Cuireadh 'un Dinneára.       

Thug an chú mhór bhearnach cuireadh 'un din-
neára do'n choileach chrúbach agus do chat riabhach
na binne i n-am amháin. Casadh an triur ar a
chéile ag bun Chamhsa na gcat, agus shiubhail siad
leobhtha cos ar chois agus iad ag moladh go callánach
féile na con bearnaighe, nuair a tchí siad chuca
madadh na h-Ailte Duibhe. Nuair a thainic madadh
na h-Ailte Duibhe a fhad leobhtha, chuir sé forán
ortha agus d'fhiafruigh díobhtha cá rabh a dtriall.
"Cuireadh 'un dinneára a fuair sinn ó'n choin bhear-
naigh," arsa an cat. "An miste damhsa dul libh?"
arsa an madadh; "tá fhios agaibh gur mise an
madadh a itheas fuighleach gach dinneára ar an
bhaile." "Ní rachaidh tú linne fad do choise,"
arsa an cat, "nó ní maith linn stiocairí ar bith bheith
linn 'un tighe duine uasail."

"Bhí mise i dtighthe daoine uaisle aroimhe,"
arsa an madadh, "agus fuair mé i gcomhnuidhe mo
chuid de cé bith cineálacha a bhí ag dul."

"Ní'l gar a bheith ag troid leis," arsa an coileach,
agus seort eagla air - "leig dó, agus cead ag Bear-
nachán roinnt leis."

D'imthigh siad leobhtha annsin arís, agus ní
rabh focal ag ceachtar aca go rabh siad ag doras
theach Bhearnacháin. Tharraing siad an sreangán
agus isteach leobhtha.

Chuir Bearnachán fearadh-fháilte rompa uilig,
acht d'fhiafruigh sé de'n mhadadh caidé an gnóithe
a bhí aige-san annsin. "O," arsa an madadh go
sotalach, "mise madadh na h-Ailte Duibhe a itheas
fuighleach gach dinneára ar an bhaile seo."

"Maise, má's ar lorg fuighligh a thainic tú
annseo" arsa Bearnachán, "tá eagla orm go bhféa-
dann tú bheith ar siubhal, nó béidh an méid a bhéas
ann beag go leór againn fhéin."

"Ní fhágfaidh mé do theach indiu," arsa an
madadh go confadhach, "go bhfuighe mé cunmar
cnámh nó crúibin muice nó rud eighinteacht."
"Bíodh geall go bfágfaidh" arsa an cú "nuair a
gheobhas mise faobhar ar mo fhiacla." Le sin rug
an madadh greim sgórnaigh ar Bhearnachán, agus
thoisigh an racán. Bhí an madadh tiugh go leór
ag Bearnachán go dtainic an cat agus an coileach a
chuidiughadh leis, acht ba ghoirid a mhair an troid
annsin. Chaith an cat sileóg in a shúil, agus ghob an
coileach ins an tsúil eile é. Fuair Bearnachán
annsin greim cluaise air, agus d'fhág taobh amuigh
de'n doras é, agus níor chualathas an dteachaidh sé
ariamh ag stiocaireacht in a dhiaidh sin.

Bhí a ndinneár aca annsin ar a suaimneas, préataí
rósta, cnámha caorfheola agus uachtar bainne.


Ciarán Ó Duibhín
Úraithe 2008/03/28
Clár cinn / Home page / Page d'accueil / Hauptseite / Главная страница