Séamas Ó Duibhir.       

Bhí Séamas beag Ó Duibhir ag teacht 'na bhaile
oidhche amháin i ndiaidh a bheith ag cuartaidheacht.
Thainic sé an aithghiorra trasna na h-abhanna, agus
mar bhí an oidhche deas geal, chonnaic sé a sgáile
roimhe ar an chlochán, agus bhí sé cinnte gur taidh-
bhse a bhí ann. Rith sé an méid a bhí in a chorp
agus ag dul isteach ar an doras dó, thuit sé in a chnap
i laige. Thóg a mhathair é, agus chuir sí a luighe é
agus nuair a thainig sé chuige fhéin, d' fhiafruigh sí
de caidé d'éirigh dó. "Ó, a mhathair," ar seisean,
"chonnaic mé fear mór dubh ag siubhal le mo thaoibh
nuair a bhí mé ag teacht trasna na h-abhanna."
"Amaidigh, a chroidhe," arsa a mhathair, "sí do
sgáile fhéin a chonnaic tú." "Maise, má's í," arsa
Seámas, "Cuirfidh mise geall leatsa go bhfágfaidh
mise in mo dhiaidh í an darna h-oidhche a bhéas mé
ag dul amach."


Ciarán Ó Duibhín
Úraithe 2008/03/28
Clár cinn / Home page / Page d'accueil / Hauptseite / Главная страница