Teach Mhicheáil Ruaidh.         mp3 sound file

Bhí fear in a chomhnuidhe ar an bhaile s'againne
a dtugadh siad Micheál Ruadh air. Bhí teach
beag cheann-tuigheadh aige ar fhód an bhealaigh
mhóir agus bhí an donas air le séideadh anuas agus
le deora anuas. Lá amháin da rabh Micheál ar an
aonach, casadh duine de a chuid daoine muinteardha
air nach bhfaca sé le tamall fada roimhe sin. "A
Mhicheáil a chroidhe," arsa a dhuine muinteardha
leis, "caidé mar tá an saoghal ag éirghe leat mar
seo?" "Ó, go díreach go leath-mheasardha," arsa
Micheál, "tá mé briste brúighte, tuirseach cráidhte,
i n-amanna plúchta agus i n-amanna báidhte."

Vocabulary and idioms:

baile = townland
fear ... a dtugadh siad Micheál Ruadh air = a man ... whom they used to call Micheál Ruadh
ceann-tuigheadh = thatch-roofed
ar fhód an ... = by the side of ... (fód = a sod of earth)
bhí an donas air le ... = he was plagued by ... (donas = trouble)
séideadh anuas = blowing down (of chimney)
deora anuas = leaks (in roof)

Pronunciation:

TEACH MHICH-áil RÚ-í

Bhí FEAR ann a CHÓN-í eir a' BHAIL-e SOG-inn-e
a DTUG-ad sí-ad MICH-ál RÚ-a eir. Bhí TEACH
biog cheann-TUÍ-ú eig-e er FHÓD a' BHEAL-í
MHÓIR og-us bhí an DON-us eir le SÉID-ú an-Ú-as og-us
le DEÓR-a an-Ú-as. LÁ a-MHÁIN da ró MICH-ál eir an
AON-ach, CAS-ú DUIN-e de a chuid DAOIN-í MUIN-tear-tha
eir nach BHFAC-a sé le TAM-all FAD-a ROIMH-e sin. "A
MHICH-áil a CHROÍ-e," ars a DHUIN-e MUIN-tear-tha
leis, "caid-É mar tá an SAO-al eg ÍR-í leat mar
SEO?" "Ó, go DÍR-ach go LEATH-MHEAS-ar-tha," ars-a
MICH-ál, "tá mé BRIS-te, BRÚ-i-te, TUR-sach CRÁ-i-te,
an AM-ann-aí PLÚCH-ta og-us an AM-ann-aí BÁ-i-te.


Ciarán Ó Duibhín
Úraithe 2008/03/29
Clár cinn / Home page / Page d'accueil / Hauptseite / Главная страница