSluagh-thaifead in 1901
Video talk by Brian Mac Lochlainn to Glens of Antrim Historical Society on Scottish Gaelic and Antrim Irish  —   Alternative link
Book with a CD of Tyrone Irish: Pádraig Ó Baoighill, Padaí Láidir Mac Culadh agus Gaeltacht Thír Eoghain


ÉIRINN AGUS ALBAIN

Gàidhlig agus Gaedhilg — ouch!

Gluais Albanach-Éireannach — cuidiú don Éireannach le Gaedhilg na hAlban a léigheamh
Word-list for Irish readers of Scottish Gaelic

Sanasan do leabhraichean anns a' Ghàidhlig Éireannach le Brian Mac Lochlainn
Brian's downloadable glossaries for Scottish readers of books in Irish Gaelic, MS-WORD 6.0/95 format Brian Mac Lochlainn's downloadable (MS-WORD) English glossaries to Donegal Gaelic classics Buidheachas / Taing ó Bhrian MacLochlainn
• Bu toigh liom mo chuid taing a dh’aideachadh don Ollamh Ailbhe Ó Corráin, Oilthigh Uladh, mar gheall ar a’ chuideachadh a fhuair mi sa leabhar aige A Concordance of Idiomatic Expressions in the Writings of Séamus Ó Grianna.
• Ba mhaith liom mo chuid buidheachais a aidmheáil don Ollamh Ailbhe Ó Corráin, Ollscoil Uladh, mar gheall ar a’ chuidiughadh a fuair mé sa leabhar aige A Concordance of Idiomatic Expressions in the Writings of Séamus Ó Grianna.

Gaedhilg Cho-Choitcheann?
An urrainn/féidir dóigh scríobhaidh/scríobhtha Gaedhilge bh(e)ith ann a thuig(f)eas Éireannaich agus Albannaich?  Tha barail/baramhail agam mun/fán chúis, ach chan eil me deiseil/réidh fhasast/go fóill airson am foillseachadh/lena bhfoillsiughadh.


RÍOMHAIREACHT / COIMPIÙTAIREACHD

Gaelic keyboards for MS-Windows
An síneadh fada agus ponc an tséimhithe
An stràc geur agus an stràc maol
Keyboarding acute, grave, and dot-over

Gaelic keyboards for MS-DOS
An síneadh fada faoi MS-DOS
An stràc geur agus an stràc maol fo MS-DOS
Keyboarding acute and grave under MS-DOS

A proposal (1998) for an Irish keyboard standard.

Gaelic fonts for MS-Windows
Eolas bunadhasach fána bhfuil ar fagháil
Basic information about what is available

Téarmaí so-thuigse ríomhaireachta
Intuitive Gaelic computing terms

Oideasra Gaelach fá choinne MS-Windows
Gaelic software for MS-Windows Oideasra eile fá choinne MS-Windows
Other software for MS-Windows Parallel Texts Russian Wordlists  Updated! 07/2022AINMNEACHA, DAOINE AGUS ÁITEACHA

Daoine a chuidigh le hoidhridheacht Ghaedhealach Chúige Uladh a bhuanú
People who helped preserve the Ulster Gaelic heritage Ainmneacha pearsanta in Ultaibh
Gaelic personal names in Ulster

Sloinntí Gaelacha in Ultaibh
Gaelic surnames in Ulster Alec Bán Mac Conaill
Some files from former websites of Séamus de Napier (1936–2008): http://alecbanmacconaill.co.uk/ and http://alecbanmacconaill.org/ Gleann Láiric / Glenlark
Ballógaí toightheach agus tumbaí sa reilig, sin a bhfuil fágtha den ghleann Ghaelach seo i sléibhte Mhuinntir Luinigh
Ruined houses and gravestones are (almost) all that remains of this former Gaelic-speaking glen in the Sperrins

Brezhoneg do Lucht na Gaedhilge   Úr! 06/2021
Alan Heussaff's Breton version of Buntús Cainte

Seann ùrnaigh à Eisgeadal: a Gaelic prayer from Eskadale
This previous version of a webpage from the website of St Mary's Beauly contains an old Gaelic prayer, which however is absent from the current version of that website,
and also absent from the website of Eskadale.org   Here is a still earlier version of the webpage, and the relevant page of Lady Lovat's book.

Tall and Callan Drainage, Co Armagh

Tá dornán adhbhair cruinnighthe agam ar ghnaithe gineolais ins na Gaeltachtaí agus iar-Ghaeltachtaí seo: Both Domhnaigh, Ó Méith, Reachrainn, Rann na Fearsaide, Teileann. Níl an t-eolas seo teoranta do lucht labhartha na Gaedhilge amháin. Ar an droch-uair, níl an t-eolas sa riocht go fóill gur féidir a chur ar fagháil go poiblidhe.


Is fearr unnsa deagh-eolais ná tonna deagh-chóirighthe.       An ounce of content is worth more than a ton of presentation.


Ciarán Ó Duibhín
Úraithe 2024/03/17